infolinia

Wydarzenia

  

 

6 maja 2022
Punkt Utrzymania Taboru w Wągrowcu już otwarty!
Foto: materiały własne
Podpisana w dniu 15 stycznia 2020 roku umowa z firmą Alstal Grupa Budowlana została zrealizowana. Jej przedmiotem była budowa bazy taborowej dla operatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w Wągrowcu. Przez wzgląd na lokalizację, w bazie serwisowane będą mogły być jedynie pojazdy spalinowe, mowa tu o nowoczesnych Impulsach 2 czy też SA139 Link. W znacznej mierze obiekt wybudowany został ze środków unijnych, a dokładniej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Podpisana w dniu 15 stycznia 2020 roku umowa z firmą Alstal Grupa Budowlana została zrealizowana. Jej przedmiotem była budowa bazy taborowej dla operatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w Wągrowcu. Przez wzgląd na lokalizację, w bazie serwisowane będą mogły być jedynie pojazdy spalinowe, mowa tu o nowoczesnych Impulsach 2 czy też SA139 Link. W znacznej mierze obiekt wybudowany został ze środków unijnych, a dokładniej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Całkowity koszt powstania nowego obiektu to blisko 70 mln zł, ponad 34 mln zł stanowiło wsparcie UE. Oficjalne otwarcie miało miejsce w czwartek 5 maja. W uroczystości wzięli udział Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek oraz Jacek Bogusławski – Członek Zarządu.
Wągrowiec niewątpliwie odgrywa ważną rolę na mapie kolejowej Wielkopolski. Linia kolejowa do tego miasta, która kilka lat temu przeszła rewitalizację, okazała się ogromnym sukcesem – o czym przypomniał Maren Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Nowy Punkt Utrzymania taboru dodatkowo wzmocni jego znaczenie.

Podczas uroczystości otwarcia nowego punktu serwisowego zaprezentowano zaproszonym gościom, w jaki sposób pociągi będą wjeżdżały do hali utrzymaniowej. W tej roli wystąpił nowy Impuls 2. - Taki pociąg kosztuje ponad 20 milionów złotych. Dbałość o serwisowanie i podstawowe naprawy jest kluczowa do zapewniła sprawnej eksploatacji tych pojazdów. Mamy już teraz 29 spalinowych zespołów trakcyjnych, z czego my jako województwo 25, a 4 należą już do Kolei Wielkopolskich - powiedział wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Koleje Wielkopolskie codziennie uruchamiają kilkaset pociągów, a jednym z podstawowych elementów, o jakie troszczy się spółka należąca do Samorządu Województwa Wielkopolskiego, jest bezpieczeństwo. Punkty utrzymania taboru kolejowego zapewniają możliwość sprawnych przeglądów serwisowych i napraw taboru, co pozwala zachować płynność kursowania pociągów w ramach planowanych połączeń.


20 kwietnia 2022
Wielkopolskie plany taborowe
Foto: materiały własne
W najbliższym czasie Wielkopolska planuje poszerzyć swoją flotę o dodatkowe cztery elektryczne zespoły trakcyjne, na których zakup pozyskano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Przez samorząd złożona została już fiszka projektowa do Krajowego Planu Odbudowy (KPO), która opiewa na różne typy pociągów m.in. na kilkanaście sztuk pociągów wodorowych oraz 20 jednostek elektrycznych.


W najbliższym czasie Wielkopolska planuje poszerzyć swoją flotę o dodatkowe cztery elektryczne zespoły trakcyjne, na których zakup pozyskano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Przez samorząd złożona została już fiszka projektowa do Krajowego Planu Odbudowy (KPO), która opiewa na różne typy pociągów m.in. na kilkanaście sztuk pociągów wodorowych oraz 20 jednostek elektrycznych.

Projekt nie uzyskał jeszcze akceptacji, ponieważ cały program jest nadal uzgadniany przez stronę rządową z Komisją Europejską, natomiast wsparcie finansowe na tabor regionalny ze środków KPO udzielane będzie w ramach otwartego, konkurencyjnego postepowania konkursowego w formie pożyczkowej oraz w formie grantów. - Obserwujemy i monitorujemy także sytuację w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na zakup nowych pociągów w ramach projektów regionalnych oraz programów krajowych z nowej perspektywy unijnej (mowa o Regionalnym Programie Operacyjnym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski oraz krajowym programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko). – mówi Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. W tym przypadku również nie zapadły jeszcze wiążące decyzje.
- Jako region musimy myśleć o znacznych zakupach taborowych, z racji chociażby standardu uruchamianych przez nas połączeń, który chcemy ciągle poprawiać, a także potencjalnych nowych linii, które będziemy obsługiwać, jeśli uda się zrealizować projekty zgłoszone przez nas do programu Kolej+. – dodaje Wojciech Jankowiak.

Warto zaznaczyć, iż do krajowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej Województwo Wielkopolskie zgłosiło 5 projektów. Decyzje w sprawie podziału środków w ramach programu jeszcze nie zapadły, natomiast organizator transportu myśli perspektywicznie. - W dalszej kolejności zapadną też decyzje o tym, czy kursy na ewentualnych nowych liniach będziemy chcieli zlecić obecnym przewoźnikom, którzy w dużej mierze korzystają z naszego taboru, czy też stanie się to w ramach przetargu. Jeśli postawimy na przetarg, jest szansa na to, że wystartują w nim przewoźnicy z własnym taborem. Nie zmienia to jednak tego, iż potrzebujemy nowych jednostek i na pewno będziemy chcieli kupić kilkadziesiąt sztuk nowych pociągów. – mówi Marszałek.
W najbliższym czasie możemy spodziewać się ogłoszenia jednego przetargu na taboru. Zakup większej ilości jednostek z budżetu województwa nie będzie możliwy w tym roku. Nowy program regionalny dla wielkopolski najprawdopodobniej ruszy dopiero w przyszłym roku, ponieważ został on wysłany do Brukseli, gdzie podjęte zostaną negocjacje nad jego ostatecznym kształtem oraz tym co będzie można zrealizować w jego ramach.

Pod uwagę brana jest również dzierżawa taboru, aby zaspokoić potrzeby przewozowe w regionie. Samorząd województwa będzie zmuszony do skorzysta z tego rozwiązania, gdy nie uda się zakupić konkretnego taboru, który będzie pilnie potrzebny. Dzierżawa pojazdów jest kosztownym przedsięwzięciem, lecz jest ona rozciągnięta w czasie i dzięki temu łatwiejsza do udźwignięcia przez samorząd. W chwili obecnej asortyment pojazdów przeznaczonych pod dzierżawę na rynku jest niewielki. Pojazdy, które województwo w poprzednich latach dzierżawiło od Arrivy niestety nie spełniały oczekiwań podróżnych. -Musimy się trzymać określonych wymagań i zwiększać standard, jaki oferujemy w naszych pociągach, bo bez tego nie będziemy w stanie przyciągnąć nowych pasażerów. – dodaje Wojciech Jankowiak.

Wszechobecna presja i nacisk na ochronę środowiska wpływa również na plany organizatora transportu. -Mamy otwarty duży kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym i na etapie negocjacji tego kredytu było wyraźnie powiedziane, że jeśli będziemy chcieli wykorzystać te środki na zakup pojazdów napędzanych silnikiem Diesla, to nie ma takiej możliwości. – informuje marszałek. Podobnie będzie również w przypadku nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), gdzie nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na zakup pociągów spalinowych napędzanych Dieslem. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego również mocno angażuje się w koncepcję rozwoju transportu wodorowego, w szczególności kolejowego -Uważamy, że paliwo wodorowe jest naszą przyszłością. – zaznacza Wojciech Jankowiak. Podczas ostatniego zakupu nowych spalinowych pojazdów Impuls II zapewniono możliwość wyposażenia ich w pantografy, dzięki czemu w przyszłości pociągi te mogą stać się taborem dwunapędowym. Pozwoli to na ich wykorzystanie również na liniach zelektryfikowanych jako pojazdy zeroemisyjne.


12 kwietnia 2022
Czas na nowy most kolejowy
Foto: www.plk-sa.pl
W obornikach powstanie nowy most kolejowy. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał spółce PKP Polskie Linie Kolejowe 3,2 mln zł dofinansowania ze środków UE na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drugiego toru i mostu kolejowego w Obornikach.


W obornikach powstanie nowy most kolejowy. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał spółce PKP Polskie Linie Kolejowe 3,2 mln zł dofinansowania ze środków UE na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drugiego toru i mostu kolejowego w Obornikach.

8 kwietnia br. (piątek) w Poznaniu władze spółki kolejowej i województwa złożyły swoje podpisy na stosownych umowach.
Tego samego dnia zawarty został kontrakt pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a wykonawcą projektu na opracowanie przedmiotowej dokumentacji, konsorcjum firm Infrares Sp. z o. o. i Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
Koszt całkowity projektu, dotyczącego przygotowania dokumentów niezbędnych do budowy drugiego toru oraz nowej przeprawy przez Wartę, wynosi 4,6 mln zł. Samorząd województwa przekazał na realizację tego celu 3,2 mln zł dofinansowania unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).


6 kwietnia 2022
Pociągi wodorowe w Wielkopolsce?
Foto: materiały własne
Samorząd Województwa Wielkopolskiego do Krajowego Programu Odbudowy złożył projekt dotyczący zakupu nowego taboru kolejowego. W tzw. „fiszce projektowej” zgłoszona została chęć zakupu co najmniej 20 nowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz kilkunastu sztuk jednostek wodorowych. Jeśli propozycja zostanie rozpatrzona pomyślnie, Wielkopolska stałaby się pierwszym regionem w kraju, gdzie na torach można byłoby spotkać tabor napędzany wodorem.


Samorząd Województwa Wielkopolskiego do Krajowego Programu Odbudowy złożył projekt dotyczący zakupu nowego taboru kolejowego. W tzw. „fiszce projektowej” zgłoszona została chęć zakupu co najmniej 20 nowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz kilkunastu sztuk jednostek wodorowych. Jeśli propozycja zostanie rozpatrzona pomyślnie, Wielkopolska stałaby się pierwszym regionem w kraju, gdzie na torach można byłoby spotkać tabor napędzany wodorem.

Wiele wskazuje na to, iż Krajowy Plan Odbudowy (KPO) zostanie wkrótce zaakceptowany, dzięki temu wiele planów dotyczących transportu publicznego, na szczeblu krajowym oraz regionalnym zostanie odblokowanych. Samorządy miały możliwość złożenia swoich uwag oraz pomysłów odnoszących się do tego, w jaki sposób chciałby wykorzystać fundusze z KPO. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zabrał głos w tej sprawie.

– Jako samorząd złożyliśmy też fiszkę projektową do Krajowego Planu Odbudowy, która opiewa na różne typy pociągów. Myślimy o zakupie co najmniej 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych, a także kilkunastu pojazdach wodorowych. Na ten moment oczywiście nie wiemy czy projekt uzyska akceptację, ponieważ cały program jest nadal uzgadniany przez stronę rządową z KE, a wsparcie na tabor regionalny ze środków KPO będzie udzielane w ramach otwartego, konkurencyjnego postępowania konkursowego w formie grantów oraz w formie pożyczkowej – informuje Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak.

Obecnie, żaden z polskich przewoźników nie używa pociągów wodorowych, a rynek tego typu pojazdów dopiero się rozwija. Jedyną, w pełni wodorową jednostkę, wyprodukowaną przez firmę Alstom, można było zobaczyć na ostatnich targach Trako w Gdańsku, odbywających się jesienią minionego roku.

Jest duża presja i nacisk na to, żeby odchodzić od silników Diesla z powodu ochrony środowiska i określonej polityki, która za tym stoi. Nie ukrywam, że my jako województwo także tego mocno doświadczamy, bo mamy otwarty duży kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym i na etapie negocjacji tego kredytu było wyraźnie powiedziane, że jeśli będziemy chcieli wykorzystać te środki na zakup pojazdów napędzanych silnikiem Diesla, to nie ma takiej możliwości – dodaje marszałek Jankowiak.

Droga do tego typu zakupów jest jeszcze długa, jednakże jak podkreśla Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wodór jest przyszłością, również w segmencie transportu.


9 marca 2022
Zmiany w rozkładzie jazdy PKM
Foto: materiały własne
Od 13 marca br. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze z wprowadzonych zmian na poszczególnych liniach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Od 13 marca br. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze z wprowadzonych zmian na poszczególnych liniach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

PKM 1 (Poznań Główny – Kościan – Leszno – Rawicz)

Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
• 77577/6 relacji Rawicz (15:23) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 11 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77643 relacji Kościan (16:43) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 21 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77711 relacji Leszno (20:25) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 22 minuty wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.


PKM 1 (Poznań Główny – Gniezno – Mogilno)

Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
• 77634/5 relacji Poznań Gł. (13:40) – Gniezno będzie odjeżdżał 20 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77698/9 relacji Poznań Gł. (23:19) – Gniezno będzie odjeżdżał 23 minuty później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77828/9 relacji Mogilno (19:00) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 11 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77524/5 relacji Gniezno (22:13) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 16 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.


PKM 2 (Poznań Główny – Konin – Kutno)

Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
• 77346 relacji Poznań Gł. (10:27) – Koło będzie odjeżdżał 25 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77752 relacji Poznań Gł. (17:46) – Września będzie odjeżdżał 30 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77350 relacji Poznań Gł. (18:59) – Koło będzie odjeżdżał 12 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77790/1 relacji Poznań Gł. (19:59) – Konin będzie odjeżdżał 20 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 71206 relacji Poznań Gł. (20:32) – Kłodawa będzie odjeżdżał 11 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.
• 77537 relacji Konin (3:41) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 15 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
• 17209 relacji Kłodawa (14:10) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 13 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
• 77375 relacji Konin (15:32) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 19 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu.


PKM 2 (Poznań Główny – Nowy Tomyśl – Zbąszynek)

W rozkładzie jazdy obowiązującym od 13 marca 2022 r. nastąpi ograniczenie przepustowości w związku z realizowaną przez Miasto Poznań inwestycją „Zintegrowany węzeł transportowy Grunwaldzka wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu oraz przejścia nad linią kolejowa E-20” i koniecznymi zamknięciami torowymi na szlaku Poznań Górczyn – Palędzie planowanymi obecnie na okres ponad 6 miesięcy. Zamknięcie to skutkuje odwołaniem przez Zarządcę Infrastruktury PKP PLK S.A. 5 par pociągów regionalnych obsługiwanych dotychczas przez POLREGIO S.A. Tym samym niniejsza sytuacja wymaga zapewnienia przez spółkę Koleje Wielkopolskie skomunikowania pociągów na stacji Zbąszynek z autobusową komunikacją zastępczą za odwołane pociągi w kierunku Zielonej Góry.
Jednocześnie odwołane zostały również pociągi Kolei Wielkopolskich kursujące do stacji Nowy Tomyśl. Zatem rozkład jazdy na linii kolejowej nr 3 na odcinku Poznań Gł. – Zbąszynek w całości będzie obsługiwany przez Koleje Wielkopolskie ze zmianami zapewniającymi jak najmniejsze niedogodności dla podróżnych korzystających z dojazdów do pracy/szkoły.

Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:

• 77311 relacji Poznań Gł. (7:05) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 20 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77327 relacji Poznań Gł. (8:41) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 16 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77247 relacji Poznań Gł. (13:03) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 11 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77317 relacji Poznań Gł. (17:25) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 15 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77291 relacji Poznań Gł. (19:09) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 41 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77337 relacji Poznań Gł. (21:01) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 23 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77268 relacji Zbąszynek (8:50) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 14 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77276 relacji Zbąszynek (4:02) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 20 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77318 relacji Zbąszynek (5:07) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 15 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77342 relacji Zbąszynek (6:48) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 11 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77344 relacji Zbąszynek (8:32) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 14 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77242 relacji Zbąszynek (10:00) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 20 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77306 relacji Zbąszynek (11:40) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 63 minuty później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77324/5 relacji Zbąszynek (13:58) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 29 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77314 relacji Zbąszynek (15:24) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 30 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77240 relacji Zbąszynek (18:11) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 19 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77282 relacji Zbąszynek (19:42) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 13 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.


PKM 3 (Poznań Główny – Wolsztyn)

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na linii kolejowej 357, realizowanymi przez Zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. w okresie od 13 marca do 5 listopada 2022 roku na odcinku Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn wstrzymany zostanie ruch pociągów w obu kierunkach, oznacza to konieczność wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Odjazdy autobusów będą się odbywać się spod stacji kolejowych w miejscowościach Grodzisk Wlkp., Rakoniewice, Wolsztyn. Natomiast w miejscowościach Ruchocice, Drzymałowo, Rostarzewo, Tłoki, przystanki zlokalizowane będą przy drodze krajowej nr 32. Autobusy będą skomunikowane z pociągami przyjeżdżającymi / odjeżdżającymi ze stacji Grodzisk Wlkp.
Zmiany w kursowaniu poszczególnych pociągów:

• 77444 relacji Poznań Gł. (13:15) – Wolsztyn będzie odjeżdżał 28 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77926/7 relacji Poznań Gł. (14:40) – Wolsztyn będzie odjeżdżał 11 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77464 relacji Poznań Gł. (17:08) – Grodzisk Wlkp. będzie odjeżdżał 108 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77356/7 relacji Poznań Gł. (21:01) – Wolsztyn będzie odjeżdżał 11 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77113/2 relacji Wolsztyn (3:09) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 23 minuty wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77579 relacji Grodzisk Wlkp. (6:21) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 32 minuty później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77397 relacji Wolsztyn (7:03) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 13 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77621/0 relacji Wolsztyn (12:01) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 11 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77363/2 relacji Wolsztyn (15:55) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 22 minuty wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77433 relacji Wolsztyn (18:03) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 29 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77723 relacji Wolsztyn (19:15) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 12 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.


PKM 4 (Poznań Główny – Wągrowiec – Gołańcz)

Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
• 77334/5 relacji Poznań Gł. (8:57) – Gołańcz będzie odjeżdżał 11 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77104/5 relacji Poznań Gł. (16:06) – Wągrowiec będzie odjeżdżał 17 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77363/2 relacji Poznań Gł. (17:59) – Wągrowiec będzie odjeżdżał 18 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77497/6 relacji Poznań Gł. (18:39) – Gołańcz będzie odjeżdżał 21 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77675/4 relacji Poznań Gł. (19:23) – Wągrowiec będzie odjeżdżał 31 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77692/3 relacji Poznań Gł. (20:26) – Wągrowiec będzie odjeżdżał 17 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77498/9 relacji Poznań Gł. (22:22) – Wągrowiec będzie odjeżdżał 16 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77926/7 relacji Wągrowiec (13:28) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 14 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77252/3 relacji Gołańcz (15:58) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 21 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77486/7 relacji Wągrowiec (18:59) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 22 minuty później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77356/7 relacji Wągrowiec (19:43) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 18 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77488/9 relacji Gołańcz (20:23) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 17 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.


PKM 4 (Poznań Główny – Jarocin – Kępno/Krotoszyn/Kalisz)

Ponadto nastąpią zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
• 77802/3 relacji Poznań Gł. (5:05) – Odolanów będzie odjeżdżał 18 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 71108/9 relacji Poznań Gł. (13:49) – Łódź Fabryczna będzie odjeżdżał 29 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 76788 relacji Poznań Gł. (14:27) – Milicz będzie odjeżdżał 20 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 76818 relacji Poznań Gł. (16:14) – Milicz będzie odjeżdżał 11 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77138 relacji Poznań Gł. (17:53) – Kalisz będzie odjeżdżał 25 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77365/4 relacji Poznań Gł. (18:58) – Kępno będzie odjeżdżał 12 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77800 relacji Poznań Gł. (21:42) – Kalisz będzie odjeżdżał 13 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77135 relacji Kalisz (5:03) – Kalisz będzie odjeżdżał 11 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 77416/7 relacji Odolanów (13:17) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 75 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 17121/0 relacji Łódź Fabryczna (19:04) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 49 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.


PKM 5 (Poznań Główny – Rogoźno Wlkp. – Piła)

Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
• 77798 relacji Rogoźno Wlkp. (10:39) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 19 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jady;
• 78213/2 relacji Poznań Gł. (19:50) – Wyrzysk Osiek będzie odjeżdżał 13 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
• 78319 relacji Poznań Gł. (22:40) – Piła będzie odjeżdżał 20 minuty wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.


Szczegółowe rozkłady jazdy pociągów dostępne są w zakładce ROZKŁAD JAZDY.


8 marca 2022
Startuje budowa węzła Grunwaldzka
Foto: materiały własne
W rejonie przystanku kolejowego Poznań Junikowo, na granicy Poznania i Plewisk, powstanie nowy węzeł przesiadkowy wraz z wiaduktem kolejowym. Pasażerowie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zyskają wygodną możliwość przesiadek dzięki integracji różnych środków transportu. Przez wzgląd na realizację tej inwestycji w nocy z 11 na 12 marca br. (z piątku na sobotę) wprowadzone zostaną zmiany dotyczące organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej.


W rejonie przystanku kolejowego Poznań Junikowo, na granicy Poznania i Plewisk, powstanie nowy węzeł przesiadkowy wraz z wiaduktem kolejowym. Pasażerowie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zyskają wygodną możliwość przesiadek dzięki integracji różnych środków transportu. Przez wzgląd na realizację tej inwestycji w nocy z 11 na 12 marca br. (z piątku na sobotę) wprowadzone zostaną zmiany dotyczące organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej.

– Węzeł Grunwaldzka połączy różne środki transportu, w szczególności wzrośnie rola przystanku kolejowego Poznań Junikowo. Zależy nam, by mieszkańcy powiatu i Poznania mieli wygodną alternatywę dla samochodów. Podróżni np. z gminy Komorniki będą mogli dojechać autem lub autobusem do węzła i przesiąść się do pociągu. To inwestycja bardzo ważna nie tylko z perspektywy naszego miasta, ale też całej aglomeracji poznańskiej – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Przy przystanku kolejowym Poznań Junikowo (po stronie Plewisk) wybudowana zostanie pętla autobusowa. Znacznym ułatwieniem dla kierowców, pieszych, rowerzystów czy pasażerów komunikacji miejskiej stanie się bezkolizyjny przejazd pod linia kolejową, dzięki któremu mieszkańcy nie będą tracić czasu na postój przed często zamykanym szlabanem. Linia kolejowa E20, przecinająca ul. Grunwaldzką to połączenie Warszawy z Berlinem, mocno obciążone przez pociągi międzynarodowe, międzyregionalne, regionalne oraz aglomeracyjne.

Nowy, autobusowo-kolejowy przystanek zapewni podróżnym możliwość przesiadki w komfortowej formie „drzwi w drzwi” (peron w kierunku Poznania Głównego). Zaplanowany został również parking typu Park&Ride oraz miejsca postojowe dla jednośladów. Wokół obiektu znajdzie się nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, w tym kładka nad ul. Grunwaldzką. Całość uzupełnią: mała architektura, informacja pasażerska, ładowarki dla samochodów elektrycznych oraz zieleń.

Plac budowy przekazany zostanie 8 marca. Wówczas wykonawca w nocy z 8 na 9 marca br. przystąpi do pierwszych prac przygotowawczych, m.in. w zakresie sieci trakcyjnej na linii kolejowej oraz budowy tymczasowej pętli dla autobusów po stronie południowej. 12 marca br., o godz. 2:00 wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu, w wyniku której przejazd kolejowy zostanie zamknięty.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ul. Grunwaldzka jest ważna w codziennych podróżach mieszkańców, dlatego chcemy ograniczyć utrudnienia wynikające z prac budowlanych. W pierwszej kolejności powstanie tymczasowy przejazd kolejowy, którym będzie można poprowadzić ruch. W kolejnych tygodniach planowane są m.in. prace rozbiórkowe oraz ziemne, bo inwestycja to także przebudowa sieci infrastruktury. Powstanie również nowy zbiornik retencyjny – wskazuje Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Do całkowitego zamknięcia przejazdu przez tory w ciągu ul. Grunwaldzkiej dojdzie za ok. trzy tygodnie, wówczas urządzenia kolejowe służące do zarządzania system zamykania rogatek zostaną przeniesione. Dotychczasowy przejazd służył będzie jedynie pieszym i rowerzystom. Dzięki tymczasowym pętlom, po obu stronach linii kolejowej zapewniona będzie możliwość korzystania z komunikacji autobusowej. W dalszym ciągu, natomiast w ograniczonym zakresie, dostępna będzie kolej.

Harmonogram prac budowlanych przewidziany został na lata 2022-2023. Na realizację projektu pozyskano środki unijne, pozostałe koszty podzielone zostały na samorządy uczestniczące w projekcie, czyli Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz Gminę Komorniki.


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl