infolinia

Wydarzenia

  

 

23 czerwca 2020
Reaktywacja linii kolejowej – kolejny etap
Foto: materiały własne
Trwają prace nad przywróceniem połączenia kolejowego pomiędzy Śremem a Czempiniem, które z czasem ma funkcjonować w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Trwają prace nad przywróceniem połączenia kolejowego pomiędzy Śremem a Czempiniem, które z czasem ma funkcjonować w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

W Urzędzie Miejskim w Śremie odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie. Dyskutowano na temat przygotowania aplikacji o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Kolej+. Wniosek o pozyskanie środków rządowych na przywrócenie kolei w Śremie należy złożyć do 26 sierpnia br.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Adam Lewandowski – burmistrz Śremu, Bogdan Frąckowiak – pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań ds. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i Robert Pilarczyk – dyrektor Departamentu Transportu UMWW.
Uczestnicy spotkania są przekonani o tym, że współpraca samorządów wojewódzkiego, śremskiego oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań daje realną szansę na uzyskanie niezbędnych środków finansowych i realizację inwestycji w ciągu najbliższych kilku lat.
Spotkanie było pierwszym spotkaniem roboczym po ogłoszeniu naboru wniosków i rozpoczęło intensywną pracę nad opracowaniem aplikacji.
Linia Śrem – Czempiń o długości ponad 20 km wybudowana została w 1885 roku. W 1995 roku zawieszono na niej przewozy pasażerskie, a 19 grudnia 2002 roku PKP PLK SA przekazał ją do zasobów PKP SA w celu fizycznej likwidacji. Od lat dziewięćdziesiątych całkowitej zmianie uległa sytuacja gospodarcza Polski, a rozwijająca się gwałtownie w ostatnich latach aglomeracja poznańska generuje zapotrzebowanie na usługi kolejowego transportu publicznego.
Znakomitym przykładem powrotu pasażerów do kolei okazała się kilka lat temu rewitalizacja linii 356 z Poznania do Wągrowca. Popularność tego połączenia jest tak duża, że podróżni sugerują zwiększenie liczby połączeń i wydłużenie składów pociągów.15 czerwca 2020
Dworzec w Kobylnicy będzie remontowany
Foto: materiały własne
W Kobylnicy, na terenie gminy Swarzędz, przy linii kolejowej z Poznania do Gniezna znajduje się nieużytkowany obecnie dworzec. PKP w ramach ogólnopolskiego programu remontu dworców podjęło decyzję o renowacji zabytkowego, wybudowanego w 1914 roku, obiektu.


W Kobylnicy, na terenie gminy Swarzędz, przy linii kolejowej z Poznania do Gniezna znajduje się nieużytkowany obecnie dworzec. PKP w ramach ogólnopolskiego programu remontu dworców podjęło decyzję o renowacji zabytkowego, wybudowanego w 1914 roku, obiektu.

O zamówienie, którego realizacja powinna zająć nieco ponad rok, ubiega się 11 podmiotów. Założono budowę nowych stropów, ścian i klatek schodowych. Pojawią się nowe wejścia do budynku. Na parterze ulokowane będą poczekalnia, toalety oraz pomieszczenia komercyjne, zaplanowane także na piętrze. Nie przewiduje się znacznej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza przebudową istniejących schodów.
O zamówienie ubiega się 11 firm z ofertami od 4,723 mln zł brutto do 5,991 mln zł. W budżecie określonym na 5,016 mln zł brutto zmieściły się dwie firmy. Najtańszą ofertę złożyła poznańska firma Agrobex.
O wyborze decyduje cena. Na realizację przeznaczono 434 dni.


15 czerwca 2020
Poznańska Kolej Metropolitalna dla mieszkańców Poznania
Foto: materiały własne
Uruchomienie obwodnicy towarowej Poznania dla ruchu pasażerskiego będzie kolejnym krokiem w rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Uruchomienie obwodnicy towarowej Poznania dla ruchu pasażerskiego będzie kolejnym krokiem w rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Poznań od kilku lat współpracuje z PKP PLK w związku uruchomieniem na kolejowej obwodnicy towarowej ruchu pasażerskiego. W planach jest powstanie w pierwszej kolejności ośmiu nowych przystanków na obwodnicy. Miastu zależy też na powstaniu kolejnych siedmiu nowych przystanków kolejowych, które będą elementem komunikacji publicznej na terenie Poznania.
Rozmowy z PKP PLK zostały zapoczątkowane już w roku 2012 przy udziale m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Uruchomienie obwodnicy towarowej dla ruchu pasażerskiego to kolejny krok w rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Na początku 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe złożyły do programu Komisji Europejskiej Łącząc Europę wniosek o dofinansowanie modernizacji tej trasy i wybudowanie 7 przystanków osobowych na terenie Miasta Poznania (i jednego poza terenem Poznania).
Ogłoszony ostatnio program budowy 200 przystanków objął trzy z siedmiu w Poznaniu, a ośmiu na całej obwodnicy towarowej. O sfinansowanie ich budowy (podobnie jak pozostałych pięciu) PKP PLK zwróciły się do Komisji Europejskiej. Zgodnie z ustaleniami na linii Miasto Poznań – PKP PLK, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nazwy przystanków już skonsultował z mieszkańcami. Ustalenia zostały przekazane do zatwierdzenia przez PKP PLK.
W efekcie konsultacji z Radami Osiedli, na terenie których mają powstać nowe przystanki, zdecydowano się na następujące nazwy:
Poznań Franowo – projektowany przystanek Poznań Franowo zlokalizowany będzie po północnej stronie obecnej stacji Poznań Franowo, w bezpośrednim sąsiedztwie pętli Franowo,
Poznań Kobylepole – przystanek planowany jest w rejonie ulicy Kobylepole, w niedalekiej odległości od gminy Swarzędz i w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych oraz ogrodów działkowych,
Poznań Zieliniec – przystanek projektowany jest w obrębie osiedla Zieliniec, na którym przeważa zabudowa jednorodzinna, w odległości ok. 1 km od zakładu produkcyjnego Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
Poznań Karolin (nazwa robocza: Koziegłowy) – przystanek projektowany na granicy z gminą Czerwonak w pobliżu dużego osiedla o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
Poznań Naramowice – przystanek planowany w okolicach ul. Naramowickiej, w niedalekiej odległości od osiedli o zabudowie jednorodzinnej, a także dużych osiedli wielorodzinnych domów mieszkalnych; w przyszłości, po wybudowaniu trasy tramwajowej na Umultowo (przedłużenie na północ realizowanej obecnie trasy na Naramowice), stanowić będzie węzeł przesiadkowy z pociągu na tramwaj,
Poznań Piątkowo (nazwa robocza: Poznań Uniwersytet) - przystanek projektowany jest pomiędzy obecnym węzłem przesiadkowym Os. Sobieskiego a Kampusem UAM,
Poznań Suchy Las – przystanek projektowany jest na granicy z gminą Suchy Las, w bezpośrednim sąsiedztwie domów o zabudowie jednorodzinnej.
Sama obwodnica towarowa stanowiłaby bardzo dobrą alternatywę dla dostępnych już środków komunikacji publicznej. Uruchomienie pociągów pasażerskich będzie stanowiło jednak duże wyzwanie ze względu na dużą liczbę przejazdów drogowo-kolejowych na terenie Poznania, a większy ruch na torach spowoduje częstsze ich zamykanie. Idealnym rozwiązaniem byłoby zbudowanie przejazdów dwupoziomowych. Wyzwanie dla PKP PLK stanowić będzie zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów po i tak mocno obciążonych torach Poznańskiego Węzła Kolejowego i wjazd na Dworzec Poznań Główny.
– Planujemy by w perspektywie kilku lat aglomeracyjny system transportu zbiorowego był jeszcze bardziej zintegrowany, a komunikacja zbiorowa wygrywała z samochodowym transportem indywidualnym. Budowa małych i dużych multimodalnych węzłów przesiadkowych ma na celu szybsze, sprawniejsze i bardziej ekologiczne propozycje poruszania się dla mieszkańców – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Poza przystankami na obwodnicy towarowej Miasto będzie zabiegać o powstanie nowych przystanków na terenie Poznania, by ułatwić mieszkańcom poruszanie się, a pasażerom z aglomeracji usprawnić przesiadki.
Planowane nowe przystanki kolejowe:
Poznań Jeżyce – w rejonie wiaduktu nad ulicą Niestachowską,
Poznań Druskienicka – w rejonie ulic Druskienickiej i Szczawnickiej (projekt przystanku i całego węzła w trakcie opracowania przez ZTM),
Poznań Grudzieniec – zarówno na linii nr 351 (Poznań – Szczecin) w rejonie ulicy Poznańskiej, przy przecięciu linii tramwajowej PST, jak również na linii nr 3 (Poznań – Warszawa), w rejonie ulic Pułaskiego/Nowowiejskiego,
Poznań Hetmańska – w rejonie wiaduktu nad ulicą Hetmańską,
Poznań Zawady – na wiadukcie nad ulicą Hlonda,
Poznań Smochowice – w rejonie ulicy Polanowskiej,
Poznań Wola – likwidacja przystanku w obecnym miejscu i przeniesienie go w rejon ulicy Skalskiego/Dąbrowskiego w celu integracji z komunikacją autobusową przebiegającą wzdłuż ulicy Dąbrowskiego oraz obsługi bardziej zurbanizowanego obszaru miasta,
Poznań Świerczewo – w rejonie ulicy Korfantego.
Realizacja tych przystanków będzie kolejnym tematem do rozmów z PKP PLK.

Za: www.transport-publiczny.pl

Na fotografii: fragment obwodnicy na granicy Poznania i gminy Czerwonak.8 czerwca 2020
Wybór wykonawców na przebudowę dworców w Palędzia i Pobiedziska
Foto: materiały własne
PKP SA otworzyły oferty w przetargach na przebudowę dworców w Palędziu i Pobiedziskach. O pierwsze zamówienie ubiega się 12 podmiotów, natomiast firm chętnych do wykonania zadania w Pobiedziskach zgłosiło się 14. Jedynym kryterium wyboru wykonawców dla zadań jest cena.


PKP SA otworzyły oferty w przetargach na przebudowę dworców w Palędziu i Pobiedziskach. O pierwsze zamówienie ubiega się 12 podmiotów, natomiast firm chętnych do wykonania zadania w Pobiedziskach zgłosiło się 14. Jedynym kryterium wyboru wykonawców dla zadań jest cena.

Prace, które są do wykonania w Palędziu wyceniono na 5,6 mln zł, natomiast w Pobiedziskach mają kosztować 6, 3 mln. Na wykonanie zadania w Palędziu przeznaczono nieco ponad rok, na przebudowę dworca w Pobiedziskach wykonawca będzie miał więcej czasu – 476 dni.
Dworzec w Palędziu powstał na początku XX w., budynek dworca jest objęty ochroną konserwatorską. Na parterze przewidziano hol pełniący funkcję poczekalni, kasę biletową, toalety, lokal komercyjny oraz powierzchnie komercyjne i powierzchnie PKP PLK. Na piętrze również przewidziano powierzchnie komercyjne. Zagospodarowane zostanie otoczenie. Wykonane zostaną nowe chodniki oraz zieleń. Do wykonania zadania zgłosiło się 12 firm, które wyceniły prace na kwoty od 5,777 mln zł do 8,784 mln zł brutto. Budżet został określony na kwotę 5,572 mln zł brutto. Najtańszą ofertę złożyła firma KWK Construction z Bydgoszczy.
Dworzec w Pobiedziskach został wybudowany w roku 1872. Jest objęty ochroną konserwatorską.
W ramach renowacji założono budowę nowych stropów, ścian i klatek schodowych. Na parterze zaplanowano poczekalnię, toalety oraz pomieszczenia usługowe. Również na piętrze znajdą się lokale komercyjne. Na wykonanie tych prac oferty zgłosiło 14 firm, wyceniając koszty robót na kwoty
od 5,781 mln zł brutto do 8,5 mln zł brutto. Budżet zadania określono na kwotę 6,319 mln zł. Najtańszą ofertę złożyła firma Agrobex z Poznania.

Przy obydwu, czekających na remont dworcach funkcjonują już nowe węzły przesiadkowe wybudowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania. W ramach budowy węzłów powstały m.in. nowe drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, parkingi, zatoczki dla autobusów.
Węzły, razem z wyremontowanymi dworcami, stanowić będą wielką zachętę dla mieszkańców okolicznych obszarów do pozostawienia samochodów w garażach i korzystania z połączeń kolejowych oferowanych w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Na ilustracjach wizualizacje komputerowe dworców po wykonaniu prac. Dwie pierwsze przedstawiają dworzec w Palędziu, następne dworzec w Pobiedziskach.
Właścicielem ilustracji jest PKP SA.
4 czerwca 2020
KOLEO dla pasażerów Kolei Wielkopolskich
Foto: materiały własne
Koleje Wielkopolskie udostępniły nowy kanał sprzedaży biletów poprzez System KOLEO.


Koleje Wielkopolskie udostępniły nowy kanał sprzedaży biletów poprzez System KOLEO.

W systemie KOLEO możliwy jest zakup biletu do 1 minuty przed rozpoczęciem terminu wyjazdu.
Użytkownik może nabyć bilet elektroniczny dla siebie oraz dla innych osób w jednej transakcji, ale maksymalnie dla 6 osób.
Za pośrednictwem Systemu KOLEO możliwe jest nabycie biletu jednorazowego.
Bilet wystarczy okazać na ekranie urządzenia mobilnego (plik pdf lub poprzez aplikację).
Termin ważności biletów zakupionych przez telefon komórkowy w aplikacji KOLEO wynosi:
– na odległość do 50 km – bilet ważny jest przez 3 godziny,
– na odległość od 51 km do 100 km – bilet ważny jest przez 6 godzin,
– na odległość 101 km i więcej – przez 12 godzin, licząc od daty i godziny wybranej przez podróżnego.
Bilety są ważne wyłącznie na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie.

Regulamin zakupu biletów w systemie KOLEO dostępny jest TUTAJ.


2 czerwca 2020
Przywracanie połączeń kolejowych
Foto: materiały własne
Stopniowe odmrażanie gospodarki i otwieranie kolejnych sektorów usług i handlu, a w ślad za tym także wzrastająca potrzeba przemieszczania się wymagają korekty rozkładu jazdy wymuszonego pandemią i przywracania połączeń w regionie.


Stopniowe odmrażanie gospodarki i otwieranie kolejnych sektorów usług i handlu, a w ślad za tym także wzrastająca potrzeba przemieszczania się wymagają korekty rozkładu jazdy wymuszonego pandemią i przywracania połączeń w regionie.

Wszystko odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, zarówno podróżujących, jak i pracowników spółek kolejowych.
– W reakcji na sygnały płynące od podróżnych, a także po analizie wzrastającej frekwencji w pociągach, Organizator Przewozów tj. Województwo Wielkopolskie z dniem 14 czerwca 2020 r. przywraca część połączeń realizowanych na zlecenie Województwa przez Koleje Wielkopolskie oraz POLREGIO – informuje Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Do siatki połączeń powrócą lub zostaną wydłużone pociągi, których trasy wcześniej uległy czasowemu zawieszeniu lub skróceniu.
Część pociągów POLREGIO została przywrócona we wcześniejszych etapach, w porozumieniu z władzami samorządowymi sąsiednich województw.
– Zapewniamy, że mając na uwadze dynamikę sytuacji przewoźnicy kolejowi każdego dnia przeprowadzają badania frekwencji w pociągach, co pozwala na dopasowywanie liczby połączeń oraz pojemności składów do rosnących potrzeb podróżnych na poszczególnych liniach. Zauważalny stopniowy powrót do codzienności sprzed okresu pandemii pozwala z optymizmem patrzeć na poprawę trudnej sytuacji w transporcie kolejowym – dodaje wicemarszałek Jankowiak.
Pasażerowie proszeni są o to, aby przed planowaniem podróży szczegółowo zapoznali się z rozkładem jazdy na stronach przewoźników oraz oficjalnej stronie zarządcy infrastruktury www.portalpasazera.pl.

Lista pociągów do pobrania na:
https://cloud.umww.pl/s/edYDSADFL74X9EK


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl