infolinia

Wydarzenia

  

 

20 października 2021
Czas na projekt drugiego toru do Obornik Wielkopolskich
Foto: plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowo zleci opracowanie dokumentacji projektowej dla mostu i nowej nitki torów kolejowych, zlokalizowanych przy dojeździe do stacji Oborniki Wielkopolskie Miasto od strony południowej.


PKP Polskie Linie Kolejowo zleci opracowanie dokumentacji projektowej dla mostu i nowej nitki torów kolejowych, zlokalizowanych przy dojeździe do stacji Oborniki Wielkopolskie Miasto od strony południowej.

Umowa regulująca współpracę w obszarze opracowania studium wykonalności dla projektu, w efekcie którego wybudowany zostanie dwukilometrowy odcinek toru i mostu, po którym ten tor przekroczy Wartę w Obornikach, została podpisana w połowie maja 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Plany obejmują budowę drugiej nitki toru z siecią trakcyjną na odcinku przekraczającym dwa kilometry znajdującym się pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Oborniki Wielkopolskie Most a stacją Oborniki Wielkopolskie. Most, który powstanie nad rzeką Wartą zapewni dwutorowy ruch pociągów. W ramach inwestycji powstanie również drugi, liczący 300 metrów peron, uzupełniający przystanek osobowy Oborniki Wielkopolskie Miasto.

Rozpoczęcie prac projektowych jest już możliwe, ponieważ faza tworzenia studium wykonalności dobiegła końca. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zadeklarował udział w finansowaniu prac na poziomie 50%. Przetarg dotyczący zamówienia opracowania dokumentacji projektowej, w ramach prac przygotowawczych dla projektu pn.: „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp.”, został ogłoszony. W ramach przedsięwzięcia w miejscowości Parkowo powstanie dodatkowa mijanka.

29 października br. mija termin składania ofert w przetargu. Czas na opracowanie dokumentacji wynosi nieco ponad rok. Realizacji projektu wpłynie pozytywnie na możliwości organizowania połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej z Obornik oraz płynność ruchu pociągów dalekobieżnych korzystających z linii 354 na odcinku Poznań – Piła.


4 października 2021
6-letni Link zasili flotę Kolei Wielkopolskich
Foto: materiały własne
Pojazd, który już wcześniej jeździł po wielkopolskich torach ponownie trafi do samorządowego operatora. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) skorzystał z oferty firmy Pasa, dotyczącej sprzedaży dwuczłonowego, spalinowego Linka.


Pojazd, który już wcześniej jeździł po wielkopolskich torach ponownie trafi do samorządowego operatora. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) skorzystał z oferty firmy Pasa, dotyczącej sprzedaży dwuczłonowego, spalinowego Linka.

W przetargu UMWW ogłosił zapotrzebowanie na jeden dwuczłonowy spalinowy zespół trakcyjny wyprodukowany po 2014 roku. W odpowiedzi producent z Bydgoszczy przedstawił ofertę Linka za 9,5 mln zł netto (11,685 mln zł brutto).

Wyprodukowany w 2015 roku SA139 008 miał służyć niemieckiemu operatorowi Regentalbahn, który w porozumieniu z producentem anulował kontrakt. Pociąg pozostając z zasobach Pesy służył pasażerom Kolei Wielkopolskich, Kolei Dolnośląskich i Polregio.

Urząd Marszałkowski dysponuje dwoma SA139, które eksploatowane są przez Koleje Wielkopolskie. Zakupiony pojazd będzie trzecim. Zamówienie obejmowało również instruktaż techniczny w zakresie utrzymania pojazdu, gwarancję, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną oraz licencję na oprogramowanie.

Flota jaką dysponuje wielkopolski przewoźnik w roku bieżącym zastała powiększona o cztery spalinowe Impulsy 2 od Newag’u. Są to jedyne pojazdy w zasobach Kolei Wielkopolskich, pozostałe są własnością samorządu województwa.


1 października 2021
Nowe przejście pod torami w Kiekrzu
Foto: www.plk-sa.pl
Dodatkowe przejście pod linią kolejową Poznań – Szczecin zyskają mieszkańcy poznańskiego Kiekrza. Umowa na budowę pieszo-rowerowej trasy zawarta została pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a Trakcją. Zamawiający przeznaczy na inwestycję prawie 14 mln zł.


Dodatkowe przejście pod linią kolejową Poznań – Szczecin zyskają mieszkańcy poznańskiego Kiekrza. Umowa na budowę pieszo-rowerowej trasy zawarta została pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a Trakcją. Zamawiający przeznaczy na inwestycję prawie 14 mln zł.

Przejście pod dwutorową linią łączącą Poznań i Szczecin, znajdujące się pomiędzy dwoma zmodernizowanymi już przejazdami kolejowo-drogowymi na ulicach Polnej i Pawłowickiej, połączy ul. Krętą z ul. Ostrą. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie korzystnie na codzienną, bezpieczną komunikację w tym obszarze oraz zapewni szybszy dojazd do Jeziora Kierskiego Małego.

Chcemy, aby kolej zapewniała atrakcyjne podróże, a mieszkańcy terenów obok linii mieli sprawną i bezpieczna komunikację. W Kiekrzu na przebudowanej dostępnej stacji jest już przejście pod torami. Teraz dodatkowo pieszo-rowerowy trakt ułatwi mieszkańcom życie – zaznacza Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Inwestorzy zadbają o dogodne warunki komunikacji dla osób mających ograniczone możliwości w poruszaniu się. Cała trasa wraz z drogami dojazdowymi liczy około 200 m, natomiast przejście pod torami z chodnikiem i ścieżką rowerową będzie miało 16 m długości i 6 m szerokości. Obiekt zostanie „włączony” w istniejącą infrastrukturę. Dodatkowo, w planach jest instalacja jasnego oświetlenia oraz monitoringu.

Wskazane przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”. Planowane prace potrwają do końca lipca 2022 r., nie będą wpływać na ruch pociągów. Wartość inwestycji to prawie 14 mln zł (netto).


20 września 2021
Otwarcie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku
Foto: materiały własne
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Buku został oficjalnie otwarty. Mieszkańcy i goście gminy korzystali z niego już wcześniej, teraz osiągnięta została pełna funkcjonalność i 20 września nastąpiło otwarcie. Z najbardziej na wschód wysuniętego węzła Metropolii do centrum Poznania można dojechać Poznańską Koleją Metropolitalną w niespełna pół godziny.


Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Buku został oficjalnie otwarty. Mieszkańcy i goście gminy korzystali z niego już wcześniej, teraz osiągnięta została pełna funkcjonalność i 20 września nastąpiło otwarcie. Z najbardziej na wschód wysuniętego węzła Metropolii do centrum Poznania można dojechać Poznańską Koleją Metropolitalną w niespełna pół godziny.
- Inwestycja była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Jak bardzo, najzwyczajniej widać po zapełnieniu praktycznie wszystkich miejsc parkingowych oraz po dużej ilości jednośladów i zdecydowanie samego początku, czyli momentu, kiedy mieszkańcy zaczęli korzystać z tej infrastruktury - powiedział Paweł Adam, burmistrz miasta i gminy Buk.
Przedsięwzięcie zainicjowały władze gminy Buk we współpracy z powiatem poznańskim. Projekt stał się po możliwy po uzyskaniu dofinansowania unijnego. Dzięki niemu na terenie Metropolii Poznań i powiatu poznańskiego powstało kilkadziesiąt zintegrowanych węzłów przesiadkowych, a gmina Buk mogła również skorzystać z tej możliwości.
Wyraźnie zmieniły się dwie ulice – Kolejowa oraz Dworcowa, a na ich skrzyżowaniu powstało nowe rondo. Dla mieszkańców zostały oddane do użytku wiaty rowerowe oraz tablice informacyjne, a także umieszczony został monitoring. Węzeł oferuje 134 miejsca parkingowe (w tym 4 dla osób z niepełnosprawnością) oraz co najmniej 64 miejsc parkingowych dla jednośladów. Prace obejmowały również ścieżkę pieszo-rowerową dostępną już od 2020 roku. Z pięciokilometrowego odcinka można korzystać w ciągu drogi powiatowej Buk-Szewce.
Projekt zrealizowany został w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu partnerskiego powiatu poznańskiego oraz Miasta i Gminy Buk została oszacowana na kwotę 11 632 376 zł, natomiast kwota dofinansowania całości zadania to 9 594 226 zł.

13 września 2021
Tramwaj do stacji Poznań Wschód? Skonsultujmy to
Foto: poznan.pl
Rozpoczynają się konsultacje w sprawie tramwaju do stacji kolejowej Poznań Wschód. Realizacja wskazanej inwestycji zapewniłaby doprowadzenie w ten rejon alternatywnego środka komunikacji publicznej. Początkiem planowanej linii tramwajowej miałyby być pętla Zawady. Dostępność środków finansowych oraz wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych będą miały duży wpływ na decyzję dotyczącą realizacji inwestycji.


Rozpoczynają się konsultacje w sprawie tramwaju do stacji kolejowej Poznań Wschód. Realizacja wskazanej inwestycji zapewniłaby doprowadzenie w ten rejon alternatywnego środka komunikacji publicznej. Początkiem planowanej linii tramwajowej miałyby być pętla Zawady. Dostępność środków finansowych oraz wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych będą miały duży wpływ na decyzję dotyczącą realizacji inwestycji.

Połączenie dworca Poznań Wschód z aktualnie istniejącą pętlą Zadawany, poprzez budowę nowej trasy tramwajowej wzdłuż ulic Zawady i Głównej, zapewniłoby lepszą jakość komunikacji miejskiej w tym regonie miasta. Inwestycja pozwoliłaby również na wykorzystanie potencjału dworca kolejowego Poznań Wschód i stworzenie nowego centrum przesiadkowego, poprzez budowę węzła z parkingiem Park&Ride i nowej pętli autobusowej. Władze Miasta Poznania przyznają, że jest to jedno z priorytetowych przedsięwzięć w nowej perspektywie unijnej.

Zapowiadane konsultacje społeczne pozwolą na wypracowanie optymalnego modelu przebiegu potencjalnej trasy. Pod dyskusję poddany zostanie przebieg linii w dwóch wariatach. Obie propozycje będą miały swój początek w rejonie pętli tramwajowej Zawady. Pierwszy etap inwestycji zakłada zakończenie trasy okolicach dworca Poznań Wschód. Nie wyklucza się jej przedłużenia wzdłuż linii kolejowej nr 365 Poznań – Wągrowiec, do ulicy Gnieźnieńskiej. Pierwsza z proponowanych opcji zakłada prowadzenie trasy ulicami Zawady i Główną, a następnie w okolicach istniejącego marketu i boiska Polonii Poznań. Drugi wariant również zakłada przebieg ulicami Zawady i Główną, w rejonie rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, która ma powstać w połowie ulic Harcerskiej i Wiejskiej.

– Konsultacje stanowią bardzo ważną część prowadzonych przez ZTM działań przedprojektowych wśród których znajduje się także rozpoznanie możliwości technicznych dla nowej trasy – zaznacza Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

W związku z tym, iż ostateczne decyzje w sprawie tej inwestycji nie zostały jeszcze podjęte, planuje się przeprowadzenie analiz, a także wspomnianych konsultacji społecznych. Konsultacje w formie ankiety internetowej rozpoczną się 20 września i potrwają do 17 października bieżącego roku.

– Zawady i Główna to rejony Poznania, w których linia tramwajowa mogłaby nie tylko zdecydowanie poprawić komunikację lokalną, ale także dać ożywczy impuls rozwojowy – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.


1 września 2021
PKM w nazwach przystanków
Foto: materiały własne
1 września na terenie Poznania i całej Metropolii pojawiły się zmiany w nazwach przystanków. Modyfikacja dotyczy głównie stacji i przystanków zlokalizowanych przy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – do ich nazw dodano człon „PKM”. Zmiany pozwolą ujednolicić nazewnictwo punktów styku tras tramwajowych i autobusowych z PKM, a tym samym ułatwić pasażerom określenia ich lokalizacji.


1 września na terenie Poznania i całej Metropolii pojawiły się zmiany w nazwach przystanków. Modyfikacja dotyczy głównie stacji i przystanków zlokalizowanych przy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – do ich nazw dodano człon „PKM”. Zmiany pozwolą ujednolicić nazewnictwo punktów styku tras tramwajowych i autobusowych z PKM, a tym samym ułatwić pasażerom określenia ich lokalizacji.
Lista zmian w nazwach przystanków w Poznaniu i aglomeracji:
„Antoninek Stacja” na „Antoninek PKM”,
„Czechosłowacka Tunel”” na „Dębiec Tunel PKM”,
„Dębiec” na „Dębiec PKM”,
„Garbary” na „Garbary PKM”,
„Gdyńska Karolin” na „Karolin PKM”,
„Górczyn” na „Górczyn PKM”,
„Junikowo Stacja” na „Junikowo PKM”,
„Kiekrz Dworzec” na „Kiekrz PKM",
„Podolany” na „Strzeszyn PKM”,
„Starołęka” na „Starołęka PKM”;
„Luboń/PKP” na „Luboń/PKM”,
„Luboń/Szkoła nr 3” na „Luboń/Zespół Szkół”,
„Luboń/Orlen” na „Luboń/Targowa”,
„Luboń/R. Maya” na „Luboń/Park Siewcy”,
„Puszczykowo/Dworzec Kolejowy” na „Puszczykowo/PKM”,
„Puszczykowo/Puszczykówko Dworzec Kolejowy” na „Puszczykowo/Puszczykówko PKM”,
„Puszczykowo/Rondo Puszczyk” na „Puszczykowo/Rondo Heigelmanna”,
„Puszczykowo/Dworcowa” na „Puszczykowo/3 Maja”,
„Wiry/Stacja” na „Wiry/PKM”,
„Szreniawa/Stacja” na „Szreniawa/PKM”,
„Rosnówko/Stacja” na „Rosnówko/PKM”,
„Rokietnica/Stacja” na „Rokietnica/PKM”,
„Złotniki/Park Nickel” (tylko przystanek na ul. Mosiężnej) na „Złotniki/Os. Grzybowe PKM”,
„Złotniki/Stacja” na „Złotniki/PKM”,
„Golęczewo/Stacja” na „Golęczewo/PKM”,
„Chludowo/Stacja” na „Chludowo/PKM”,
„Czerwonak/Stacja na „Czerwonak/PKM”,
„Czerwonak/Os. Przylesie” na „Czerwonak/Os. Przylesie PKM”,
„Owińska/Stacja” na „Owińska/PKM”,
„Bolechowo-Osiedle/Stacja” na „Bolechowo-Osiedle/PKM”,
„Murowana Goślina/Dworzec” na „Murowana Goślina/PKM”,
„Szczodrzykowo/Kolejowa” na „Szczodrzykowo/Kórnik PKM”.

Niektóre komercyjne nazwy przystanków, funkcjonujące bez stosownych, koniecznych umów także zostaną zlikwidowane. Ma to na celu ułatwienie orientacji przy przesiadkach dla osób nie znających układu przystanków komunikacyjnych w mieście i aglomeracji. Wybrane zmiany były analizowane zarówno z samorządami lokalnymi, jak i z zainteresowanymi radami osiedli, z którymi Poznań aranżuje wspólny transport aglomeracyjny.

Przekształcenia bezumownych nazw komercyjnych:
„Os. Reduta” na „Jasielska II”,
„Jasielska” na „Jasielska I”,
„Os. Lubczykowa Góra” na „Rdestowa”,
„Połabska SAM” na „Wiktoria”;

Pozostałe zmiany:
„Biała Góra” na „Dymka”,
„Bukowska I” na „Bułgarska/Polska”,
„Kobylepole Lokomotywownia” na „Schronisko Dla Zwierząt”,
„Koszalińska Działki” na „Żołnierzy Wyklętych”,
„Literacka” na „Strzeszyn Grecki”,
„Literacka I” na „Literacka”,
„Os. Batorego I” na „Os. Batorego Pływalnia”,
„Os. Batorego II” na „Os. Batorego”,
„Os. Tysiąclecia I” na „Bliźniąt”,
„Piaśnicka” na „Os. Lecha” (przystanek zostanie włączony do zespołu przystanków tramwajowych „Os. Lecha” z którymi tworzy wspólny węzeł przesiadkowy),
„Strzeszyn” na „Stary Strzeszyn”,
„Św. Leonarda 02” na „Koronna 02” (nastąpi włączenie przystanku „Św. Leonarda 02” do zespołu „Koronna”, pozostałe przystanki w tych zespołach bez zmian).


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl