infolinia

Wydarzenia

  

 

24 listopada 2020
Coraz bliżej rewitalizacji linii Śrem - Czempiń
Foto: materiały własne
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji spełnia kryteria i cele Programu i może być zakwalifikowanych do II etapu naboru. Wśród nich pozytywną ocenę otrzymał wniosek złożony na rewitalizację połączenia kolejowego Śrem – Czempiń.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji spełnia kryteria i cele Programu i może być zakwalifikowanych do II etapu naboru. Wśród nich pozytywną ocenę otrzymał wniosek złożony na rewitalizację połączenia kolejowego Śrem – Czempiń.

Ruch kolejowy na linii Czempiń - Śrem został zawieszony ok. 20 lat temu. Jej reaktywacja pozwoli na włączenie Śremu, bardzo ważnego ośrodka dysponującego dużym potencjałem społecznym i gospodarczym, do systemu umożliwiającego mieszkańcom gminy sprawny dojazd do Poznania. Obecnie ruch pomiędzy Śremem, a Poznaniem odbywa się przede wszystkim komunikacją samochodową. Dojazd trwa godzinę, natomiast po uruchomieniu połączenia kolejowego czas przejazdu pomiędzy tymi dwoma miastami skróciłby się o połowę. Pozytywnym zjawiskiem byłoby odciążenie dróg dojazdowych do Poznania i ulic w samym mieście.
Linia Poznań - Śrem mieści się w obrębie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, stąd duże zaangażowanie Stowarzyszenia Metropolia Poznań w realizację przedsięwzięcia.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 z propozycji (ponad 80%) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Projekty te spełniają cel Programu. Wnioskodawcy dostarczyli wymagane informacje o projektach, m.in.: dane o uwarunkowaniach społecznych, zakładanych efektach projektów wraz ze wskazaniem oczekiwanych czasów przejazdu, szacunkowych kosztach oraz ujęciu projektów w dokumentach strategicznych. Samorządy zadeklarowały także wolę współfinansowania inwestycji.
– Zaangażowanie samorządów pokazuje jak ważny społecznie jest Programu Kolej Plus. Po ocenie formalnej i kontaktach z wnioskodawcami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały listę 79 projektów, które spełniają wymagania formalne. Kolejnym etapem będzie opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych, by konsekwentnie zmierzać do realizacji zadań, które ograniczą wykluczenie komunikacyjne i poprawią dostęp mieszkańców do kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.
Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat.
Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.
Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

23 listopada 2020
Remont dworca w Opalenicy o krok bliżej
Foto: materiały własne
PKP SA otworzyły oferty na przebudowę dworca kolejowego w Opalenicy. W ramach prac, które potrwają rok, zostanie przywrócona oryginalny obrys budynku.


PKP SA otworzyły oferty na przebudowę dworca kolejowego w Opalenicy. W ramach prac, które potrwają rok, zostanie przywrócona oryginalny obrys budynku.

Dworzec w Opalenicy, leżący przy linii Poznań – Nowy Tomyśl. Na linii kursują pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dworzec został wybudowany na przełomie XIX i XX w. Obiekt, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, był już w przeszłości przebudowywany, zatracając cechy stylowe. W 1997 r. ocieplono dworzec styropianem, nie zachowując detali, powiększono strefę holu i wybito nowe okna.
W ramach remontu i przebudowy planowane jest przywrócenie oryginalnego obrysu poprzez likwidację rozbudowy holu. Planowane jest przywrócenie pierwotnego położenia otworów okiennych, które jednak zostaną powiększone w celu stworzenia szklanej fasady w holu głównym. Projektant zaproponował wykończenie elewacji współczesnymi formami i detalami – np. poziome i pionowe boniowanie zamiast pierwotnych gzymsów i lizen, a także zastosowanie okładzin z płyt włókno-cementowych i przeszklonej fasady słupowo-ryglowej.
Wejście będzie prowadziło bezpośrednio do holu. Zaprojektowano tutaj kasy oraz toalety. Zostaną też wprowadzone oddzielne wejścia – do lokali usługowych oraz prowadzących na piętro, gdzie przewidziano pomieszczenia pod wynajem. Wtórna przybudówka z toaletami zostanie wyburzona. W jej miejscu, po stronie zachodniej, powstanie wiata rowerowa.
18 listopada minął termin składania ofert. Wystartowało dziewięć firm, z czego trzy zmieściły się w budżecie zamawiającego, który określono na kwotę 8,678 mln zł brutto. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum MD Kons i Zakład Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki, które proponuje 6,396 mln zł. Agrobex zaoferowało 7,785 mln zł, konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud i Przedsiębiorstwo Budowlane Budopol – 7,835 mln zł, Firma Budowlana Dota – 8,865 mln zł, KWK Construction – 8,989 mln zł, SKB – 9,344 mln zł, Demiurg – 9,443 mln zł, A-Projekt – 10,522 mln zł, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD – 10,866 mln zł.
O wyborze decyduje wyłącznie cena. Na realizację prac przeznaczono 55 tygodni (niemal rok). W czasie robót podróżni będą korzystać z dworca tymczasowego.

Wizualizacja komputerowa PKP SA

za: www.transport-publiczny.pl


9 listopada 2020
Koleje Wielkopolskie korygują rozkład jazdy
Foto: materiały własne
8 listopada 2020 r. weszła w życie korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich. Poniżej informacje o najważniejszych, dla podróżnych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, zmianach.


8 listopada 2020 r. weszła w życie korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich. Poniżej informacje o najważniejszych, dla podróżnych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, zmianach.

Poznań – Konin – Kutno
Z uwagi na prace prowadzone prace przez PKP PLK S.A. pociągi Kolei Wielkopolskich w kierunku do/z Kutna nadal dojeżdżają/odjeżdżają do/z stacji Krzewie.
Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
– 77226 relacji Poznań Gł. (6:00) – Konin będzie odjeżdżał 27 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
– 71200 relacji Poznań Gł. (7:27) – Krzewie będzie odjeżdżał 20 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
– 77412 relacji Poznań Gł. (8:59) – Konin będzie odjeżdżał 19 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
– 71202 relacji Poznań Gł. (12:59) – Kutno będzie odjeżdżał 20 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
– 77648 relacji Poznań Gł. (15:32) – Konin będzie odjeżdżał 18 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
– 77349 relacji Koło (6:07) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 16 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu;
– 17207 relacji Krzewie (11:13) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 13 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
– 77659 relacji Konin (15:51) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 19 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
– 17209 relacji Krzewie (16:42) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 30 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;
– 17201 relacji Krzewie (19:21) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 28 minut później w stosunku do obecnego rozkładu;

Poznań – Nowy Tomyśl – Zbąszynek
Przywrócone zostało kursowanie poszczególnych pociągów:
– 77247 relacji Poznań Gł. (12:44) – Zbąszynek (13:52)
– 77200 relacji Zbąszynek (5:45) – Poznań Gł. (6:56) – rozszerzono termin kursowania o sobotę i niedzielę,
– 77202 relacji Zbąszynek (20:02) – Poznań Gł. (21:11).
Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
– 77253 relacji Poznań Gł. (17:34) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 27 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77271 relacji Poznań Gł. (23:04) – Zbąszynek będzie odjeżdżał 16 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77342 relacji Zbąszynek (7:07) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 15 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77306 relacji Zbąszynek (10:10) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 30 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77314 relacji Zbąszynek (15:01) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 11 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77284 relacji Nowy Tomyśl (16:44) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 14 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;

Poznań – Jarocin – Kępno/Krotoszyn/Kalisz
Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
– 77805 relacji Jarocin (6:26) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 15 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77783 relacji Kępno (9:47) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 14 minuty wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77823 relacji Krotoszyn (12:34) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 57 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77784 relacji Poznań Gł. (10:26) – Ostrów Wlkp. będzie odjeżdżał 15 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77780 relacji Poznań Gł. (9:36) – Krotoszyn będzie odjeżdżał 36 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77788 relacji Poznań Gł. (14:26) – Krotoszyn będzie odjeżdżał 19 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77142 relacji Poznań Gł. (19:40) – Krotoszyn będzie odjeżdżał 20 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;

Poznań – Gniezno – Mogilno
Przywrócone zostanie kursowanie następujących pociągów:
– 77558/9 relacji Poznań Gł. (4:47) – Gniezno (5:33)
– 77408/9 relacji Gniezno (9:22) – Poznań Gł. (10:09) – rozszerzenie terminu kursowania na sobotę i niedzielę
– 77654/5 relacji Gniezno (16:43) – Poznań Gł. (17:29)
Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
– 77434/5 relacji Poznań Gł. (13:12) – Gniezno będzie odjeżdżał 26 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77120/1 relacji Poznań Gł. (15:19) – Gniezno będzie odjeżdżał 16 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77638/9 relacji Poznań Gł. (15:59) – Gniezno będzie odjeżdżał 13 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77514/5 relacji Poznań Gł. (20:59) – Gniezno będzie odjeżdżał 41 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77356/7 relacji Gniezno (6:58) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 16 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77828/9 relacji Mogilno (18:52) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 38 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;

Poznań – Wolsztyn
Przywrócone zostanie kursowanie następujących pociągów:
– 77668 rel. Poznań Gł. (18:47) – Grodzisk Wlkp. (19:42)
– 77724 rel. Poznań Gł. (21:45) – Wolsztyn (23:10)
– 77497 rel. Grodzisk Wlkp. (20:00) – Poznań Gł. (21:01)
Ponadto, z uwagi na prowadzone przez zarządcę infrastruktury – PKP PLK S.A – prace, w dniach od 23 listopada do 7 grudnia 2020 r. na odcinku Grodzisk Wlkp. – Granowo Nowotomyskie – Stęszew – Szreniawa – Luboń uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Poznań – Rogoźno Wlkp. – Piła
Przywrócone zostanie kursowanie następujących pociągów:
– 78203 relacji Poznań Gł. (18:57) – Piła Gł. (20:31)
– 87206 relacji Piła Gł. (6:39) – Poznań Gł. (8:32)
Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
– 87208 relacji Piła Gł. (12:45) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 18 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 87212 relacji Piła Gł. (18:50) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 12 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 77205 relacji Poznań Gł. (4:51) – Rogoźno Wlkp. będzie odjeżdżał 22 minuty wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy;
– 78201 relacji Poznań Gł. (15:52) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 13 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.

Poznań – Wągrowiec – Gołańcz
Przywrócone zostanie kursowanie następujących pociągów:
– 77534/5 relacji Wągrowiec (3:52) – Poznań Gł. (4:56)
– 77426/7 relacji Wągrowiec (10:43) – Poznań Gł. (11:47)
Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów:
– 77458/9 relacji Poznań Gł. (14:58) – Wągrowiec będzie odjeżdżał 15 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.5 listopada 2020
Renowacja dworca w Palędziu
Foto: materiały własne
Podniesienie standardu obsługi podróżnych, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawa bezpieczeństwa oraz przywrócenie historycznego wyglądu dworca – to priorytety rozpoczynającej się przebudowy dworca w Palędziu.


Podniesienie standardu obsługi podróżnych, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawa bezpieczeństwa oraz przywrócenie historycznego wyglądu dworca – to priorytety rozpoczynającej się przebudowy dworca w Palędziu.

PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych, dzięki czemu zabytkowy, bo pochodzący z 1900 roku dworzec, na początku 2022 roku odzyska swoje historyczne piękno. Renowację przejdzie elewacja budynku wraz detalami architektonicznymi, które podkreśli nowa nocna iluminacja. Kolorystka elewacji będzie utrzymana w odcieniach szarości, gdzie dominującym kolorem będzie mleczno-szary. Ciekawostką w projekcie przebudowy jest umiejscowienie na szczycie elewacji od strony miasta, tuż pod zadaszeniem, zegara, którego obecnie nie ma w tym miejscu. Wśród innych prac mających na celu przywrócenie dawnego wygląd dworca, warto wyróżnić odtworzenie na wzór historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, które będzie miała kolor orzechowy. To nie koniec zmian. Projekt przebudowy zakłada również m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wzmocnienie fundamentów, wykonanie nowych stropów, szybu windowego, konstrukcji zadaszenia, a także poszycia dachowego.
Metamorfozę przejdzie przestrzeń obsługi podróżnych. Zgodnie z projektem na parterze budynku zlokalizowano hol pełniący funkcję poczekalni. W jego pobliżu umiejscowiono pomieszczenie kasy biletowej, kompleks toalet oraz przyszły lokal komercyjny. Strefa obsługi podróżnych dworca będzie posiadała nowoczesny wygląd (wyposażenie, oprawy oświetleniowe etc.), choć część detali wnętrza, np. posadzka czy stolarka okienna i drzwiowa, nawiążą swoim wyglądem do historycznego charakteru budynku. W przestrzeni dworca pojawią się również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowy system informacji głosowej.
Istotnym elementem inwestycji jest dostosowanie budynku dworca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stanie się to możliwe dzięki likwidacji barier architektonicznych, montażowi oznaczeń w alfabecie Braille’a, tablic dotykowych z planem dworca oraz ścieżek prowadzących, które ułatwiają przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W wyniku przebudowy dworca poprawi się również bezpieczeństwo w budynku, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zamontowane zostaną nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe.
W ramach inwestycji przewidziano zastosowanie rozwiązań proekologicznych. W budynku zostaną zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, a także panele fotowoltaiczne na dachu służące do pozyskiwania „zielonej energii”. Z innych rozwiązań warto wspomnieć o redukcji strat ciepła poprzez docieplenie dworca, a także montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Całość urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu będzie nadzorowana przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się dodatkowo do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i wody.
Przebudowa dworca w Palędziu obejmie też jego bezpośrednie otoczenie. Na nowo zostanie ułożona nawierzchnia chodników, wykonane zostaną także podjazdy dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W ramach inwestycji uporządkowana zostanie zieleń, a przy placu dworcowym pojawią się nowe nasadzenia. W sąsiedztwie dworca przewidziano również montaż nowej małej architektury, czyli oświetlenia, ławek, koszy, a także zwiększenie liczby stojaków rowerowych.
Przebudowa dworca w Palędziu to jedna z trzynastu inwestycji realizowanych przez PKP S.A w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie wielkopolskim. Jej koszt to ponad 6 mln zł brutto. Jest ona współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą przebudowy dworca jest KWK Construction sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, a autorem projektu przebudowy pracownia Allplan sp. z o.o.

FOT.ARCHIWUM PKP SA


4 listopada 2020
Koleje Wielkopolskie mają nowe składy
Foto: materiały własne
W pociągach funkcjonujących w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na trasach z Poznania do Grodziska i z Poznania do Wągrowca będzie luźniej. Na tory wyjechały nowe składy spalinowe.


W pociągach funkcjonujących w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na trasach z Poznania do Grodziska i z Poznania do Wągrowca będzie luźniej. Na tory wyjechały nowe składy spalinowe.

Wczoraj do eksploatacji zostały włączone zostały dwa najnowsze pojazdy typu 36WEhd. Te trzyczłonowe składy stanowią istotne uzupełnienie taboru obsługującego połączenia na liniach Poznań – Wągrowiec – Gołańcz oraz Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn. To na tych odcinkach odnotowuje się coraz większe potoki pasażerskie. Zwiększenie taboru jest odpowiedzią na oczekiwania pasażerów i rosnące zapotrzebowanie na nowoczesny transport zbiorowy.
Całe przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu w ramach WRPO 2014+ („Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego”). Łączna wartość zamówienia na cztery pojazdy opiewa na 94 956 000 zł, a kwota dofinansowania wynosi 66 368 000 zł. Firma NEWAG została ogłoszona zwycięzcą przetargu na dostawę czterech spalinowych zespołów trakcyjnych w lipcu 2019 roku. Wykonawca dotrzymał ustalonego terminu dostawy pierwszych dwóch pojazdów.
Nowe składy posiadają 170 miejsc siedzących, a ich prędkość eksploatacyjną określono na co najmniej 120 km/h. Pociągi są przyjazne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a komfortową przestrzeń uzupełniają liczne gniazdka do ładowania urządzeń elektrycznych, klimatyzacja oraz ekrany z informacją pasażerską. Estetykę wnętrza dopełniają stonowane kolory i zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych.

FOT. ARCHIWUM KOLEI WIELKOPOLSKICH SP. Z O.O.


4 listopada 2020
PLK i samorządy rozmawiają o Kolei Plus – wkrótce lista wniosków
Foto: materiały własne
Wkrótce poznamy lista wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu programu Kolej Plus, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym i rozwój kolei w regionach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniają pod względem formalnym wnioski do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Na bieżąco prowadzone są rozmowy z samorządami.


Wkrótce poznamy lista wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu programu Kolej Plus, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym i rozwój kolei w regionach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniają pod względem formalnym wnioski do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Na bieżąco prowadzone są rozmowy z samorządami.

Na posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej 3 listopada z udziałem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. omawiana była realizacja Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. W posiedzeniu uczestniczyli odpowiedzialni za transport wicemarszałkowie, dyrektorzy departamentów oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich wszystkich województw.
Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel przedstawił podstawowe założenia i warunki Programu Kolej Plus, a także przebieg I etapu naboru wniosków. Przekazane zostały informacje nt. harmonogramu procedowania złożonych wniosków oraz podsumowania wniosków złożonych w ramach naboru. Przekazane przez Polskie Linie Kolejowe informacje pozwalają samorządom na dobre przygotowanie się do realizacji kolejnych etapów Programu
– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kończą szczegółową ocenę formalną każdego ze wszystkich 96 nadesłanych wniosków. Były rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu, który ogłosimy z końcem listopada, przeszły propozycje, które spełniają postawione w Programie kryteria. Na kolejnym etapie rolą samorządów będzie przygotowanie koncepcji dla zgłoszonych inwestycji. Duże zaangażowanie samorządów pokazuje, jak ważna jest realizacja Programu Kolej Plus – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Lista wniosków zostanie ogłoszona 27 listopada br. Obecnie nadesłane zgłoszenia są oceniane pod względem formalnym i na tej podstawie kwalifikowane do kolejnego etapu. Następnie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury program jest wart 5,6 mld zł. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

FOT. ARCHIWUM PKP PLK SA


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl