infolinia

Wydarzenia

  

 

24 września 2020
Most będzie wpisany do rejestru zabytków
Foto: materiały własne
Most w Stobnicy (gmina Oborniki) na rzece Warcie zostanie ponownie wpisany do rejestru zabytków. Na początku 2020 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków unieważnił wcześniejszą decyzję, która wpisywała most w Stobnicy do rejestru zabytków, ponieważ wydana była wadliwie.


Most w Stobnicy (gmina Oborniki) na rzece Warcie zostanie ponownie wpisany do rejestru zabytków. Na początku 2020 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków unieważnił wcześniejszą decyzję, która wpisywała most w Stobnicy do rejestru zabytków, ponieważ wydana była wadliwie.

17 września 2020 r. odbyły się oględziny mostu przeprowadzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w których uczestniczył burmistrz Obornik Tomasz Szrama, radna rady miejskiej Renata Małyszek, sołtys Stobnicy Maria Sahan, a także przedstawiciele gminy Oborniki, Starostwa Powiatowego w Obornikach, Starostwa Powiatowego w Szamotułach i przedstawiciel Wód Polskich.
Wizja lokalna mostu przeprowadzona została zarówno po stronie gminy Oborniki, jak i po stronie gminy Obrzycko. Wpisanie mostu do rejestru zabytków, oraz uporządkowanie spraw własności dotyczące tego obiektu dopiero otworzy możliwości dalszego planowania przyszłości tego historycznego i malowniczo położonego obiektu.
W sierpniu przez media przetoczył się temat mostu w Stbnicy, jako obiektu, który miałby być wysadzony w powietrze na potrzeby filmu Mission: Impossible. Wcześniej planowano wysadzić most w Pilchowicach, jednak na przeszkodzie filmowców z Paramount Pictures stanęły organizacje społeczne i generalny konserwator zabytków.
Most nad Wartą w Stobnicy ma 110 lat, jeździły nim pociągi relacji Wronki – Oborniki. W 1991 roku na tej linii wstrzymano ruch osobowy, a w 200 roku na moście wstrzymano ruch całkowicie.


21 września 2020
Jutro Dzień bez Samochodu
Foto: materiały własne
Zeroemisyjna mobilność dla każdego – to motyw tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 22 września, to Dzień bez Samochodu. Na liniach ZTM Poznań, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu, będzie można korzystać z bezpłatnych przejazdów.


Zeroemisyjna mobilność dla każdego – to motyw tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 22 września, to Dzień bez Samochodu. Na liniach ZTM Poznań, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu, będzie można korzystać z bezpłatnych przejazdów.

Właściciele samochodów będą mogli bezpłatnie jeździć również pociągami Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO w obrębie województwa wielkopolskiego.
Tematyka przyjęta przez Komisję Europejską na ETZT 2020 podkreśla ambitny do osiągnięcia cel neutralności klimatycznej w Europie w perspektywie do 2050 roku i znaczenie dostępności do środków transportu bezemisyjnego dla wszystkich. Chociaż cel długoterminowej strategii jest odległy, to już dziś warto podejmować działania, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia, emisji dwutlenku węgla lub zatorów komunikacyjnych. Wspólnie możemy wpływać na własne bezpieczeństwo, zdrowie i czyste powietrze. Pamiętajmy, że każdy pozostawiony na parkingu samochód i każda podróż wykonana pieszo, rowerem, tramwajem, autobusem elektrycznym lub pociągiem ma pozytywny wpływ na ograniczanie smogu. Ograniczając jazdę autem dbamy także o własne zdrowie.


21 września 2020
Zabytkowe kolejki pojadą dzięki wsparciu PLK
Foto: materiały własne
W ostatnich latach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały blisko 100 darowizn krajowym instytucjom, które dbają o historię kolei. W 2020 roku PLK wsparły lokalne kolejki.


W ostatnich latach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały blisko 100 darowizn krajowym instytucjom, które dbają o historię kolei. W 2020 roku PLK wsparły lokalne kolejki.

Dzięki wsparciu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., odbywać się będą między innymi atrakcyjne przejazdy Średzkiej Kolei Powiatowej i Grodziskiej Kolei Drezynowej. Szyny i podkłady przekazane przez PLK pozwolą na przygotowanie sprawnych i bezpiecznych podróży w kolejnym sezonie.
Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana” po raz kolejny za pośrednictwem Powiatu Średzkiego w Środzie Wielkopolskiej otrzymało materiały, elementy toru, które usprawnią przejazd Średzką Koleją Powiatową. Darowizna PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to przede wszystkim korzyść dla zwiedzających i podróżujących. Kolejka wąskotorowa jest atrakcją powiatu, a składy prowadzone głównie parowozami kursują na odcinku Środa Wielkopolska – Zaniemyśl.
Grodziska Kolej Drezynowa, będzie mogła organizować atrakcyjne przejazdy. Kolej oferuje atrakcje na trasie Grodzisk Wlkp. – Kościan. Organizacja otrzymała od PLK m.in. drewniane podkłady. Materiał zostanie wykorzystany m.in. na moście w Bonikowie i bocznicy w Ujeździe. Dzięki współpracy kolejarzy będą sprawne wyprawy drezynami.
Natomiast wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa otrzymało mechaniczne urządzenia wykorzystywane wcześniej na nastawni Poznań Wola. To m.in. aparat blokowy, nastawnica, zegary i semafor kształtowy. W przyszłym roku będzie można zobaczyć i dotknąć historii w jednym z pomieszczeń dworca w Stęszewie.
Zespół Szkół Komunikacji imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu otrzymał nastawnicę mechaniczną scentralizowaną – urządzenie m.in. do nastawiania sygnałów na semaforach.
Wysłużony sprzęt kolejowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazują szkołom, muzeom i stowarzyszeniom. W tym roku wyposażenie kolejowych posterunków trafiło do placówek oświatowych kształcących przyszłych kolejarzy, gdzie wzbogaciło pracownie dydaktyczne.


Na fotografii Kolejka Średzka
FOT. STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE


21 września 2020
Coraz bliżej powrotu pociągów pasażerskich do Czarnkowa
Foto: materiały własne
Mieszkańcy północnej Wielkopolski znów mogą zyskać dogodny dostęp do pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 18 września podpisały porozumienie z władzami województwa i lokalnych samorządów w sprawie współpracy zmierzającej do przywrócenia połączeń pasażerskich między Czarnkowem a Wągrowcem.


Mieszkańcy północnej Wielkopolski znów mogą zyskać dogodny dostęp do pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 18 września podpisały porozumienie z władzami województwa i lokalnych samorządów w sprawie współpracy zmierzającej do przywrócenia połączeń pasażerskich między Czarnkowem a Wągrowcem.

Odtworzenie ruchu pasażerskiego między Czarnkowem a Wągrowcem zapewni dogodne podróże w ciągu komunikacyjnym Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec oraz umożliwi dobre połączenia w kierunku Poznania i Piły. – Systematyczny rozwój kolei to priorytet PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dlatego sukcesywnie staramy się przywracać połączenia pasażerskie tam, gdzie jest to możliwe. Podpisane dziś porozumienie to wyraz dobrej współpracy z województwem wielkopolskim i lokalnymi samorządami, dzięki której Czarnków, po wielu latach, ponownie może zyskać dostęp do pociągów. Dla mieszkańców oznacza to wygodne dojazdy do szkoły i pracy, a dla regionu impuls do dalszego, dynamicznego rozwoju – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Na mocy zawartego porozumienia województwo wielkopolskie wraz z 11 samorządami powiatów i gmin oraz prywatną firmą zobowiązały się do opracowania analiz technicznych i ekonomicznych, które określą zasadność rewitalizacji trasy, a w efekcie przywrócenia na niej połączeń pasażerskich. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako partner merytoryczny, będą opiniować poszczególne etapy dokumentacji. Umożliwi to dobre i sprawne przygotowanie inwestycji.
Opracowane analizy obejmą dwa odcinki linii kolejowych: Wągrowiec – Rogoźno – Bzowo Goraj (linia nr 236) oraz Bzowo Goraj – Czarnków (linia nr 390). Warianty, rozwiązania techniczne i zakres prac niezbędnych do wykonania określi szczegółowa dokumentacja. Wstępne założenia zakładają prace torowe na odcinku ok. 65 km, a także budowę ok. 0,6 km łącznicy, umożliwiającej pociągom ominięcie stacji Bzowo Goraj, co skróci czas przejazdu – nie będzie konieczności zmiany czoła pociągu. Trasa ma zostać przygotowana do prędkości 100 lub nawet 120 km/h. Podróż między Czarnkowem a Poznaniem szacowana jest na ok. 1 godz.
Realizacja prac, dokładny zakres robót i termin rozpoczęcia inwestycji będą uzależnione od możliwości pozyskania finansowania. Rewitalizacja trasy została zgłoszona do rządowego programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Obecnie trwa analiza złożonych wniosków. Połączenia pasażerskie między Czarnkowem a Wągrowcem zostały zawieszone w 1992 r. Obecnie trasa, na odcinku Czarnków – Rogoźno, wykorzystywana jest do przewozów towarowych. Korzysta z niej średnio 50 par pociągów rocznie.

Na fotografii stacja w Rogoźnie.
FOT. ARCHIWUM PKP PLK SA


10 września 2020
Rewitalizacja linii Poznań Wolsztyn
Foto: materiały własne
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację odcinka Wolsztyn – Drzymałowo. Inwestycja współfinansowana z RPO województwa wielkopolskiego zakończy się 2023 r. Będą dogodne przejazdy regionalne m.in. z Wolsztyna i Grodziska Wielkopolskiego do Poznania i połączenie z pociągami dalekobieżnymi.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację odcinka Wolsztyn – Drzymałowo. Inwestycja współfinansowana z RPO województwa wielkopolskiego zakończy się 2023 r. Będą dogodne przejazdy regionalne m.in. z Wolsztyna i Grodziska Wielkopolskiego do Poznania i połączenie z pociągami dalekobieżnymi.

Inwestycja usprawni podróże między Poznaniem a Wolsztynem. Na objętym pracami 15 km odcinku z Wolsztyna do Drzymałowa, prędkość pociągów zwiększy się nawet dwukrotnie do 120 km/h. Będą nowe tory, a bezstykowo połączone szyny zmniejszą hałas i oddziaływanie kolei na otoczenie. W Rakoniewicach oraz Wolsztynie przewidywana jest przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i wymiana rozjazdów. Inwestycja poprawi przepustowość trasy, na którą będzie mogło wyjechać więcej składów.
– Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego znacząco zwiększają dostępność i atrakcyjność kolei na trasach międzynarodowych i krajowych, ale obejmują również ważne kolejowe projekty regionalne. Przetarg ogłoszony na prace na linii między Wolsztynem a Poznaniem, a później realizacja prac, to realne korzyści dla mieszkańców Wielkopolski i zwiększenie roli kolei w systemie w komunikacji regionalnej – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Dzięki dostępniejszym peronom, na stacjach Wolsztyn i Grodzisk Wielkopolski wzrośnie komfort podróży. Na wyższych peronach zapewnione będzie zadaszenie, ławki i jasne oświetlenie. Czytelne oznakowanie i nowe gabloty z rozkładem jazdy ułatwią orientację w podróży. Dogodną komunikację na obu stacjach zapewnią wyremontowane przejścia podziemne. Osoby mające trudności z poruszaniem się będą mogły skorzystać pochylni prowadzących na perony.
Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy przebudowa 21 przejazdów kolejowo-drogowych. Na skrzyżowaniach ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Część przejazdów zyska dodatkowe zabezpieczenie, rogatki i sygnalizację, zamontowane zostaną kamery monitoringu.
Realizacja inwestycji zostanie uzgodniona z przewoźnikami. Zakres prac na jednotorowej trasie będzie wymagać wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn” ze środków własnych, Funduszu Kolejowego oraz przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Termin składania ofert upływa 5 października 2020 r. Na przygotowanie projektu i realizację inwestycji wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 24 miesiące. Podróżni skorzystają z efektów prac w 2023 r.
Dzięki działaniom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. linia z Wolsztyna do Poznania (odcinek Powodowo – Luboń k. Poznania) zyskuje nowoczesne rozwiązania, przy zachowaniu historycznego charakteru. Na trasie z początku XX w. są zachowane dawne semafory kształtowe, a przewozy pasażerskie odbywają się m.in. z wykorzystaniem parowozów.

Na fotografii, parowóz na stacji Wolsztyn

FOT. ARCHIWUM PKP PLK SA

10 września 2020
Newag realizuje zamówienie dla Kolei Wielkopolskich
Foto: materiały własne
Trwa proces produkcji spalinowych Impulsów II dla Kolei Wielkopolskich. Przewoźnik właśnie pochwalił się zdjęciami z hal montażowych Newagu w Nowym Sączu – czytamy na stronie Rynku Kolejowego.


Trwa proces produkcji spalinowych Impulsów II dla Kolei Wielkopolskich. Przewoźnik właśnie pochwalił się zdjęciami z hal montażowych Newagu w Nowym Sączu – czytamy na stronie Rynku Kolejowego.

Newag został ogłoszony zwycięzcą przetargu na dostawę czterech spalinowych zespołów trakcyjnych w lipcu 2019 roku. Pojazdy są trójczłonowe i będą przeznaczone do kursowania z Poznania do Wągrowca i Gołańczy, a także z Poznania przez Grodzisk Wielkopolski do Wolsztyna. Tam występują coraz większe potoki pasażerskie i dwuczłonowe pojazdy, które kursują teraz, okazują się już zbyt małe.
Newag w umowie zadeklarował dostawę pierwszych dwóch spalinowych Impulsów w terminie 410 dni od daty podpisania umowy, pozostałe dwa mają zostać dostarczone w terminie 500 dni od podpisania umowy. Za kilka tygodni będzie wiadomo, czy producent sprosta tym warunkom. Przed nim bowiem jeszcze procedura dopuszczenia nowego typu pojazdu do ruchu. Co ciekawe – w przyszłości pojazdy będą mogły zostać „dozbrojone” o pantograf, który umożliwi im pobieranie prądu z sieci trakcyjnej.
– Termin odbioru pojazdów przez klienta został ustalony na 26 października. Termin ten w tej chwili nie jest zagrożony, współpraca z Kolejami Wielkopolskimi układa się świetnie – powiedział Łukasz Mikołajczyk, rzecznik prasowy Newagu.

za: www.rynek-kolejowy.pl
FOT. NEWAG


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl