infolinia

Wydarzenia

  

 

10 grudnia 2019
Wiadukty na Lutyckiej i Golęcińskiej coraz bliżej
Foto: materiały własne
Podpisano umowę z projektantem wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej. To ważny krok w kierunku budowy bezkolizyjnych i bezpiecznych przejazdów na torami kolejowymi.


Podpisano umowę z projektantem wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej. To ważny krok w kierunku budowy bezkolizyjnych i bezpiecznych przejazdów na torami kolejowymi.

- Powstanie tych dwóch wiaduktów jest priorytetem jeśli chodzi o zapewnienie bezpiecznej i szybszej komunikacji pomiędzy dynamicznie rozwijającą się północno-zachodnią częścią Poznania a centrum. Pasażerowie autobusów oraz kierowcy samochodów łatwiej, bezpieczniej i szybciej dojadą do pracy czy szkoły – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Oba wiadukty są też niezwykle istotne, jeśli chodzi o rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i ograniczenie liczby aut wjeżdżających spoza Poznania do miasta. Pociągi będą mogły kursować częściej, nie powodując utrudnień dla ruchu samochodowego.
Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym projektantem – Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Firma ta zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej dla wiaduktów i towarzyszącej im infrastruktury drogowej za niespełna 2,5 mln zł. Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania dokumentacji o dwa miesiące, czyli w ciągu 14 miesięcy.
- Czas na wykonanie projektu liczony jest od dnia podpisania umowy. Po otrzymaniu dokumentacji będziemy mogli ogłosić przetarg na roboty budowlane. Wstępnie zakładamy, że będzie to druga połowa 2021 roku, a budowa potrwa dwa lata – mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.
Sweco Consulting, oprócz przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego, zajmie się także pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót oraz przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Projektant będzie później sprawować nadzór autorski nad inwestycją w trakcie realizacji robót.
Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową nr 354 łączącą Poznań z Piłą to inwestycja szczególnie istotna dla mieszkańców północnej i zachodniej części miasta. Oprócz budowy wiaduktów, obejmuje znaczne przebudowanie okolicznego układu drogowego. Inwestycja poprawi ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 92 oraz usprawni komunikację publiczną w tym rejonie Poznania.
Ostateczna dokumentacja techniczna będzie obejmowała swoim zakresem ul. Lutycką, która zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do ul. Koszalińskiej. Przebudowa czeka też ul. Golęcińską i Podolańską. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje również m.in. zaprojektowanie przedłużenia Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu). Przewiduje się również zaprojektowanie nowego zjazdu z ul. Koszalińskiej w ul. Lutycką oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Literacką. Dodatkowo planowana jest przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. Lutycką (w ciągu ul. Koszalińskiej), jak również zapewnienie odpowiednich rozwiązań dla pieszych i rowerzystów.
Realizacja, zakres i kolejność budowy poszczególnych odcinków inwestycji jest jednak ściśle związana z możliwościami finansowymi Miasta Poznania. Na podstawie dokumentacji projektowej będzie można podjąć ostateczne decyzje.
- Musimy być przygotowani, że jeżeli będzie trudność ze zgromadzeniem pieniędzy na całość realizacji, trzeba będzie tę inwestycję etapować. W takim wypadku należy wybrać co budować najpierw. Prawdopodobnie, ponieważ rozwiązuje to więcej problemów, zdecydujemy się na przebudowę ul. Lutyckiej wraz z wiaduktem – zaznacza Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta.9 grudnia 2019
Więcej połączeń kolejowych w regionie
Foto: materiały własne
Od 15 grudnia w Wielkopolsce wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem od początku przyszłego roku liczby połączeń realizowanych w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Od 15 grudnia w Wielkopolsce wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem od początku przyszłego roku liczby połączeń realizowanych w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Pasażerskie połączenia kolejowe w Wielkopolsce cieszą się coraz większą popularnością. Zwiększająca się liczba pasażerów wymaga od operatorów (Koleje Wielkopolskie i Przewozy Regionalne) wprowadzania zmian dotyczących zwiększenia częstotliwości połączeń pasażerskich i zakupu nowego taboru. Liczba pasażerów przemieszczających się w ciągu doby na terenie Wielkopolski wynosi już 79 tys. osób, z czego Koleje Wielkopolskie przewożą 41 tys., a Przewozy Regionalne 38 tys. osób. Liczby te zapewne jeszcze wzrosną po zakończeniu modernizacji linii kolejowych z Poznania do Szczecina i z Poznania do Wrocławia. Sukcesywnie na torach pojawia się nowy tabor zakupiony przez Województwo Wielkopolskie.
Zmiany rozkładu jazdy zakładają m.in. wprowadzenie od 15 grudnia nowych tras: Poznań – Piła (Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.) i Leszno – Głogów – Zielona Góra (Przewozy Regionalne). W związku z dalszym rozwojem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wydłużone zostaną trzy pary połączeń PKM na trasie Poznań Gł. – Kostrzyn Wlkp. – Poznań Gł. do/ z stacji Września od 2 stycznia 2020 r. Ponadto wydłużona zostanie relacja z Wrześni do Konina (odjazd o 11.40) oraz pojawi się nowe połączenie z Poznania do Konina (odjazd o godz. 19.35).
W zawiązku z zakończeniem modernizacji torów, przystanków i dworców na linii 354 (Poznań – Piła) na odcinku Poznań – Rogoźno pojawiły się nowe przystanki: Poznań Podolany, Złotniki Grzybowe, Złotkowo, Bogdanowo. Na linii Poznań Piła pojawią się trzy dodatkowe połączenia regionalne: Poznań Gł. – Piła – Poznań Gł. oraz trzy dodatkowe pary połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej z Poznania do Rogoźna.
W czasie konferencji prasowej, w trakcie której przekazano informacje dotyczące zmian w rozkładzie jazdy Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zapewnił, że wprowadzając zmiany w rozkładzie jazdy Województwo Wielkopolskie brało pod uwagę sugestie pasażerów.
Szczegółowe rozkład jazdy pociągów kursujących w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej obowiązujący od 15 grudnia można znaleźć na stronie: http://www.kolej.metropoliapoznan.pl/rozklad_jazdy.html

25 listopada 2019
Poznańska kolej czeka na inwestycje
Foto: materiały własne
PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji rozbudowy infrastruktury kolejowej w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej. Umożliwi to sprawny i efektywny rozwój jednego z największych węzłów kolejowych w Polsce.


PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji rozbudowy infrastruktury kolejowej w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej. Umożliwi to sprawny i efektywny rozwój jednego z największych węzłów kolejowych w Polsce.

Studium wykonalności ma określić nowe możliwości Poznańskiego Węzła Kolejowego zgodnie z założeniami: więcej pociągów, wyższy komfort podróży i przywrócenie połączeń na nieczynnych obecnie liniach. Analiza ułatwi planowanie inwestycji kolejowych w obrębie aglomeracji poznańskiej w najbliższych latach. Ponadto określi możliwości dostosowania Poznańskiego Węzła Kolejowego do rosnącego natężenia ruchu pociągów i zapewnienia najlepszej dostępności kolei w Poznaniu oraz w okolicznych miejscowościach. Analiza wskaże także wstępne rozwiązania techniczne usprawniające połączenia pasażerskie oraz transport po torach. – W ramach studium rozpatrywana będzie m.in. możliwość zaprojektowania nowej linii kolejowej ze stacji Poznań Główny do lotniska Poznań Ławica oraz reaktywacja linii do Śremu i Międzychodu. Dokładnie zbadane zostanie zapotrzebowanie na budowę dodatkowej pary torów ze stolicy Wielkopolski w stronę Gniezna, Kościana, Szamotuł i Środy Wielkopolskiej. Przy rosnącej liczbie połączeń metropolitalnych pozwoli to na oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.
Wykonawca analizować będzie rozwiązania w zakresie lokalizacji stacji i przystanków, które pozwolą na integrację kolei z innymi środkami transportu zbiorowego.
Analizowana będzie także przebudowa układów torowych na stacjach Poznań Główny, Poznań Wschód, Poznań Starołęka, Luboń oraz dostosowanie kolejowej obwodnicy towarowej do ruchu pasażerskiego, przy zachowaniu płynności przewozów cargo.
W studium rozważana będzie możliwość zwiększenia liczby przewozu ładunków oraz przystosowanie sieci do obsługi pociągów towarowych o długości przekraczającej 750 m. Do zwiększenia liczby transportu towarów miałaby się przyczynić budowa nowych torów między stacjami Poznań Franowo, Luboń, Poznań Górczyn.
Opracowane w ramach studium wstępne propozycje zostaną skonsultowane z przewoźnikami, którzy realizują lub zamierzają realizować połączenia kolejowe w Poznaniu oraz na terenie aglomeracji poznańskiej. Pozwoli to uwzględnić potrzeby prognozowanego ruchu pasażerskiego i towarowego przy ustalaniu koncepcji wariantów inwestycyjnych.
Opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego” zostanie zrealizowane w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Prace będą finansowane ze środków własnych PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu nastąpi 21 listopada br. Wstępna dokumentacja ma być gotowa do połowy 2023 roku.


28 października 2019
Dla żaby, lisa i jelenia linia Poznań – Szczecin też się zmienia
Foto: materiały własne
Jak czytamy na stronie internetowej, PKP PLK S.A. zapowiadają realizację inwestycji, które pomogą żabom, wilkom, wydrom i jeleniom swobodniej przekraczać tory na linii kolejowej z Poznania do Szczecina.


Jak czytamy na stronie internetowej, PKP PLK S.A. zapowiadają realizację inwestycji, które pomogą żabom, wilkom, wydrom i jeleniom swobodniej przekraczać tory na linii kolejowej z Poznania do Szczecina.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na ponad 90 obiektach zapewnią przejścia dla ssaków, gadów i płazów. Zarządca infrastruktury podczas prowadzenia inwestycji za 4 mld zł współfinansowanej z instrumentu CEF „Łącząc Europę” dba o skuteczną ochronę środowiska.
Wzdłuż trasy kolejowej z Poznania do Szczecina żyją m.in. wilki, wydry, żółwie błotne i żmije zygzakowate. Z myślą o nich PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują wiadukt pod torami dla małych i średnich zwierząt oraz 8 przepustów dla płazów. Ponadto dla potrzeb zwierzęcych wędrówek zostaną zmodernizowane istniejące obiekty. W sumie ponad 80 obiektów, w tym 66 mostów, 6 wiaduktów i 13 przepustów będzie służyło małym i dużym zwierzętom.
Kolejowe mosty będą wyposażone w specjalne półki, które umożliwią zwierzętom pełzanie, skakanie lub dreptanie nad rzekami. Wiadukty pod i nad linią kolejową pozwolą bezpiecznie przekroczyć tory sarnom, wilkom, dzikom czy lisom. Płazy bez problemu będą korzystać ze specjalnie dla nich dostosowanych przepustów pod torami.
Prace na torach między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim prowadzone są w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”.
Więcej informacji na ten temat na stronie PKP PLK S.A.


21 października 2019
Jest szybciej i ciszej
Foto: materiały własne
W październiku na ponad 20 km odcinku linii kolejowej z Poznania do Obornik specjalna maszyna wyszlifowała tory. Efektem jest wyższy komfort podróży na modernizowanej trasie Poznań – Piła. Wszystkie prace, w ramach inwestycji za 500 mln zł z RPO województwa wielkopolskiego, planowane są do końca roku.


W październiku na ponad 20 km odcinku linii kolejowej z Poznania do Obornik specjalna maszyna wyszlifowała tory. Efektem jest wyższy komfort podróży na modernizowanej trasie Poznań – Piła. Wszystkie prace, w ramach inwestycji za 500 mln zł z RPO województwa wielkopolskiego, planowane są do końca roku.

Nowe tory między Poznaniem a Obornikami to większe bezpieczeństwo i ograniczenie oddziaływania przejeżdżających pociągów na otoczenie. Poziom hałasu zmniejsza też szlifowanie szyn. Prace takie przeprowadzono z wykorzystaniem specjalnego pociągu Speno. To ważąca ok. 270 ton i długa na ok. 80 m maszyna, która bada powierzchnię szyn, a następnie ściera ją specjalnymi kamieniami ściernymi, by przywrócić szynie kształt i usunąć ewentualne wady spowodowane przejazdem pociągów. Nacisk i kąt pracy określany jest z dokładnością do dziesiętnych części milimetra. Maszyna może działać bez istotnego ograniczania ruchu pociągów. Prace na linii Poznań – Piła, były wykonywane w nocy, gdy jest mniejsza liczba składów. Tory na ponad 20 km odcinku Poznań – Oborniki były szlifowane na początku października.


10 października 2019
PKM z kolejnymi połączeniami
Foto: materiały własne
Od stycznia, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, pociągi oznaczone logo PKM pojadą do Obornik i Wrześni. W ten sposób, z dziewięciu linii kolejowych prowadzących z Poznania, sześć będzie w systemie. W następnym etapie do PKM przystąpią samorządy położone wzdłuż linii w kierunku Wronek, Gniezna i Kościana.


Od stycznia, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, pociągi oznaczone logo PKM pojadą do Obornik i Wrześni. W ten sposób, z dziewięciu linii kolejowych prowadzących z Poznania, sześć będzie w systemie. W następnym etapie do PKM przystąpią samorządy położone wzdłuż linii w kierunku Wronek, Gniezna i Kościana.

W ubiegłym roku, w czerwcu rozpoczęła funkcjonowanie Poznańska Kolej Metropolitalna. Pociągi z logo PKM wyruszyły na cztery linie, z Poznania w kierunku: Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla i Wągrowca. Natomiast we wrześniu uruchomiona została relacja z Poznania Głównego do Swarzędza, która rok później (wrzesień tego roku) została wydłużona do Kostrzyna Wlkp.
Dzisiaj porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) podpisali przedstawiciele samorządów położonych wzdłuż linii prowadzących do Obornik i Wrześni. Odnośnie linii do Rogoźna dokumenty podpisali przedstawiciele województwa wielkopolskiego, miasta Poznania, gmin Suchy Las, Oborniki, Rogoźno oraz powiatów obornickiego i poznańskiego, a w przypadku drugiej linii przedstawiciele województwa wielkopolskiego, miasta Poznania, gmin Swarzędz, Kostrzyn, Nekla, Września oraz powiatów wrzesińskiego i poznańskiego. Następnym etapem będzie podpisanie umów, a ostatnim fizyczne uruchomienie połączeń na tych dwóch liniach w ramach systemu PKM. Dokumenty, które zawierają m.in. deklarację udziału samorządów we współfinansowaniu PKM, mają charakter deklaratywny i nie rodzą żadnych konsekwencji finansowych. Po podpisaniu porozumień zostaną one zaakceptowane przez rady samorządów, następnie przedstawiciele samorządów podpiszą wspólne umowy. – Nasze dzisiejsze spotkanie jest konsekwencją decyzji sprzed dwunastu lat, gdy podjęliśmy działania, które dały początek Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. Wielu naszych mieszkańców chciałoby wszystko od razu. Jednak nie można niczego stworzyć natychmiast, ponieważ tworzenie jest procesem. I dzisiaj jesteśmy uczestnikami kolejnego etapu w pewnym procesie – powiedział w trakcie uroczystości Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, starosta poznański.
Pociągi na wymienionych liniach w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej rozpoczną kursowanie wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, czyli na początku przyszłego roku. – Dla mnie ten projekt jest wyrazem naszej solidarności. Jeżeli chcemy rozwijać nasze województwo i metropolię Poznań to możemy to tylko wtedy zrobić jeżeli będziemy koszty ponosić solidarnie. Poznań nigdy nie będzie próbował z takiej solidarności się wyłamać. Jako prezydent Poznania chcę o tym zapewnić – mówił Jacek Jaśkowiak.
Poznańska Kolej Metropolitalna jest projektem bardzo dobrze przyjętym przez mieszkańców obszaru metropolii Poznań. Obecnie problemem jest niewystarczająca ilość taboru. – Docierają do nas słowa krytyczne, że w określonych porach pociągi są przepełnione. Stopniowo próbujemy to poprawiać, dokonujemy zakupów nowoczesnego taboru. Na terenie Wielkopolski mamy już pięć nowych dłuższych zestawów, a kolejne pięć jest w drodze. To zdecydowanie poprawi jakość naszych usług – uspokajał Wojciech Jankowiak wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Jest to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie, współfinansowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone – wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego – gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej. Zakładana częstotliwości kursowania pociągów w systemie PKM w godzinach szczytu przewozowego wynosi 30 minut.
Poznańska Kolej Metropolitalna będzie obejmować swoim zasięgiem obszar
w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe PKM
na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.
Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej następuje etapami, począwszy od połowy 2018 roku. Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 rok.

Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl