infolinia

Wydarzenia

  

 

18 stycznia 2021
Rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei #EUYearofRail
Foto: materiały własne
1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym.


1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym.

Krajowe wydarzenia związane z inicjatywami ERK2021 będzie koordynować Urząd Transportu Kolejowego. Każdy może zgłosić swoje pomysły wydarzeń, które miałyby się odbyć w ramach Europejskiego Roku Kolei.
Komisja Europejska przedstawiła projekt Europejskiego Roku Kolei w marcu 2020 r., a Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję pod koniec grudnia. Celem tej inicjatywy jest promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021. – Traktuję Europejski Rok Kolei jako szansę na dalszy rozwój transportu kolejowego, a my wszyscy możemy mieć w tym bezpośredni udział – do zgłaszania inicjatyw związanych z ERK2021 zachęca dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Naszymi działaniami pokażemy jak innowacyjny jest europejski sektor kolejowy, jaką rolę odgrywa kolej w europejskiej kulturze i dziedzictwie europejskim, jakie jest jej znaczenie dla połączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw oraz rola w zrównoważonej turystyce – dodaje.
Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021 jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego, tak by przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:
- promowanie kolei jako zrównoważonego, innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i przystępnego cenowo środka transportu,
- podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei,
- zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii,
- promowanie kolei jako istotnego elementu relacji między Unią a państwami z nią sąsiadującymi,
- promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją,
- promowanie kluczowej roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim w Unii,
- promowanie unijnej sieci pociągów nocnych,
- promowanie imprez i inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat praw, pasażerów w ruchu kolejowym.
Jako Krajowy Punkt Kontaktowy wyznaczony został Paweł Rafalski, zastępca dyrektora Biura Prezesa UTK. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: pawel.rafalski@utk.gov.pl lub ogólny adres e-mail UTK: utk@utk.gov.pl
Inicjatywy związane z Europejskim Rokiem Kolei można zgłaszać do 31 stycznia 2021 r. wypełniając interaktywny formularz.


14 stycznia 2021
Jak powinien być skonstruowany rozkład jazdy
Foto: materiały własne
Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego prowadzą badania mające na celu wykazanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym dla rozkładu jazdy pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 2021/2022.


Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego prowadzą badania mające na celu wykazanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym dla rozkładu jazdy pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 2021/2022.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poinformowało samorządy tworzące Stowarzyszenie o możliwości składania wniosków w tej sprawie do dnia 4 lutego, na adres e-mail: ewelina.rychlewska@metropoliapoznan.pl
Wyniki badań będą brane pod uwagę przy konstruowaniu rozkładu jazdy na lata 2021/2022. Rozkład ten będzie obowiązywał od 12 grudnia 2021 r.
Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:
- wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
- częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
- wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
- możliwości realizacji obiegów taboru,
- możliwości finansowych Samorządu Województwa,
- uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.


Ilustracja: PIXABAY


14 stycznia 2021
Koleje Wielkopolskie wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Foto: materiały własne
Jak co roku, Koleje Wielkopolskie wspierają cele Fundacji WOŚP. W tym roku przeznaczają na licytację dwie wyjątkowe usługi: możliwość nadania nazwy pociągu na wybranej trasie oraz możliwość przeprowadzenia kampanii reklamowej w pociągach Kolei Wielkopolskich.


Jak co roku, Koleje Wielkopolskie wspierają cele Fundacji WOŚP. W tym roku przeznaczają na licytację dwie wyjątkowe usługi: możliwość nadania nazwy pociągu na wybranej trasie oraz możliwość przeprowadzenia kampanii reklamowej w pociągach Kolei Wielkopolskich.

Propozycja nadania nazwy pociągów, dotyczyć będzie pojazdów, które kursują na liniach, na których kursują pociągi Kolei Wielkopolskich. Nadanie nazwy dotyczy pociągów uruchamianych w regularnym rozkładzie jazdy pociągów 2020/21, po uzgodnieniu ze Zwycięzcą licytacji.
Kampania reklamowa, którą będzie mógł przeprowadzić zwycięzca licytacji obejmuje ekspozycję na monitorach oraz plakatach A3 w pociągach przez dwa tygodnie, po uzgodnieniu ze Zwycięzcą licytacji.
Dodatkowo Koleje Wielkopolskie przekazują również swoje oryginalne gadżety: unikatową i niedostępną nigdzie indziej koszulkę Kolei Wielkopolskich oraz zestaw 10 gadżetów Kolei Wielkopolskich: bidon, pendrive, elegancki zestaw z długopisem, kalendarz na 2021, bezprzewodowa ładowarka do telefonu, notes z etui, smycz, zawieszka na bagaż, brelok w kształcie pociągu i torba na zakupy.

Linki do aukcji znajdują się na stronie: https://koleje-wielkopolskie.com.pl/wspieramywosp/


4 stycznia 2021
Będą pieniądze na zakup nowego taboru kolejowego w 2021 roku
Foto: materiały własne
W grudniu radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uchwalili budżet na 2021 rok. Planowane dochody województwa wielkopolskiego mają wynieść 1,646 mld zł, wydatki 2,013 mld zł, a deficyt 366,6 mln zł.


W grudniu radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uchwalili budżet na 2021 rok. Planowane dochody województwa wielkopolskiego mają wynieść 1,646 mld zł, wydatki 2,013 mld zł, a deficyt 366,6 mln zł.

Głównymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych CIT i PIT w wysokości 742,0 mln zł (co stanowi 45,1% dochodów ogółem) i dochody z dotacji celowych pochodzących m.in. ze środków europejskich oraz z budżetu państwa w wysokości 714,6 mln zł (co stanowi 43,4% dochodów ogółem).
Wśród najważniejszych wydatków majątkowych znajdują się związane z zakupem nowego taboru kolejowego (z udziałem środków z UE). To kwota 76,5 mln zł. Ważniejsze wydatki bieżące to m.in. dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich i Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – 221,8 mln zł.
Jak podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, budżet województwa wielkopolskiego na 2021 rok jest budżetem wyjątkowym. Przede wszystkim dlatego, że był opracowywany w trakcie trwania epidemii COVID-19, czyli w takim czasie, w którym trudno jeszcze oszacować ostateczne jej skutki ekonomiczne. A to ma wpływ na sytuację finansową województwa.


31 grudnia 2020
Powstaje dworzec w Nowym Tomyślu
Foto: materiały własne
Podróżujący pociągami kursującymi w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na linii Poznań - Nowy Tomyśl już niebawem będą mogli korzystać z nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb wszystkich grup podróżnych i nastawionego na ekologię dworca w Nowym Tomyślu. To kolejny z około 40 tego typu obiektów, który powstanie w ramach realizowanego przez PKP S.A. Programu Inwestycji Dworcowych.


Podróżujący pociągami kursującymi w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na linii Poznań - Nowy Tomyśl już niebawem będą mogli korzystać z nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb wszystkich grup podróżnych i nastawionego na ekologię dworca w Nowym Tomyślu. To kolejny z około 40 tego typu obiektów, który powstanie w ramach realizowanego przez PKP S.A. Programu Inwestycji Dworcowych.

Innowacyjne Dworce Systemowe to autorski projekt PKP S.A. zakładający zaprojektowanie i budowę niewielkich oraz nowoczesnych dworców kolejowych dostosowanych do lokalnych potrzeb. Dzięki działaniom kolejowej spółki już w przyszłym roku pierwszy taki obiekt pojawi się w województwie wielkopolskim. Dworzec w Nowym Tomyślu, którego budowa rozpoczęła się we wrześniu br., powstanie w nowym miejscu. Obiekt zostanie zlokalizowany bliżej przejścia podziemnego prowadzącego na perony, dzięki czemu podróżni będą mogli szybciej dotrzeć do pociągów. W nowym budynku znajdą się przeszklona poczekalnia, pomieszczenie kasy biletowej i toalety. Po obu stronach dworca pojawią się stojaki na rowery – łącznie na 26 jednośladów – oraz stacja naprawcza. Zagospodarowany zostanie teren przed obiektem – zamontowane zostaną elementy małej architektury, m.in. ławki i kosze. W ramach realizowanej równolegle inwestycji miejskiej powstaną nowy układ drogowy, miejsca parkingowe oraz pętla autobusowa. W przyszłości dworzec będzie stanowił element funkcjonalnego węzła przesiadkowego.
Charakterystyczną cechą IDS-ów są ekologiczne rozwiązania. Nie zabraknie ich również na dworcu w Nowym Tomyślu. Na dachu obiektu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne służące pozyskiwaniu energii słonecznej. Pojawi się także energooszczędne oświetlenie LED wraz z automatyką sterującą – dworce rozjaśnią się bardziej w momencie wjazdu pociągu na stację. Dodatkowo na dachu dworca w Nowym Tomyślu zamontowany zostanie system do odzysku wody deszczowej, który posłuży do spłukiwania toalet w budynku.
Obiekt zostanie także w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wśród rozwiązań, które pojawią się w budynku, warto wskazać m.in. na ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, oznaczenia w alfabecie Braille’a, pętle indukcyjne czy dotykowe schematy dworca. Do potrzeb osób o ograniczonej mobilności dostosowane zostaną również toalety.
Na dworcu w Nowym Tomyślu wzrośnie poziom bezpieczeństwa. W ramach inwestycji planowany jest montaż monitoringu. Pojawią się także systemy kontroli dostępu i zdalnego zamykania obiektów, a także system sygnalizacji włamania. Nad całością instalacji i urządzeń będą czuwały systemy BMS (Building Management System), które zaplanowano z myślą o optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej. W budynku dworca pojawi się System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów. W poczekalni podróżni będą mogli skorzystać z ogólnodostępnej sieci Wi-Fi.
Koszt budowy dworca systemowego w Nowym Tomyślu wyniesie około 4,8 mln zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest na I półrocze 2021 r.

FOT. WIZUALIZACJA, ARCHIWUM PKP SA


28 grudnia 2020
Aby podróżowało się bezpieczniej
Foto: materiały własne
Koleje Wielkopolskie finalizują zakup symulatora jazdy pociągami, przygotowanego przez firmę SIM FACTOR Sp. z o.o.


Koleje Wielkopolskie finalizują zakup symulatora jazdy pociągami, przygotowanego przez firmę SIM FACTOR Sp. z o.o.

Przewoźnik codziennie uruchamia kilkaset pociągów, a jednym z podstawowych elementów o jakie się troszczy jest bezpieczeństwo. Zakup symulatora pozwoli na stałe podnoszenie kwalifikacji przez maszynistów, którzy będą mogli utrwalać właściwe postępowanie w sytuacjach, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy podczas prowadzenia pociągu.
Urządzenie będzie wyposażone w stanowisko szkoleniowe, instruktorskie oraz obserwacyjne, w postaci pomieszczenia, wyposażonego w ekrany do wyświetlenia obrazu związanego z prowadzoną sesją i używanego dla celów edukacyjnych, kontrolnych oraz szkoleniowych. Ponadto oprogramowanie wraz z systemami wizualizacji, dźwiękowymi oraz ruchowymi pozwoli na szkolenie zarówno w zakresie jazdy na podstawie wskazań sygnalizacji przytorowej jak również w oparciu o system ETCS. Urządzenie pozwoli również symulować dowolną porę roku i doby, a także tworzyć zdarzenia nietypowe i niebezpieczne jak np. samochód na przejeździe kolejowym.
Symulator znajdować się będzie w powstającym nowym Punkcie Utrzymania Taboru w Wągrowcu. Koszt urządzenia wraz z montażem wynosi 1 815 480 zł brutto, przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych. Umowa na dostawę została podpisana 18 grudnia 2020 roku. Firma SIM FACTOR Sp. z o.o. na realizację zamówienia ma 12 miesięcy.


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl