infolinia

Wydarzenia

  

 

17 listopada 2021
Projekt budowy drugiego toru w Obornikach? Poznaliśmy oferty
Źródło: plk-sa.pl
Prawie wszystkie z przedstawionych ofert dotyczących opracowania projektu budowy drugiego toru kolejowego w Obornikach (linia kolejowa nr 354) zmieściły się w ramach przedstawionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.


Prawie wszystkie z przedstawionych ofert dotyczących opracowania projektu budowy drugiego toru kolejowego w Obornikach (linia kolejowa nr 354) zmieściły się w ramach przedstawionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Ponad dwukilometrowy tor z siecią trakcyjną zostanie wybudowany pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Oborniki Wielkopolskie a stacją o tej samej nazwie. Dwutorowy ruch pociągów zapewniony zostanie również nad rzeką Wartą. Zgodnie z planami Samorządu Województwa Wielkopolskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe powstanie równoległy do istniejącego most kolejowy. Natomiast, stacja Oborniki Wielkopolskie Miasto w ramach tej inwestycji zyska nowy peron.

Oferty na wykonanie tego projektu zostały już poznane. Do ogłaszającego przetarg wpłynęło ich aż 9. 8 z nich nie przekroczyło kwoty maksymalnej wynoszącej 3,55 mln złotych netto. Najtańsza z przestawionych ofert opiewa na 1,87 mln złotych netto i przestawiona została przez Biura Projektów Komunikacyjnych z Poznania. Zaraz po niej w rankingu cenowym znalazła się propozycja konsorcjum firm Infrares i Infra.

Teraz PKP Polskie Linie Kolejowe przejdzie do oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy na przygotowanie projektu. Istnieje szansa, iż inwestycja zrealizowana zostanie w ciągu kolejnych lat.


5 listopada 2021
Na granicy Suchego Lasu i Poznania powstanie nowy węzeł
Foto: materiały własne
Porozumienie w sprawie dokumentacji dla węzła przesiadkowego przy kolejowej obwodnicy towarowej Poznania podpisali przedstawiciele Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach linii kolejowej z ul. Sucholeską. Powstaną też nowe drogi – Obornicka i Szymanowskiego.


Porozumienie w sprawie dokumentacji dla węzła przesiadkowego przy kolejowej obwodnicy towarowej Poznania podpisali przedstawiciele Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach linii kolejowej z ul. Sucholeską. Powstaną też nowe drogi – Obornicka i Szymanowskiego.
- Ta inwestycja jest istotna dla gminy Suchy Las, ale także dla całej metropolii i rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. To, co nas skłoniło do współpracy, to szersze spojrzenie na tę inwestycję, a nie tylko na samą budowę wiaduktu. Likwidacja kolizji na przejazdach kolejowych jest bardzo ważna, ale zależy nam, żeby nie spowodowało to generowania dodatkowego ruchu na Podolanach i Strzeszynie. Węzeł będzie musiał więc być dowiązany łącznicą do nowych ulic: Obornickiej i Szymanowskiego - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
Dokumentacja projektowa dla tej inwestycji obejmie budowę nowego przystanku pasażerskiego zlokalizowanego na obwodnicy kolejowej Poznania oraz powiązanie go z transportem publicznym. Powstanie również parking P&R po stronie północnej (gmina Suchy Las) i wiadukty drogowe nad liniami kolejowymi nr 395 (Zieliniec-Kiekrz), 803 (Poznań Piątkowo- Suchy Las) oraz 354 (Poznań Główny - Piła Główna). Do istniejącego układu drogowego zostanie dobudowana dodatkowa infrastruktura.
Podpisana umowa dotyczy jedynie opracowania dokumentacji projektowej, natomiast ich ewentualna realizacja będzie wymagała środków finansowych i zawarcia odrębnych umów na realizację pomiędzy Miastem Poznań a Suchym Lasem oraz Powiatem Poznańskim i wymagać będzie pełnego wdrożenia systemów drogowych i eliminacji kolizji.


4 listopada 2021
Samorząd Województwa zakupi 5-członowe składy
Foto: Koleje Wielkopolskie
W ramach Polskiego Ładu Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał środki na zakup czterech nowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych. 5-członowe składy zasilą kursy w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dofinansowanie wyniesie ponad 115 milionów złotych, natomiast cały projekt będzie kosztował Wielkopolskę 128 milionów złotych.


W ramach Polskiego Ładu Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał środki na zakup czterech nowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych. 5-członowe składy zasilą kursy w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dofinansowanie wyniesie ponad 115 milionów złotych, natomiast cały projekt będzie kosztował Wielkopolskę 128 milionów złotych.

– Projekt zakłada zakup czterech nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI. Planuje się, że pojazdy będą poruszały się maksymalną prędkością 160 km/h, na ich pokładzie będzie co najmniej 240 miejsc siedzących i min. 6 miejsc na rowery. Tabor będzie wyposażony w system ERTMS/ETCS, defibrylator, klimatyzację, biletomaty, system informacji pasażerskiej, Wi-Fi, monitoring – informuje Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Tabor będą zapewniać komfortowe warunki dla osób niepełnosprawnych (toaleta, pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących, rampy). Pojazdy przeznaczone do ruchu regionalnego i aglomeracyjnego wydzierżawione zostaną spółce Koleje Wielkopolskie, pełniącej funkcję operatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Regulamin konkursu zobowiązuje Województwo do rozpisania przetargu na nowy tabor w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wicemarszałek zaznacza, że ogłoszenie przetargu możliwe będzie jeszcze w I kwartale przyszłego roku. – Chcielibyśmy, aby nowy tabor pojawił się w Wielkopolsce do końca 2023 r., niemniej jednak należy uwzględnić możliwości produkcyjne potencjalnych Wykonawców – dodaje Jankowiak.28 października 2021
STEŚ dla nowych linii w CPK
Foto: CPK
Przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny uruchomione zostało szybkie postępowanie wykonawcze dotyczące Kolei Dużych Prędkości na odcinkach: Sieradz – Kalisz – Pleszew oraz Pleszew – Poznań, których łączna długość wynosi ok 160 km.


Przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny uruchomione zostało szybkie postępowanie wykonawcze dotyczące Kolei Dużych Prędkości na odcinkach: Sieradz – Kalisz – Pleszew oraz Pleszew – Poznań, których łączna długość wynosi ok 160 km.

W najbliższych dniach ogłoszone zostanie również kolejne postępowanie na przygotowanie podobnego opracowania na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla odcinka KDP węzeł CPK – Płock – Włocławek o łącznej długości ok. 120 km.

Umowy STEŚ dla tras kolejowych jakie dotychczas zostały podpisane obejmują swoim zakresem ok. 1000 km. Dotyczą one m.in. odcinków: Warszawa – Łódź – Sieradz – Wrocław – granica z Czechami, Ostrołęka – Łomża – Giżycko, Łętownia – Rzeszów, Katowice – Ostrawa oraz Trawniki – Zamość – Bełżec. – Dla nich wszystkich trwają już prace przygotowawcze, których przejawem są np. konsultacje z mieszkańcami i samorządowcami odbywające się w różnych częściach Polski. W przypadku każdej z tych umów wykonawca został wybrany w osobnym przetargu – informuje Konrad Majszyk, rzecznik CPK.

Inwestycje realizowane dzięki programowi kolejowemu CPK obejmują prawie 1800 km. Dobrą wiadomością jest to, że dla pozostałych ok. 800 km spółka CPK przeprowadziła i rozstrzygnęła jedno postępowanie ramowe podzielone na dwie części podstawową i specjalistyczną). Naszym celem było wybranie na podstawie określonych kryteriów grupy wykonawców, którym będziemy następnie zlecać zadania w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych – zaznacza Majszyk.

Inwestycje, które wchodzą w zakres postępowań STEŚ to m.in.: odcinek ”igreka” do Poznania (Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań), odcinek CPK-Północ do Trójmiasta (CPK – Płock – Włocławek – Gdańsk) oraz odcinek Kraków – Katowice wraz z tzw. Węzłem Małopolsko-Śląskim.

Całkowita wartość końcowa podpisanej umowy ramowej to ponad 350 mln netto. Wykonawcy, z którymi została ona podpisana to:

W części podstawowej:
- konsorcjum Multiconsult Polska, Transprojekt Gdańsk i Egis Poland,
- konsorcjum Voessing Polska, Infra Centrum Doradztwa, Instytutu Kolejnictwa i Infrares,
- konsorcjum Sweco Polska z Tecnica y Proyectos,
- Databout,
- konsorcjum IDOM, BBF i Arcadis.

W części specjalistycznej:
- konsorcjum Multiconsult Polska, Transprojekt Gdańsk i Egis Poland, Egis Rail
- Databout,
- konsorcjum IDOM, BBF i Arcadis.

Podczas postępowania, którego przedmiotem było udzielenie umowy ramowej wykonawcy zostali wyłonieni na podstawie kryteriów jakościowych, np. doświadczenia. Kryterium ceny pojawi się dopiero na kolejnych etapach postępowań. – Innymi słowy: wyselekcjonowani przez CPK wykonawcy, którzy zagwarantują nam rękojmię dobrego wykonania, będą wskazywani do kontraktów w szybkich postępowaniach wykonawczych na podstawie kryterium cenowego. Korzyści są oczywiste. Pozwoli to zagwarantować jakość, usprawnić procedury zamówień i skrócić czas – podkreślił rzecznik CPK. – Wykorzystując mechanizm umów ramowych, planujemy zlecić w kolejnych miesiącach wszystkie pozostałe 800 km, żeby objąć pracami przygotowawczymi w sumie 1 800 km – podsumował Majszyk.27 października 2021
Nowe perony na linii do Wronek
Foto: plk-sa.pl
Przebudowa peronów w Pęckowie została zakończona. Niebawem sfinalizowane zostaną również prace modernizacyjne dwóch peronów we Wronkach. To efekt prac prowadzonych przez zarządcę infrastruktury na magistrali kolejowej Poznań – Szczecin.


Przebudowa peronów w Pęckowie została zakończona. Niebawem sfinalizowane zostaną również prace modernizacyjne dwóch peronów we Wronkach. To efekt prac prowadzonych przez zarządcę infrastruktury na magistrali kolejowej Poznań – Szczecin.

– Wygodniejszy dostęp do kolei zapewniają oba zmodernizowane perony w Pęckowie i jeden w pełni przebudowany peron we Wronkach. Wyższe obiekty ułatwiają wsiadanie do pociągów. Przygotowano wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Jeszcze w tym roku zamontowane będą wyświetlacze informujące o przyjazdach i odjazdach. Z myślą o osobach niewidomych na antypoślizgowej nawierzchni są ścieżki naprowadzające. Dostęp w Pęckowie do peronów wszystkim podróżnym umożliwiają pochylnie. We Wronkach kończą się prace w przejściu podziemnym. Obecnie do pociągów prowadzi odpowiednio przygotowane i zabezpieczone tymczasowe przejście w poziomie torów. Na stacji będzie również zadaszenie na sąsiednim peronie – informuje Radosław Śledziński, Biuro Prasowe PKP Polskie Linie Kolejowe.

Według harmonogramu przestawianego przez PKP Polskie Linie Kolejowe, w kolejnych tygodniach udostępniony zostanie nowy peron w Szamotułach (od strony budynku dworca) wraz z przejściem podziemnym wyposażonym w trzy windy ułatwiające dotarcie na stację. Na wszystkich stacjach i przystankach między Poznaniem a Wronkami zapewniony został podobny standard, m.in. na stacji: Poznań Wola, Kiekrz, Rokietnica, Pamiątkowo i Baborówko.

Niemal na całym już odcinku linii kolejowej nr 351 łączącym Poznań z Wronkami pociągi mogą korzystać z obu nowych torów. Trasa wyposażona została w nową sieć trakcyjną oraz nowoczesne urządzenia sterowania. W roku bieżącym zakończą się tam prace zasadnicze. Równolegle prowadzona jest modernizacja na odcinku do Krzyża.
Duże opóźnienia widać natomiast od Krzyża do Szczecina, gdzie prowadzone prace znacznie odbiegają od harmonogramu.25 października 2021
Otwarcie wiaduktu w Gnieźnie
Foto: WZDW
Trwające 14 miesięcy prace remontowe na zabytkowym obiekcie w Gnieźnie zostały zakończone. Otwarcie wiaduktu w ciągu DW-260 zaplanowano na wtorek 26 października.


Trwające 14 miesięcy prace remontowe na zabytkowym obiekcie w Gnieźnie zostały zakończone. Otwarcie wiaduktu w ciągu DW-260 zaplanowano na wtorek 26 października.

100-letni zabytek to wiadukt drogowy im. ks. Jerzego Popiełuszki, zapewniający ruch pieszy i kołowy nad liniami kolejowymi nr 353 Poznań Wschód – Skandawa i 281 Oleśnica – Chojnice w miejscowości Gniezno.

Zakres remontu, prowadzonego od lata ubiegłego roku, obejmował wymianę nawierzchni jedni oraz chodnika, montaż nowej balustrady na wiadukcie i dojazdach. W ramach prac wykonano również latarnie w sąsiedztwie obiektu.

Według informacji przedstawianych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z wyremontowanego obiektu kierowcy będą korzystać już od wtorku 26 października.

Remont konstrukcji wiaduktu nie dotyczył nawierzchni nad torami. Prowadzony był na drodze dojazdowej. Konstrukcja licząca 180 ton była dwukrotnie nasuwana na miejsce docelowe przy użyciu siłowników, po szynach opartych na podporach. Dzięki tym działaniom możliwe było odtworzenie nawierzchni na wiadukcie i dojazdach.

Remont obiektu wykonywany był przez firmę Mosty Kujawy i opiewał na kwotę 9.3 mln zł.


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl