infolinia

Wydarzenia

  

 

18 lipca 2019
Nowe pojazdy spalinowe dla Kolei Wielkopolskich
Foto: materiały własne
Spółka Koleje Wielkopolskie, operator Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, rozstrzygnęła przetarg na dostawcę czterech nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 36WEhd.


Spółka Koleje Wielkopolskie, operator Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, rozstrzygnęła przetarg na dostawcę czterech nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 36WEhd.

Pojazdy te będą stanowić istotne uzupełnienie taboru Kolei Wielkopolskich i będą obsługiwać połączenia głównie na liniach Poznań – Wągrowiec – Gołańcz oraz Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn.
Zwycięzcą przetargu została polska firma Newag. Wykonawca zadeklarował dostawę dwóch pierwszych składów w terminie 410 dni od daty podpisania umowy, pozostałe dwa zostaną dostarczone po 500 dniach. Łączna wartość zamówienia podstawowego (czterech składów) opiewa na kwotę prawie 95 mln zł brutto. Planowane dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach WRPO 2014+ („Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego, działanie 5.2) wynosi 66 368 000 złotych.


8 lipca 2019
Będzie więcej pociągów na trasie Poznań – Piła
Foto: materiały własne
Możliwość przejazdu większej liczby pociągów na trasie z Poznania do Piły – to podstawowe efekty planowanej budowy drugiego toru i dodatkowego przęsła mostu kolejowego w Obornikach Wielkopolskich.


Możliwość przejazdu większej liczby pociągów na trasie z Poznania do Piły – to podstawowe efekty planowanej budowy drugiego toru i dodatkowego przęsła mostu kolejowego w Obornikach Wielkopolskich.

Podróżni zyskają także nowy, dodatkowy peron na stacji. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 5 lipca podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności, w ramach którego przeprowadzona będzie analiza inwestycji.
Kompleksowa analiza, która zostanie przygotowana w ramach studium wykonalności, określi zakres planowanych prac. Będzie uwzględniać m.in. potrzeby komunikacyjne mieszkańców miasta i regionu, a także wpływ inwestycji na rozwój miasta oraz województwa. Opracowanie warte ok. 400 tys. zł (netto) powstanie dzięki środkom własnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dokumentacja będzie gotowa do końca bieżącego roku. Przygotuje ją konsorcjum Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. wraz z Instytutem Kolejnictwa.
Planowana inwestycja zakłada budowę drugiego toru wraz z nową siecią trakcyjną na ponad 2 km odcinku między posterunkiem odgałęźnym Oborniki Wielkopolskie Most, a stacją Oborniki Wielkopolskie. Na Warcie wybudowane zostanie nowe przęsło mostu kolejowego, które zapewni sprawny, dwutorowy ruch pociągów. Dzięki temu na trasę pomiędzy Poznaniem a Piłą będzie mogło wyjechać więcej pociągów, co będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój połączeń realizowanych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Ponadto podróżni w Obornikach zyskają drugi peron przy nowym torze na przystanku osobowym Oborniki Wielkopolskie Miasto. Jednokrawędziowa platforma będzie mieć 300 m długości i 76 cm wysokości. Ułatwi to korzystanie z pociągów. Wygodę na pozbawionym barier architektonicznych obiekcie zapewnią wiata i czytelne tablice informacyjne. Na przystanku rozważana jest budowa przejścia podziemnego wraz z windą. Inwestycja uwzględni budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w okolicy przystanku oraz projektowaną przebudowę dworca kolejowego Oborniki Wielkopolskie Miasto. – Inwestycja planowana z Krajowego Programu Kolejowego pozwoli nam zlikwidować „wąskie gardło” na linii z Poznania do Piły. Dzięki temu mieszkańcy zyskają jeszcze lepszą kolej i więcej połączeń. Zapewnimy sprawne podróże z nowego, wygodnego peronu i zwiększymy przepustowość. To szczególnie ważne, bo odcinek Poznań Główny – Oborniki Wielkopolskie – Rogoźno został zaplanowany do obsługi w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – powiedział członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Arnold Bresch.
Rozpoczęcie budowy nowego peronu, mostu i drugiego toru w Obornikach Wielkopolskich planowane jest po 2020 r. Projekt będzie ubiegać się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace mają być kontynuacją modernizacji linii Poznań – Piła, która zakończy się w grudniu bieżącego roku.
Fot. PKP PLK SA


25 czerwca 2019
Wzrost pasażerów dzięki PKM
Foto: materiały własne
„PKM motorem napędowym wzrostu liczby podróżnych” taki tytuł ma artykuł zamieszczony na stronie internetowej miesięcznika Rynek Kolejowy.


„PKM motorem napędowym wzrostu liczby podróżnych” taki tytuł ma artykuł zamieszczony na stronie internetowej miesięcznika Rynek Kolejowy.
Zeszły rok był dla kolejowych spółek samorządowych okresem intensywnego wzrostu liczby przewożonych podróżnych. Dobre wyniki osiągnęły w tym zakresie Koleje Dolnośląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, a także Koleje Wielkopolskie. Poznański przewoźnik obsłużył w 2018 r. ok. 11 mln pasażerów, a więc o ponad 2 mln więcej niż w 2017 r. Pozostała część artykułu na stronie
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/koleje-wielkopolskie-pkm-motorem-napedowym-wzrostu-liczby-podroznych-92389.html


Szczegóły dostępne są w komunikacie prasowym »
24 czerwca 2019
Newag dostarczy spalinowe szynobusy dla Kolei Wielkopolskich?
Foto: materiały własne
Informacja pod takim tytułem opublikowana została na stronie internetowej miesięcznika Rynek Kolejowy.


Informacja pod takim tytułem opublikowana została na stronie internetowej miesięcznika Rynek Kolejowy.

Autor artykułu pisze, że w przetargu Kolei Wielkopolskich na dostawy czterech trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych z opcją na kolejne dwa pojazdy jedyną ofertę – i to odpowiadającą wymaganiom cenowym zamawiającego – złożył Newag.
Szczegóły na stronie Ryku Kolejowego: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/newag-dostarczy-spalinowe-szynobusy-dla-kolei-wielkopolskich-92434.html


24 maja 2019
Będzie drugi tor na moście w Obornikach
Foto: materiały własne
W połowie maja w urzędzie marszałkowskim w Poznaniu podpisana została z PKP PLK umowa o współpracy w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu budowy dwukilometrowego odcinka toru i mostu, po którym ten tor przekroczy Wartę w Obornikach Wielkopolskich.


W połowie maja w urzędzie marszałkowskim w Poznaniu podpisana została z PKP PLK umowa o współpracy w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu budowy dwukilometrowego odcinka toru i mostu, po którym ten tor przekroczy Wartę w Obornikach Wielkopolskich.

Z pozoru niewielka inwestycja może znacznie poprawić warunki prowadzenia ruchu aglomeracyjnego między Obornikami Wielkopolskimi a Poznaniem. W tej chwili drugi tor od strony Poznania kończy się przy wjeździe do Obornik, a wąskim gardłem przed stacją jest jednotorowy most.

Więcej informacji na ten temat na stronie miesięcznika Rynek Kolejowy:

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wielkopolska-chce-dobudowac-drugi-tor-na-fragmencie-linii-poznan--pila-91937.html


Fot. PKP PLK SA16 maja 2019
Nowy punkt obsługi pociągów
Foto: materiały własne
W Wągrowcu powstanie obiekt z zapleczem technicznym dla obsługi kolejowego taboru spalinowego. Inwestycja będzie kosztować blisko 50 mln zł.


W Wągrowcu powstanie obiekt z zapleczem technicznym dla obsługi kolejowego taboru spalinowego. Inwestycja będzie kosztować blisko 50 mln zł.

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego”. Całkowita wartość projektu wynosi 49,2 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 34 mln zł. W ramach projektu Koleje Wielkopolskie wybudują i wyposażą nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru Spalinowego w Wągrowcu, przeznaczony do obsługi spalinowych zespołów trakcyjnych. W nowym Punkcie dokonywane będą przeglądy taboru, usuwane mniejsze awarie i uszkodzenia, a także wykonywane inne czynności związane z utrzymaniem pojazdów. W ramach realizowanej inwestycji zostanie też zakupione oraz zainstalowane wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów infrastrukturalnych.
– Wartość taboru kolejowego, którego właścicielem jest, lub wkrótce się stanie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, przekracza miliard złotych. Pojazdy te eksploatowane są głównie przez Koleje Wielkopolskie. Ważne jest, by odpowiednio dbać o ten majątek. Pociągi elektryczne mają swoje miejsce do serwisowania w Zbąszynku. Pociągi spalinowe zyskają taką przestrzeń w Wągrowcu – mówi wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
– To ważny projekt wpisujący się w działania Kolei Wielkopolskich. Spółka dojrzała do poziomu, w którym musi mieć tego rodzaju zaplecze utrzymaniowe, a my to umożliwiamy – dodaje Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Na infrastrukturę realizowaną w ramach projektu składają się: hala przeglądów o długości 108 m i szerokości 16 m, hala postojowa o długości 96 m i szerokości 20 m, infrastruktura torowa i drogowa, a także punkt tankowania pojazdów. Włodzimierz Wilkanowicz, prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., podkreśla, że nowa inwestycja jest niezbędna dla działania spółki ze względu na jej ciągły rozwój. – Prace eksploatacyjne i liczba pasażerów na liniach obsługiwanych trakcją spalinową wzrosły w ciągu ostatnich 7 lat o ponad 70 procent – podkreśla.Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
e-mail: pawel.napieralski@metropoliapoznan.pl