infolinia

Wydarzenia

  

 

2 sierpnia 2022
Powstaje nowy węzeł
Foto: Miasto Poznań
Trwają prace budowlane nowego węzła przesiadkowego na terenie Poznania. Nowy obiekt powstaje tuż przy granicy miasta z miejscowością Plewiska. Celem Zintegrowanego Węzła przesiadkowego będzie połączenie różnych środków transportu tj.: pociąg, autobus, rower czy samochód. W ramach inwestycji zniknie również kolizja drogi z linią kolejową, dzięki budowie przejazdu pod torami w ciągu ul. Grunwaldzkiej.


Trwają prace budowlane nowego węzła przesiadkowego na terenie Poznania. Nowy obiekt powstaje tuż przy granicy miasta z miejscowością Plewiska. Celem Zintegrowanego Węzła przesiadkowego będzie połączenie różnych środków transportu tj.: pociąg, autobus, rower czy samochód. W ramach inwestycji zniknie również kolizja drogi z linią kolejową, dzięki budowie przejazdu pod torami w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

– Gotowy jest już wykop pod zbiornik retencyjny na deszczówkę i wody roztopowe. Wykonawca kontynuuje prace związane z przebudową sieci uzbrojenia terenu, buduje także konstrukcję bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi. Trwają również roboty związane z wiaduktem kolejowym na torze w kierunku Berlina oraz kładką dla pieszych i rowerzystów – informuje Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zgodnie z planem prac ich zakończenie przewidziane jest na IV kwartał 2023 roku. Teraz trwa zbrojenie, szalowanie i betonowanie elementów konstrukcji przejazdu pod torami kolejowymi. Na placu budowy wykonany został wykop pod podpory wiaduktu kolejowego na torze w kierunku zachodnim. Trwają również prace nad wykopem pod podpory, które staną się częścią kładki pieszo-rowerowej biegnącej nad ul. Grunwaldzką od strony Poznania, równolegle do linii kolejowej.

Na terenie Plewisk natomiast powstał wykop pod zbiornik retencyjny, którego celem będzie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu budowanego węzła. Całkowita pojemność zbiornika będzie liczyła 2100 metrów sześciennych, natomiast jego głębokość ok. dwa metry.

Realizacja inwestycji zapewni możliwość połączenia różnych środków transportu w jednym miejscu, co ułatwi mieszkańcom przesiadanie się podczas podróży do pracy, szkoły czy innych, codziennych celach. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo znajdzie się węzeł przesiadkowy, a w nim m.in. pętla autobusowa, która zlokalizowana zostanie w rejonie peronu PKP, w taki sposób, aby umożliwić pasażerom przesiadkę „drzwi w drzwi” pomiędzy pociągami a autobusami. Dodatkowym atutem będą parkingi umożliwiające pozostawienie aut czy rowerów. Cały obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zwiększy się również bezpieczeństwo, dzięki budowie przejazdu bezkolizyjnego. Na ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, wybudowana zostanie również droga z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi.


28 lipca 2022
Nowe ceny biletów
Foto: materiały własne
Informujemy, że od 1 sierpnia 2022 r. zmianie ulegną ceny biletów na przejazd pociągami Spółki Koleje Wielkopolskie – operatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Informujemy, że od 1 sierpnia 2022 r. zmianie ulegną ceny biletów na przejazd pociągami Spółki Koleje Wielkopolskie – operatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Wprowadzenie nowego cennika biletów spowodowane jest największym od 20 lat wzrostem inflacji, a co za tym idzie podwyżką cen paliw, energii elektrycznej, części zamiennych do taboru oraz kosztów usług. Czynniki te mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów bieżącej działalnością Spółki.
Koleje Wielkopolskie uruchamiają każdego dnia ok. 290 pociągów, które pokonują ponad 25 tys. kilometrów. „Chcemy nadal rozwijać naszą ofertę i podwyższać jakość świadczonych usług. Dlatego też, biorąc pod uwagę sytuację na rynku, która nie jest od nas zależna, wspólnie z Organizatorem przewozów podjęta została decyzja o zmianie cen biletów” – informują Koleje Wielkopolskie.
Wzrost cen biletów przewidywany jest na poziomie ok. 15% i dotyczyć będzie zarówno biletów jednorazowych, okresowych, jak również biletów w ramach oferty Bus-Tramwaj-Kolej. Podniesione zostaną również opłaty za przewóz roweru czy psa, a także kary za przejazd bez ważnego biletu z 245 zł na 280 zł.

Informacje na temat obecnych oraz planowanych cen biletów znajdą Państwo pod adresem:
https://koleje-wielkopolskie.com.pl/dla-pasazera/ceny-biletow-i-oplaty-dodatkowe/


25 lipca 2022
Uwaga! Konkurs
Foto: materiały własne
Spółka Koleje Wielkopolskie, będąca operatorem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, we współpracy z Kinem MUZA organizuje konkurs pod hasłem „Wakacje z Kolejami Wielkopolskimi”. Jeśli w te wakacje podróżujesz pociągami Kolei Wielkopolskich podziel się swoimi wspomnieniami biorąc udział we wspomnianym konkursie - jest o co zawalczyć.


Spółka Koleje Wielkopolskie, będąca operatorem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, we współpracy z Kinem MUZA organizuje konkurs pod hasłem „Wakacje z Kolejami Wielkopolskimi”. Jeśli w te wakacje podróżujesz pociągami Kolei Wielkopolskich podziel się swoimi wspomnieniami biorąc udział we wspomnianym konkursie - jest o co zawalczyć.

Organizator konkursu czeka na filmy oraz animacje do 31 sierpnia br. Jednym z warunków udziału w konkursie jest wiek, ten wymagany to przedział od 13 do 26 lat. Kolejnym natomiast jest konieczność zamieszkiwania terenu Wielkopolski. Przewidziane zostały 4 wyróżnienia za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce, dodatkowo nagroda publiczności. Każda z wyróżnionych osób otrzyma wartościowe nagrody m.in.: iPhone 13 128 GB; Projektor AOPEN PV12 powered by ACER, czy udział w dniu zdjęciowym z Panem Bartłomiejem Pomianowskim („Pociąg do Wielkopolski”) – to tylko niektóre z nich. Zajrzyj na stronę Kolei Wielkopolskich i sprawdź co jeszcze możesz wygrać!

Więcej szczegółów wraz z regulaminem konkursu znajdziesz na linkiem:
https://koleje-wielkopolskie.com.pl/konkurs-na-film-lub-animacje-wakacje-z-kolejami-wielkopolskimi/


22 lipca 2022
Brak funduszy dla obwodnicy kolejowej Poznania?
Foto: materiały własne
W celu przystosowania towarowej kolejowej obwodnicy Poznania do ruchu pasażerskiego, przez PKP Polskie Linie Kolejowe ogłoszony został przetarg na przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących m.in. budowy nowych przystanków osobowych. Liczono, że na to przedsięwzięcie uda się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych, dokładniej z programu CEF. Pomimo starań modernizacja obwodnicy kolejowej nie znalazła się na liście zakwalifikowanych projektów.


W celu przystosowania towarowej kolejowej obwodnicy Poznania do ruchu pasażerskiego, przez PKP Polskie Linie Kolejowe ogłoszony został przetarg na przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących m.in. budowy nowych przystanków osobowych. Liczono, że na to przedsięwzięcie uda się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych, dokładniej z programu CEF. Pomimo starań modernizacja obwodnicy kolejowej nie znalazła się na liście zakwalifikowanych projektów.

Modernizacja towarowej obwodnicy Poznania i przystosowanie jej do przewozów pasażerskich to projekt zapowiadany od wielu lat, którego realizacja będzie miała znaczący wpływ na rozwój systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, a także na obszar całej metropolii poznańskiej. Z początkiem roku 2022 uruchomione zostało postępowanie przetargowe dotyczące prac budowlanych, oszacowana wówczas wartość inwestycji wynosiła około 1,5 miliarda złotych. Ostatecznie spółka kolejowa podjęła decyzję o przeznaczeniu na realizację przedsięwzięcia kwoty 1,911 miliarda złotych brutto.

Otwarcie ofert wykazało spore różnice pomiędzy przedstawionymi przez potencjalnych wykonawców ofertami a zakładanym budżetem. Najtańsza z nich, złożona przez konsorcjum DOM, Alusta, Intop Warszawa oraz AZD Praha, przekroczyła budżet zamawiającego o 588 milionów złotych. Pozostałe z firm ubiegające się o realizację zadania wyceniły swoją pracę na kwotę od niespełna 2,96 miliarda złotych do ponad 4,513 miliarda złotych.
Przedstawione oferty znacznie przekraczają złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe budżet.

Duże nadzieje pokładano również w pozyskaniu środków z programu CEF. Po opublikowaniu przez organizatora konkursu listy inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach tego programu okazało się, iż projekt dotyczący modernizacji obwodnicy kolejowej Poznania nie został zakwalifikowany.

– PKP Polskie Linie Kolejowe analizują najlepsze rozwiązania dla zapewnienia finansowania projektu „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”. Jedną z rozważanych możliwości jest zgłoszenie projektu do kolejnego konkursu CEF2. W przypadku uzyskania dofinansowania oddanie przystanków osobowych do użytku pasażerskiego możliwe będzie do końca perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027. Obecnie projekt jest na etapie postępowania przetargowego. Na ten moment nie jest znany konkretny termin jego rozstrzygnięcia i podpisania umowy – informuje Radosław Śledziński z PKP PLK.15 lipca 2022
Przetarg na 5-członowe pojazdy dla PKM
Foto: Koleje Wielkopolskie
Przetarg na zakup czterech 5-członowych pojazdów został ogłoszony. Województwo wielkopolskie pozyskało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, które w znacznym stopniu pokryje zakup nowego taboru.


Przetarg na zakup czterech 5-członowych pojazdów został ogłoszony. Województwo wielkopolskie pozyskało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, które w znacznym stopniu pokryje zakup nowego taboru.

Województwu wielkopolskiemu zostało przyznane dofinasowanie na tabor kolejowy w ramach pierwszej edycji programu Polski Ład. Warto zaznaczyć, że jako jedyne otrzymało środki na tabor kolejowy. Jest to ponad 11 milionów złotych z rządowego budżetu.

Samorząd planuje dokonać zakupu czterech nowych, 5-członowych jednostek elektrycznych, które będą mogły rozwijać swą prędkość do 16 km/h. Zamawiający wymaga, aby pojazdy miały zapewnioną możliwość „łączenia się”. Zgodnie z informacjami zawartymi w przetargu pociągi powinny być przygotowane do pokonywanie 600 kilometrowej trasy w ciągu doby.

W pojazdach musi znajdować się 240 miejsc siedzących, z czego maksymalnie 10 z nich powinno być miejscami uchylnymi. Dodatkowo, na pokładzie pociągu musi zmieścić się 280 pasażerów podróżujących na stająco. W jednostkach zainstalowane zostaną dwie toalety o obiegu zamkniętym, systemy ogrzewania i klimatyzacji. Oświetlenie ma zostać wykonane w technologii LED, a do tego zainstalowane zostaną wysuwane stopnie przy drzwiach zapewniające bezpieczeństwo oraz łatwiejsze wsiadanie lub wysiadanie z pojazdów.

Nowy tabor wyposażony będzie w niewielkie kosze na śmieci, które zlokalizowane zostaną w co drugim boku podwójnych foteli zamontowanych w rzędzie (jeden za drugim). Większe kosze zainstalowane zostaną pod stoczkami pod oknami, między fotelami ustawionymi do siebie przodem. W każdym członie, w obrębie jednego zestawu siedzeń ustawionych naprzeciw siebie, ma znaleźć się duży stół, z którego jednocześnie będą mogły korzystać wszystkie 4 osoby, podróżujące na omawianych siedzeniach. Fotele wyposażone będą również w rozkładane stoliki zamocowane na tylnej części oparcia. Miejsce na bagaży znajdzie się na półkach bagażowych nad siedzeniami, natomiast odzież wierzchnią będzie można powiesić na wieszakach.

16 układów siedzeń nieprzeciwległych (2+2) znajdzie się w jednym pociągu. Każdy z foteli będzie miał dedykowane gniazdo elektryczne 230V, a także minimum jeden port USB 5V. Producent powinien wyposażyć pociąg w minimum 6 miejsc na rowery, które zapewnią możliwość powozu w pozycji pionowej. Będą to pojazdy przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Ciekawym jest wymóg wyposażenia jednostek w miejsca dedykowane dla drużyny konduktorskiej. Będą to zestaw siedzeń naprzeciw siebie wyróżniający się rozwijającym pasem z napisem „Przedział Służbowy”.

Każdy pociąg wyposażony zostanie w 3 automaty biletowe. Dwa z nich będą umożliwiać płatność jedynie kartą płatniczą, trzeci natomiast zaakceptować będzie obie formy płatności. Nowością będzie wyposażenie pojazdów kolejowych w czytniki systemu PEKA. Znajdą się one w przedsionkach. W wyposażeniu znajdą się również defibrylatory AED.

Dwie pary podwójnych drzwi na każdą ze stron w każdym członie pojazdu, systemy monitoringu, zliczania pasażerów oraz informacji pasażerskiej, a do tego wszystkiego sieć Wi-Fi.
Zgodnie z warunkami zamówienia pociągi mają być dostarczone maksymalnie w terminie 26 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, z tym że dwa z zamówionych muszą być wcześniej, już po 22 miesiącach. Warunek jaki musi spełnić potencjalny wykonawca jest następujący: w ciągu ostatnich lat wykonał co najmniej dostawę dwóch wieloczłonowych (co najmniej 3-członowy) elektrycznych zespołów trakcyjnych, których wartość wynosiła minimum 15 milionów złotych brutto za pojazd.

Na wszystkie oferty zamawiający czeka do 17 sierpnia br. Najatrakcyjniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów: cena brutto – 60%, długość okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady – 30% oraz masa eksploatacyjna w stanie gotowości do pracy – 10%.


7 lipca 2022
Polski Ład i 5-członowe pojazdy dla Wielkopolski
Foto: materiały własne
Dzięki uzyskanemu przez województwo wielkopolskie dofinansowaniu flota obsługująca połączenia w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zasili się o kolejne cztery 5-członowe pojazdy. Zakup ten zrealizowany będzie w ramach programu inwestycji strategicznych, zwanego również Polskim Ładem.


Dzięki uzyskanemu przez województwo wielkopolskie dofinansowaniu flota obsługująca połączenia w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zasili się o kolejne cztery 5-członowe pojazdy. Zakup ten zrealizowany będzie w ramach programu inwestycji strategicznych, zwanego również Polskim Ładem.

W ramach komponentu inwestycyjnego (Polski Ład), którego zadaniem jest zrekompensowanie poszczególnym samorządom utraty finansów z racji wprowadzonych zmian w podatkach, do tej pory przeprowadzone zostały dwa nabory. Ich wyniki przedstawione zostały odpowiednio z końcem października 2021 roku oraz pod koniec maja 2022 roku. W obu tych naborach nie znalazło się wiele projektów związanych z taborem kolejowym.
Samorządowi Województwa Wielkopolskiego udało się pozyskać fundusze na zakup nowych pociągów już w pierwszym etapie, natomiast w drugim dołączyły do niego kolejne samorządy województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. O objęciu dofinansowaniem ostatnich trzech projektów dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno,
Natomiast wyniki dotyczące dofinansowania dla województwa wielkopolskiego znane są już od 8 miesięcy, przetarg nadal nie został ogłoszony. Kiedy więc można spodziewać się jego wszczęcia?
– Wszczęcie postępowania przetargowego na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych planowane jest na początku trzeciego kwartału br. Zgodnie z Uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, termin ogłoszenia postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji został wydłużony do 9 miesięcy od dnia udostępnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wnioskodawcy wstępnej promesy i mija w połowie sierpnia br. – informuje wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak.

Wzrosty cen, w które w ostatnim czasie mają miejsce, znajdują swoje przełożenie również na rynku taboru kolejowego. Zakup nowych pojazdów wiąże się z znacznie wyższymi kosztami, natomiast rządowe dofinansowanie pozostanie w takiej samej kwocie. Mimo tego Wielkopolska nie zmieni swojej decyzji. - Sytuacja dotycząca zakresu rzeczowego projektu nie uległa zmianie. Przewidywana wstępnie wartość inwestycji została zweryfikowana na etapie rozeznania rynku w zakresie wartości szacunkowej zamówienia, w wyniku czego w budżecie Województwa Wielkopolskiego zostały zabezpieczone dodatkowe środki finansowe na jej realizację – przekazał nam wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Nowe pojazdy zasilą połączenia w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Wykorzystywane będę przez operatora tych połączeń – samorządową spółkę Koleje Wielkopolskie. Pojemność nowego taboru będzie zbliżona do pojemności oferowanej przez już posiadane przez województwo Elfy 2, których samorząd ma łącznie 15.


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl