infolinia

Wydarzenia

  

 

14 lutego 2020
Węzeł w Kleszczewie otwarty
Foto: materiały własne
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowanych w ramach WRPO ze środków unijnych na terenie metropolii Poznań powstaną w sumie 53 węzły przesiadkowe, na finansowanie tych inwestycji podpisane są umowy. Z tej liczby 24 węzły są już wykonane i rozliczone. Wartość całkowita wszystkich inwestycji (węzłów) wynosi ok. 620 mln zł z czego wysokość dofinansowania to 423 mln. W piątek 14 lutego uroczyście otwarty został kolejny węzeł przesiadkowy, tym razem w Kleszczewie.


W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowanych w ramach WRPO ze środków unijnych na terenie metropolii Poznań powstaną w sumie 53 węzły przesiadkowe, na finansowanie tych inwestycji podpisane są umowy. Z tej liczby 24 węzły są już wykonane i rozliczone. Wartość całkowita wszystkich inwestycji (węzłów) wynosi ok. 620 mln zł z czego wysokość dofinansowania to 423 mln. W piątek 14 lutego uroczyście otwarty został kolejny węzeł przesiadkowy, tym razem w Kleszczewie.

Projekt pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmuje budowę dwóch węzłów – w Kleszczewie i w Tulcach. Otwarty węzeł w Kleszczewie robi bardzo pozytywne wrażenie. Inwestycja przyciąga uwagę nie tylko swoim nowoczesnym wyglądem, ale także udogodnieniami dla pasażerów. Na węźle znajduje się ogrzewana poczekalnia, jak również toaleta. Bieżące informacje o godzinach odjazdów autobusów wyświetlane są na aktywnej tablicy umieszczonej na peronie. Kierowcy mogą zostawić swoje auta na parkingu przygotowanym dla 56 pojazdów. Jest oczywiście też miejsce dla rowerów, wiata pomieści 30 jednośladów. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków unijnych – z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania. Wójt Bogdan Kemnitz w bardzo interesujący sposób przedstawił całość rozległego projekt, który jest realizowany na terenie gminy Kleszczewo. Projekt, oprócz budowy dwóch węzłów przesiadkowych przewiduje m.in. budowę dróg rowerowych o długości 0,838 km, pięć obiektów „P&R” z 240 miejscami postojowymi, trzy obiekty „B&R” z 78 miejscami postojowymi oraz zakup dziewięciu autobusów. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 28 mln zł, a wysokość dofinansowania ponad 20,2 mln zł. Projekt w całości zostanie zakończony w połowie przyszłego roku. – Niegdyś było to miejsce znajdujące się na uboczu. Dzisiaj Kleszczewo, Tulce to miejscowości z nowoczesnym węzłem przesiadkowym, z dostępem do autostrady i do drogi ekspresowej, miejsce, które jawi się na mapie powiatu poznańskiego jako bardzo ciekawe i dobre miejsce do rozwoju inwestycji. Chwała tym, którzy potrafią skorzystać, którzy pomyśleli wcześniej i się zgodzili na to, żeby założyć kiedyś Stowarzyszenie Metropolia Poznań – mówił w trakcie uroczystości starosta Jan Grabkowski.
W uroczystym otwarciu węzła wziął również udział m.in. Tadeusz Czajka (wójt Tarnowa Podgórnego). – Mamy tutaj potwierdzenie tego, jak wiele w rozwoju naszych poszczególnych małych ojczyzn zależy od wsparcia unijnego. Widzimy jak ogromne środki wsparły realizację potrzeb. Trzeba o tym pamiętać kiedy uczestniczy się w dyskusjach dotyczących tego, czy warto, czy nie warto być w Unii – podkreślił wójt Czajka. Wójt Tarnowa przekazał wójtowi Kleszczewa – Bogdanowi Kemnitzowi prezent – obraz przedstawiający tradycyjny wiejski wielkopolski pejzaż. Obraz wykonała osoba niepełnosprawna.


13 lutego 2020
Dla wygody, bezpieczeństwa i zdrowia
Foto: materiały własne
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Zrównoważonej Mobilności Metropolii Poznań. Jako, że „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Poznań” przyjęty został przez Radę Metropolii Poznań pod koniec 2016 roku i dotyczył okresu 2016-2025, podstawowym zadaniem Zespołu będzie aktualizacja planu dla okresu 2020-2030.


W siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Zrównoważonej Mobilności Metropolii Poznań. Jako, że „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Poznań” przyjęty został przez Radę Metropolii Poznań pod koniec 2016 roku i dotyczył okresu 2016-2025, podstawowym zadaniem Zespołu będzie aktualizacja planu dla okresu 2020-2030.

W spotkaniu wzięli udział wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, Mariusz Wiśniewski zastępca prezydenta Poznania oraz reprezentanci gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Spotkanie prowadził Bogdan Frąckowiak, wicedyrektor biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań ds. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Na czele zespołu stoi starosta poznański Jan Grabkowski, wiceprzewodniczącym jest Mariusz wiśniewski, zastępca prezydenta miasta Poznania, natomiast koordynatorem prac Zespołu ds. Zrównoważonej Mobilności Metropolii Poznań jest Bogdan Frąckowiak. – Cieszę się, że zespół do spraw mobilności rozpoczyna pracę, bardzo liczę na Państwa pełne zaangażowanie w jego pracę – mówił Tomasz Łubiński. – Naszym zadaniem jest opracowanie planu, który będzie podstawą do prowadzenia działań inwestycyjnych – dodał wicestarosta. – Zadanie, które przed nami stoi jest bardzo ważne, ponieważ w ostatnich latach bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja w zakresie podróżowania na obszarze metropolii. Poznań aktualnie pracuje nad planem mobilności dla miasta. Zamierzamy usystematyzować cały obszar polityk transportowych, który tworzył się od wielu lat. W planie kładziemy nacisk na ekologię, ekonomię i bezpieczeństwo – informował Mariusz Wiśniewski.
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan) to strategiczny plan stworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich obszarze funkcjonalnym, dla lepszej jakości życia mieszkańców. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Zakłada stworzenie systemu zrównoważonego transportu, który będzie ułatwiał poruszanie się mieszkańców po obszarze metropolii Poznań i będzie dla nich bardziej dostępny. Celem podstawowym planu jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców. W planie wykorzystane zostaną wszystkie dostępne środki transportu – tramwaje, autobusy, koleje, samochody i inne środki, w tym rowery.
Zaktualizowanie i wprowadzenie w życie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii Poznań przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zmniejszenia hałasu i ograniczenia zmian klimatycznych, co na pewno wpłynie pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców metropolii Poznań.


11 lutego 2020
Powstanie tunel w Kobylnicy
Foto: materiały własne
Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będzie długi na 70 m tunel pod torami. Zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy. Inwestycja będzie kosztować około 40 mln zł. 10 lutego podpisana została umowa dotycząca finansowania inwestycji.


Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będzie długi na 70 m tunel pod torami. Zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy. Inwestycja będzie kosztować około 40 mln zł. 10 lutego podpisana została umowa dotycząca finansowania inwestycji.

Zgodnie z zapisami umowy PKP PLK przekaże dofinansowanie powiatowi poznańskiemu, który poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu będzie realizował inwestycję w Kobylnicy.
– Tunel w Kobylnicy, to jeden z wielu obiektów, które powstają w ramach projektu z Krajowego Programu Kolejowego. Inwestycje te, z wykorzystaniem środków unijnych, stworzą bezpieczniejszy i sprawniejszy system komunikacji – mówił Arnold Bresch, członek Zarządu PKP PLK.
Jak podkreśla Jan Grabkowski, starosta poznański zadanie to znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników skrzyżowania drogi powiatowej z trasą kolejową. – Uwzględni potrzeby zarówno kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych. Wpłynie też na czas przejazdu w kierunku Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk – wyjaśnia starosta.
Tunel powstanie na ulicy Swarzędzkiej w Kobylnicy, która jest drogą powiatową. Codziennie przejeżdża nią średnio 12,5 tys. pojazdów. Są to głównie samochody osobowe, którymi mieszkańcy aglomeracji dojeżdżają do pracy w Poznaniu i Swarzędzu. Duże natężenie ruchu jest również na trasie kolejowej Poznań – Gniezno. Jeżdżą tędy pociągi pasażerskie i towarowe. To sprawia, że rogatki często są zamknięte. A wtedy korkuje się nie tylko ulica Swarzędzka w Kobylnicy, ale również droga wojewódzka z Poznania w kierunku Pobiedzisk. Dzieje się tak, gdy korek kończy się w obrębie skrzyżowania i czekające samochody blokują przejazd pozostałym pojazdom.
– Koszt budowy samego tunelu szacowany jest na ponad 20 mln zł. Ale na tym nie koniec. Aby sprawnie funkcjonował, przebudowane muszą zostać również okoliczne drogi, w tym skrzyżowanie ulicy Swarzędzkiej z drogą wojewódzką nr 194. Zgodnie z opracowaną koncepcją, powstanie tam rondo. Szacuje się, że inwestycja pochłonie łącznie około 40 mln zł. Sfinansować mają ją powiat poznański, samorząd województwa, gmina Swarzędz oraz PKP PLK – wyjaśnia Jan Grabkowski, starosta . – Zgodnie z podpisaną właśnie umową PKP PLK dołoży do budowy tunelu blisko 20,5 mln zł.
Ale jak zaznacza starosta poznański, to nie jedyna tego typu inwestycja w regionie, która poprawi bezpieczeństwo zarówno kierowców, pieszych czy podróżujących koleją.
– Wspólnie z gminą Komorniki i Poznaniem realizujemy węzeł Grunwaldzka w Plewiskach, trwa też budowa tunelu w Kostrzynie, gdzie powiat dołożył 9 mln złotych. Łącznie koszty tych zadań, które prowadzimy wspólnie z samorządami i przy wsparciu unijnym szacujemy na 150 milionów złotych. Udział PKP to 35 milionów złotych – wylicza Jan Grabkowski.
Po podpisaniu umowy Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłosi przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsze samochody powinny pojechać nowym tunelem oraz przebudowanymi drogami w 2023 roku.
– Dzięki dzisiejszej umowie śmiało już patrzymy na kolejne zadania w naszej gminie. Następny w kolejności będzie przejazd w Paczkowie – mówi Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza. – Będąc jedną z największych gmin, z 50 tysiącami mieszkańców musimy myśleć o ciągłej poprawie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców. A takie wielostronne porozumienia dają szansę na szybsze realizacje wielu zadań.


30 stycznia 2020
PLK podpisały umowę o wartości 1,4 mld zł na modernizację linii Poznań - Szczecin
Foto: materiały własne
Na linii z Poznania do Szczecina postępują prace na odcinkach Poznań – Wronki oraz Słonice – Szczecin Dąbie. Pasażerowie kolei sukcesywnie zyskują wyższy komfort podróży. Nowoczesne perony są już dostępne m.in. w Poznaniu (Wola), Kiekrzu, Pamiątkowie i Baborówku. Zmieniają się przystanki i stacje w Rokietnicy, Szamotułach, Reptowie, Stargardzie oraz Choszcznie.


Na linii z Poznania do Szczecina postępują prace na odcinkach Poznań – Wronki oraz Słonice – Szczecin Dąbie. Pasażerowie kolei sukcesywnie zyskują wyższy komfort podróży. Nowoczesne perony są już dostępne m.in. w Poznaniu (Wola), Kiekrzu, Pamiątkowie i Baborówku. Zmieniają się przystanki i stacje w Rokietnicy, Szamotułach, Reptowie, Stargardzie oraz Choszcznie.

Kolejne odcinki na trasie z Wielkopolski do województwa zachodniopomorskiego zyskują nowe tory i sieć trakcyjną. Pociągi jeżdżą już nowym torem na ok. 30 km odcinku z Poznania do Kiekrza, Pęckowa do Wronek i z Rokietnicy do Szamotuł. Tory układane są na pozostałych szlakach, m.in. między Wronkami a Miałami, Słonicami a Choszcznem oraz Reptowem a Szczecinem Dąbie. Na odcinkach objętych pracami utrzymany jest ruch pociągów po jednym torze. Takie rozwiązanie uwzględnione jest już w rozkładzie jazdy.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 27 stycznia podpisały umowy na odcinki: Dobiegniew – Słonice; Krzyż – Dobiegniew; Wronki – Krzyż oraz na instalację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Wronki – Słonice. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 r. ‒ Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego na magistrali E59 Szczecin – Poznań są ważne w skali międzynarodowej, krajowej oraz regionalnej. W efekcie prac, codzienne podróże koleją staną się jeszcze bardziej atrakcyjne. Istotnie poprawią się także warunki przewozu ładunków, co ma szczególne znaczenie w kontekście rozwoju zachodniopomorskich portów ‒ powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Na linii z Poznania do Szczecina postępują prace na odcinkach Poznań – Wronki oraz Słonice – Szczecin Dąbie. Pasażerowie sukcesywnie zyskują wyższy komfort podróży na stacjach i przystankach. Nowoczesne perony są już dostępne m.in. w Poznaniu (Wola), Kiekrzu, Pamiątkowie i Baborówku. Zmieniają się przystanki i stacje w Rokietnicy, Szamotułach, Reptowie, Stargardzie oraz Choszcznie.
Kolejne odcinki na trasie z Wielkopolski do województwa zachodniopomorskiego zyskują nowe tory i sieć trakcyjną. Pociągi jeżdżą już nowym torem na ok. 30 km odcinku z Poznania do Kiekrza, Pęckowa do Wronek i z Rokietnicy do Szamotuł. Tory układane są na pozostałych szlakach, m.in. między Wronkami a Miałami, Słonicami a Choszcznem oraz Reptowem a Szczecinem Dąbie. Na odcinkach objętych pracami utrzymany jest ruch pociągów po jednym torze. Takie rozwiązanie uwzględnione jest już w rozkładzie jazdy.
Po zrealizowaniu umów podróżni na linii Poznań – Szczecin zyskają wygodne perony, lepszy dostęp do kolei, krótsze i bezpieczniejsze podróże.
Przebudowa linii E59 Poznań – Szczecin o wartości ok. 4 mld zł jest jednym z największych przedsięwzięć PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z Krajowego Programu Kolejowego. Projekt współfinansowany z UE instrumentu CEF „Łącząc Europę” ma znaczenie dla komunikacji kolejowej Europy, Polski oraz regionów.
W ramach prac na odcinku Wronki – Słonice PLK zmodernizują 10 stacji i przystanków. Każda z nich będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na stacji Dobiegniew, w ramach budowy przejścia podziemnego, zainstalowane zostaną windy, które ułatwią podróże osobom o ograniczonej możliwości poruszania. Zmodernizowane perony będą wyposażone w wiaty, ławki i tablice informacyjne oraz pochylnie ułatwiające dostęp do peronów.
Na dwutorowej trasie od Wronek do Słonic zarządca infrastruktury zmodernizuje ponad 150 km torów i sieci trakcyjnej. Na przebudowywanym odcinku zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa m.in. poprzez montaż dodatkowych zabezpieczeń na przejazdach. W ramach całego odcinka Wronki – Słonice PLK zmodernizują 29 przejazdów kolejowo-drogowych, między innymi w miejscowościach: Drawski Młyn, Podlesiec, Mierzęcin, Dobiegniew, Bierzwnik, Rębusz i Słonice. Przejazdy wyposażone zostaną w nowe rogatki, sygnalizacje świetlną i dźwiękową, a także zamontowane zostaną nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń najszybsze pociągi pojadą z Poznania do Szczecina z prędkością do 160 km/h. Skróci to czas przejazdu między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim. Nowoczesny system sterowania ruchem wraz z modernizacją przejazdów kolejowo‒drogowych zwiększy bezpieczeństwo, a nowe Lokalne Centra Sterownia w Poznaniu oraz Stargardzie zapewnią sprawny przejazd pociągów na całej trasie.
PLK realizują projekt „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” za ok. 4 mld zł z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Roboty na odcinkach Poznań – Wronki oraz Słonice – Szczecin Dąbie planowane są do końca 2020 r. Modernizacja między Wronkami a Słonicami potrwa do końca 2022 r.

20 stycznia 2020
Badanie potrzeb pasażerskich przewozów kolejowych
Foto: materiały własne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Departament Transportu prowadzi BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy pociągów 2020/21, który obowiązywał będzie od 13 grudnia 2020 roku.


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Departament Transportu prowadzi BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy pociągów 2020/21, który obowiązywał będzie od 13 grudnia 2020 roku.

Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia należy przyjąć rozkład jazdy 2019/20. Urząd prosi wszystkich zainteresowanych o przesyłanie wniosków w okresie od 7 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej https://www.umww.pl/badanie-potrzeb-przewozowych-w-publicznym-transporcie-zbiorowym i odesłanie go na e-mail: kolej@umww.pl W tytule e-maila należy wpisać: BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy 2020/21.
Na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników.
Zadania Organizatora przewozów kolejowych na obszarze województwa wykonuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Usługi przewozowe na zlecenie Marszałka świadczą Operatorzy kolejowi – spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
Kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane są po infrastrukturze kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez Zarządcę infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin Sieci oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Przewoźników i Operatorów kolejowych.
W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.
Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Organizatora przewozów z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie Sieci. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:
wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województwa
uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.


16 stycznia 2020
Jest wykonawca bazy w Wągrowcu
Foto: materiały własne
Inwestycję, która obejmie budowę zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Leśnej w Wągrowcu zrealizuje firma ALSTAL GRUPA Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. W połowie stycznia umowę z wykonawcą podpisał zarząd Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.


Inwestycję, która obejmie budowę zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Leśnej w Wągrowcu zrealizuje firma ALSTAL GRUPA Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. W połowie stycznia umowę z wykonawcą podpisał zarząd Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

Punkt Utrzymania Taboru, bo tak nazywa się kompleks, będzie się składać z Hali Głównej o powierzchni zabudowy 2 783,00 m kw., gdzie będą dokonywane przeglądy poziomu P1, P2, naprawy bieżące, mycie zewnętrzne, sprzątanie wnętrz pojazdów oraz Hali Postojowej o powierzchni zabudowy 1 971,61 m kw., gdzie odstawiane będą pojazdy w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. Hala będzie czterotorowa i pomieści po dwa dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne o długości do 45 m.
Na terenie inwestycji powstanie także stacja paliw z dwoma dystrybutorami do tankowania pojazdów szynowych oraz inne elementy zagospodarowania terenu jak: wiata śmietnikowa, stacja transformatorowa, taca szczelna do tankowania zbiorników paliwa oraz pełna infrastruktura kolejowa. Projekt zakłada również budowę pomieszczeń socjalnych dla pracowników, strefy wypoczynku i noclegu oraz sali szkoleniowej dla 50 osób.
Wartość umowy wynosi 48 741 115,67 zł netto. Budowa ma się zakończyć w ciągu dwudziestu czterech miesięcy.
Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pt. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego nr RPWP.05.02.01-30.0004/18-00 w ramach: Osi Priorytetowej 5 Transport; Działania 5.2 Transport Kolejowy; Poddziałania 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej Współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 34 mln zł.


FOT. ARCHIWUM KOLEI WIELKOPOLSKICH


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl