infolinia

Wydarzenia

  

 

28 lipca 2020
Co dalej z kolejami wąskotorowymi
Foto: materiały własne
Poseł Franciszek Sterczewski w interpelacji poselskiej zapytał Ministerstwo Infrastruktury o szansę na poprawę losu działających w Polsce kolei wąskotorowych. Utrzymywane głównie przez społeczników i samorządy linie mają bardzo ograniczone wsparcie ze strony państwa.


Poseł Franciszek Sterczewski w interpelacji poselskiej zapytał Ministerstwo Infrastruktury o szansę na poprawę losu działających w Polsce kolei wąskotorowych. Utrzymywane głównie przez społeczników i samorządy linie mają bardzo ograniczone wsparcie ze strony państwa.

Więcej na ten temat TUTAJ

FOT. ARCHIWUM TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KOLEJKI ŚREDZKIEJ „BANA”


28 lipca 2020
Bezpieczniej na torach w Kościanie
Foto: materiały własne
Nowy wiadukt kolejowy w Kościanie zapewnił większe bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Sprawniejsza jest komunikacja w mieście. Bezkolizyjne skrzyżowania m.in. w Kościanie i Lesznie to jeden z efektów inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 1,5 mld zł, na odcinku Czempiń – granica Dolnego Śląska. Projekt ma wsparcie unijne z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.


Nowy wiadukt kolejowy w Kościanie zapewnił większe bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Sprawniejsza jest komunikacja w mieście. Bezkolizyjne skrzyżowania m.in. w Kościanie i Lesznie to jeden z efektów inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 1,5 mld zł, na odcinku Czempiń – granica Dolnego Śląska. Projekt ma wsparcie unijne z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W Kościanie kierowcy sprawnie i bezpiecznie przejeżdżają na drugą stronę miasta pod torami linii Poznań – Wrocław. Poprawił się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym – możliwa jest szybka jazda pociągów z prędkością do 160 km/h. Nowy wiadukt o szerokości 12 m i wysokości 4,7 m usprawnił komunikację drogową. Po obu stronach jezdni są chodniki oddzielone dla bezpieczeństwa barierami.
– Korzystnie dla pasażerów i transportu towarów zmienia się linia Poznań – Wrocław, na odcinku od Czempinia do granicy z Dolnym Śląskiem. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Zwiększeniu prędkości pociągów w ruchu regionalnym, krajowym i międzynarodowym towarzyszy wzrost poziomu bezpieczeństwa m.in. dzięki budowie bezkolizyjnych skrzyżowań w Kościanie i Lesznie. Zapewniamy także lepszą dostępność kolei na modernizowanych stacjach i przystankach – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
W Kościanie do końca roku kierowcy skorzystają z drugiego wiadukt kolejowego na ul. Gostyńskiej na drodze wojewódzkiej nr 308. Prace prowadzone są bez wstrzymywania ruchu pociągów, co wymaga od wykonawców zachowania szczególnego bezpieczeństwa.
– Nowy wiadukt kolejowy nie tylko usprawni komunikację w Kościanie, ale dostosuje parametry linii kolejowej do wymagań sieci bazowej TEN-T. 71-kilometrowy odcinek linii kolejowej E-59 od granicy województwa dolnośląskiego do Czempina jest modernizowany przy wsparciu instrumentu CEF, którego celem jest usprawnienie transportu kolejowego wzdłuż korytarza sieci bazowej TEN-T Bałtyk - Adriatyk (CNC). Efektem tej inwestycji będzie zwiększenie prędkości pociągów oraz poprawa przepustowości i jakości usług kolejowych – mówi Morten Jensen, Head of Unit at INEA – Innovation and Networks Executive Agency.
Nowy wiadukt w Kościanie to kolejne, bezkolizyjne skrzyżowanie na modernizowanej linii Poznań – Wrocław. Od kwietnia kierowcy sprawnie przejeżdżają nad torami w Klonówcu koło Leszna. Od lipca nowy wiadukt drogowy w Lesznie zastąpił przejazd kolejowo-drogowy. Bezkolizyjne skrzyżowania budowane są w Gołaszynie, Rawiczu (na ul. Świętojańskiej i ul. Piłsudskiego) oraz Kościanie na ul. Gostyńskiej. Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 nowych, dwupoziomowych skrzyżowań zwiększa bezpieczeństwo i usprawnia komunikację. Ponadto poziom bezpieczeństwa zwiększają przebudowywane przejazdy kolejowo-drogowe. Nowa nawierzchnia i lepsze zabezpieczenia są już na 14 z 24 przejazdów.
Zwiększa się dostępność do kolei. Od lipca podróżni wygodnie wsiadają do pociągów z wyższych peronów w Lesznie. Podobny standard jest już m.in. w Kościanie, Rydzynie, Kaczkowie, Bojanowie i Rawiczu. Na peronach są montowane wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Obiekty są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
Po zakończeniu prac pociągi między Poznaniem a Wrocławiem pojadą z prędkością do 160 km/h. Czas przejazdu najszybszych składów między stolicami Wielkopolski i Dolnego Śląska wyniesie ok. 1:30 h.
Prace prowadzone są w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” o wartości 1,5 mld zł, z czego ok. 1 mld zł stanowi dofinansowanie z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Zasadnicze prace na linii planowane są do końca roku.
Dzięki zrealizowanym w ubiegłych latach pracom na linii kolejowej z Poznania do Wrocławia (odcinki: Poznań – Czempiń oraz Wrocław – granica woj. dolnośląskiego) dla podróżnych powstały m.in. komfortowe perony na 20 stacjach i przystankach, m.in. w Czempiniu, Puszczykowie i Żmigrodzie, oraz bezkolizyjne skrzyżowania w Poznaniu, Mosinie i Łęczycy.

FOT. ARCHIWUM PKP PLK SA


21 lipca 2020
Do Międzychodu pociągiem?
Foto: materiały własne
Województwo wielkopolskie zapowiada przygotowanie analiz dotyczących m.in. ekonomicznych aspektów planu modernizacji tras kolejowych prowadzących do Międzychodu.


Województwo wielkopolskie zapowiada przygotowanie analiz dotyczących m.in. ekonomicznych aspektów planu modernizacji tras kolejowych prowadzących do Międzychodu.

Przedstawia też dwa pomysły na finansowanie ewentualnej inwestycji. Środki na ten cel mogłyby pochodzić albo z Regionalnego Programu Operacyjnego, albo z programu Kolej+. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

FOT. ARCHIWUM ZDOKP


21 lipca 2020
Przewoźnicy zachęcają do podróżowania kolejami
Foto: materiały własne
Kolejowi przewoźnicy samorządowi, którzy włączyli się w akcję #Czekamynawas porównali podróż samochodem i koleją pod kątem opłacalności. Co zyskujemy, a co tracimy decydując się na konkretne rozwiązanie komunikacyjne?


Kolejowi przewoźnicy samorządowi, którzy włączyli się w akcję #Czekamynawas porównali podróż samochodem i koleją pod kątem opłacalności. Co zyskujemy, a co tracimy decydując się na konkretne rozwiązanie komunikacyjne?

W przypadku kolei faktycznym kosztem ponoszonym przez podróżnego jest kupno biletu. Tego samego nie można powiedzieć o podróży samochodem, dla której koszt przejazdu należy obliczać uwzględniając wszystkie wydatki związane z jego eksploatacją. Dlatego przewoźnicy koszty skalkulowali na podstawie stawki za 1 km, określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r.
Kierując samochodem, jesteśmy nie tylko podróżnym, ale także przewoźnikiem, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Kierowca, tak jak maszynista pociągu, musi być uważny i przestrzegać przepisów ruchu. Ponadto płaci za ubezpieczenie, parking czy serwisowanie pojazdu. Wszystko to obciąża kieszeń, ale liczą się przecież nie tylko kwestie finansowe. Po dotarciu do celu, prowadzący pojazd zwykle jest zmęczony podróżą i potrzebuje odpoczynku. Dodatkowo, do czasu przejazdu nieraz trzeba także doliczyć przerwy na postój i tankowanie paliwa.
Wydatek, jaki poniesiemy podróżując samochodem (uwzględniając wyłącznie uśrednione zużycie paliwa na trasie w wysokości 6l/100 km) w porównaniu z ceną biletu na określonej trasie, także przemawia na korzyść kolei. Pasażer kupując bilet kolejowy, może również liczyć na dodatkowe benefity, np. w postaci bezpłatnej komunikacji miejskiej, czy ulg na wiele atrakcji oferowanych w różnych miejscowościach, czy regionach (np. tańszy wstęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz kulturalnych).
Podróżując koleją, możemy się zrelaksować lub jeśli wolimy – popracować. Pozwala na to m.in. bezpłatny dostęp do Internetu, który większość przewoźników kolejowych udostępnia na pokładach swoich pociągów. W samochodzie kierujący pojazdem, nie ma już takich możliwości. Pasażer pociągu w dowolnym momencie – nie przerywając podróży – może również skorzystać z toalety, albo umilić sobie czas lekturą książki czy gazety.
Te dwa środki transportu nie konkurują jednak wyłącznie ceną. Z analizy połączeń na wybranych trasach wynika również, że w większości badanych przypadków pociągiem dotrzemy do celu szybciej niż samochodem.
Jedynym ograniczeniem kolei jest brak możliwości swobodnego wyboru trasy prowadzącej do celu. Jadąc samochodem jesteśmy bardziej elastyczni.
Porównując korzyści i straty związane z wyborem codziennego środka transportu, warto wziąć pod uwagę również środowisko naturalne. Kolej jest jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu, a czyste powietrze to korzyść dla nas i naszych dzieci!

21 lipca 2020
Termin dostawy pociągów przesunięty
Foto: materiały własne
Samorząd województwa wielkopolskiego wyraził zgodę na przesunięcie dostawy pociągów produkowanych przez PESĘ. Swoją prośbę producent motywował problemami z łańcuchem dostaw wywołanymi pandemią COVID-19. Na dowód tego, PESA przedstawiła odpowiednie dokumenty.


Samorząd województwa wielkopolskiego wyraził zgodę na przesunięcie dostawy pociągów produkowanych przez PESĘ. Swoją prośbę producent motywował problemami z łańcuchem dostaw wywołanymi pandemią COVID-19. Na dowód tego, PESA przedstawiła odpowiednie dokumenty.

Umowę na dostawę pięciu sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych pomiędzy PESĄ a województwem wielkopolskim podpisano w połowie lutego ubiegłego roku. Wartość zamówienia wynosi 127,305 mln zł brutto.
Pociągi mają dotrzeć do Poznania na początku przyszłego roku. Pierwotnie pociągi miały dotrzeć pomiędzy czerwcem, a grudniem tego roku.


16 lipca 2020
W Murowanej Goślinie został rozebrany historyczny wiadukt, będzie nowy
Foto: materiały własne
Wiadukt, podobnie jak budynek dworca i torowisko powstał w Murowanej Goślinie w latach 1901-1905.


Wiadukt, podobnie jak budynek dworca i torowisko powstał w Murowanej Goślinie w latach 1901-1905.

Zdaniem Dariusza Paprockiego, historyka-regionalisty wiadukt ukończony został wcześniej, niż pozostałe elementy linii kolejowej tj. dworzec i torowisko. Możliwe lata powstania wiaduktu to 1903 lub 1904. Pierwszy pociąg z Poznania do Murowanej Gośliny przejechał pod wiaduktem 1 października 1905 roku. Linia kolejowa: Główna (Poznań Wschód)- Skoki- Janowiec Wlkp. liczyła 60,8 km.
Wiadukt łączył brzegi wykopu powstałego na potrzeby torowiska, umożliwiając dostęp niemieckim osadnikom z okolic Rakowni i Boduszewa do miasta. Służył goślińczykom prawie 120 lat, zużył się fizycznie i funkcjonalnie. Parę dni temu historyczny wiadukt przestał istnieć. Do końca roku 2020 wybudowany zostanie nowy z 2 pasami ruchu, chodnikiem i ścieżką rowerową. Inwestycję realizuje Powiat Poznański.

Na podstawie artykułu Mariana Pflanza, Kustosza Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej zamieszczonego na stronie gminy Murowana Golina

Fotografie archiwalne z opracowania „Murowana Goślina i okolice na dawnych widokówkach” pod redakcją Macieja Sterczały, Murowana Goślina 2014
Fotografie współczesne: Joanna Och, Michał Och, Tomasz Mizgier

Za: www.murowana-goslina.plKampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl