infolinia

Wydarzenia

  

 

27 lipca 2021
Powstał związek Wielkopolski Transport Regionalny
Foto: materiały własne
Budowa siatki połączeń zintegrowanej z Poznańską Koleją Metropolitalną jest wśród zadań Wielkopolskiego Transportu Regionalnego. Nowopowstały związek 23 samorządów (w tym 11 członków Metropolii Poznań) planuje też opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2022-2032 na obszarze należącym do związku oraz restrukturyzację i odnowienie taboru PKS Poznań przy wykorzystaniu środków unijnych.


Budowa siatki połączeń zintegrowanej z Poznańską Koleją Metropolitalną jest wśród zadań Wielkopolskiego Transportu Regionalnego. Nowopowstały związek 23 samorządów (w tym 11 członków Metropolii Poznań) planuje też opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2022-2032 na obszarze należącym do związku oraz restrukturyzację i odnowienie taboru PKS Poznań przy wykorzystaniu środków unijnych.

Wielkopolski Transport Regionalny zadba o stałe zwiększanie udziału miejscowości w dostępie do publicznego transportu zbiorowego i o integrację taryfy przewozowej PKS Poznań SA z PKM i ZTM Poznań. Władze związku powiatowo-gminnego wybrane 26 lipca przedstawiły długą, ale konkretną listę zadań. WTR to największy w Polsce tego typu związek pod względem zasięgu i oddziaływania.

– Cieszę się, że udało nam się stworzyć związek, który będzie dbał o komunikację w naszym regionie. Każdemu z włodarzy leży na sercu komfort mieszkańców i wszyscy prowadzimy lokalne działania transportowe, ale w grupie możemy osiągnąć więcej – zapewnił Jan Grabkowski , starosta poznański na konferencji prasowej. – Świetnie funkcjonująca Poznańska Kolej Metropolitalna jest dowodem na to, że warto dogadać się ponad granicami administracyjnymi – dodał.

Wielkopolski Transport Regionalny utworzyły 23 jednostki samorządu terytorialnego. Z grona Metropolii zaangażowały się w niego powiat poznański, miasto Poznań oraz gminy Buk, Dopiewo, Kórnik, Mosina, Oborniki, Stęszew, Suchy Las, Śrem i Tarnowo Podgórne. Poza tym członkami są powiaty grodziski, kościański, nowotomyski i obornicki oraz gminy Czempiń, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Rogoźno i Śmigiel.

Przewodniczącym Związku został Jan Grabkowski, starosta poznański. Z kolei Bartosz Guss, wiceprezydent Poznania i Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego, zostali wybrani wiceprzewodniczącymi. Zarządem pokieruje Piotr Hojan, burmistrz miasta i gminy Grodzisk Wlkp., a wiceprzewodniczącymi są Adam Lewandowski, burmistrz Śremu oraz Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. Członkami Zarządu są także Paweł Adam, burmistrz Buku i Andrzej Wilkoński, starosta nowotomyski.

15 lipca 2021
Powstanie studium dla kolejowej linii Śrem-Czempiń
Foto: materiały własne
Do listopada 2021 powstanie studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”. Przewiduje to umowa podpisana 15 lipca przez Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Magdalenę Kutrowską, Pełnomocnika Konsorcjum firmy Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. oraz Instytutu Kolejnictwa. To kolejna w tym tygodniu umowa na przygotowanie dokumentacji dla projektu, który może być zrealizowany w ramach Programu Kolej+ i który powiększy zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Do listopada 2021 powstanie studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”. Przewiduje to umowa podpisana 15 lipca przez Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Magdalenę Kutrowską, Pełnomocnika Konsorcjum firmy Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. oraz Instytutu Kolejnictwa. To kolejna w tym tygodniu umowa na przygotowanie dokumentacji dla projektu, który może być zrealizowany w ramach Programu Kolej+ i który powiększy zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Umowa na dokumentację dla linii Śrem-Czempiń jest drugą w ciągu kilku dni (13 lipca podpisano umowę dla linii Szamotuły-Międzychód) dotyczącą projektu, w który angażuje się Metropolia Poznań. Konsorcjum Infry CD i Instytutu Kolejnictwa zostało wybrane w wyniku konkursu i teraz ma cztery miesiące na przygotowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii nr 369. To element udziału projektu w rządowym Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.
Zgłoszone przez Województwo Wielkopolskie projekty (w sumie 5) będą realizowane
w formule partnerskiej. Liderem projektów jest samorząd wojewódzki, natomiast Partnerami projektów są przedstawiciele gmin i powiatów położonych na przebiegu budowanych/modernizowanych linii oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań – łącznie 41 podmiotów, przy czym Metropolia jest partnerem dla dwóch projektów dot. linii kolejowych na odcinku Śrem-Czempiń oraz Międzychód-Szamotuły. Koszty opracowania WSPP, na postawie porozumień pomiędzy Liderem a Partnerami projektów będą ponoszone w połowie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a w pozostałej części przez Partnerów projektów zgłoszonych do Programu.
Wstępne studia będą obejmowały w szczególności pozyskiwanie danych i zdefiniowanie wariantów infrastruktury, sporządzenie prognoz ruchu dla wariantów infrastruktury, analizę ruchowo-eksploatacyjną, oszacowanie kosztów, wskazanie istotnych kwestii technicznych, wybór preferowanego wariantu oraz ocenę wpływu projektu
na uzyskanie/usprawnienie połączenia miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim.

Linia Śrem-Czempiń o długości ponad 20 km wybudowana została w 1885 roku. Przewozy pasażerskie zawieszono na niej w 1995 roku, a 19 grudnia 2002 roku PKP PLK SA przekazały ją do zasobów PKP SA w celu fizycznej likwidacji.
Reaktywacja tej linii pozwoli na włączenie Śremu, bardzo ważnego ośrodka dysponującego dużym potencjałem społecznym i gospodarczym, do systemu umożliwiającego mieszkańcom gminy sprawny dojazd do Poznania. Obecnie ruch pomiędzy Śremem a Poznaniem odbywa się przede wszystkim komunikacją samochodową. Dojazd trwa godzinę, natomiast po uruchomieniu połączenia kolejowego czas przejazdu pomiędzy tymi dwoma miastami skróciłby się znacznie. Pozytywnym zjawiskiem byłoby odciążenie dróg dojazdowych do Poznania i ulic w samym mieście.
Linia Poznań-Śrem mieści się w obrębie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, stąd duże zaangażowanie Stowarzyszenia Metropolia Poznań w realizację przedsięwzięcia.

13 lipca 2021
Podpisana umowa przybliżająca do rewitalizacji linii Szamotuły-Międzychód
Foto: materiały własne
13 lipca 2021 w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa dotycząca kolejowego odcinka Międzychód-Szamotuły. Zgodnie z nią firma BBF spółka z o.o. opracuje wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły”. Studium ma być gotowe do listopada 2021. To pierwsza z podpisywanych w jednym tygodniu trzech umów na projekty realizowane w ramach Programu Kolej+ na terenie Wielkopolski.


13 lipca 2021 w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa dotycząca kolejowego odcinka Międzychód-Szamotuły. Zgodnie z nią firma BBF spółka z o.o. opracuje wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły”. Studium ma być gotowe do listopada 2021. To pierwsza z podpisywanych w jednym tygodniu trzech umów na projekty realizowane w ramach Programu Kolej+ na terenie Wielkopolski.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i Maciej Adamczak, prezes firmy BBF Sp. z o. o. podpisali umowę, której przedmiotem jest opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód Szamotuły”. Wartość tej umowy to 1 076 250 zł, a jej przedmiot jest objęty Rządowym Programem Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
Nabór projektów do Programu odbywa się dwuetapowo. Zakończony etap I obejmował zgłoszenie projektów przez podmioty uprawnione oraz ocenę zgłoszonych projektów i ich kwalifikację do etapu II, której dokonał Organizator naboru - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgłosił 5 projektów i wszystkie zostały zakwalifikowane do etapu II. Teraz w terminie do 24 listopada 2021 powstaną dokumenty aplikacyjne, w tym między innymi wstępne studium planistyczno-prognostyczne odrębnie dla każdego ze zgłoszonych projektów. Wstępne studium obejmie przede wszystkim pozyskiwanie danych, zdefiniowanie wariantów infrastruktury, sporządzenie prognoz ruchu dla wariantów infrastruktury, analizę ruchowo-eksploatacyjną, oszacowanie kosztów, wskazanie istotnych kwestii technicznych, wybór preferowanego wariantu oraz ocenę wpływu projektu na uzyskanie/usprawnienie połączenia miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim.
Wszystkie zgłoszone przez Województwo Wielkopolskie projekty będą realizowane w formule partnerskiej. Liderem projektów jest Województwo Wielkopolskie, natomiast Partnerami projektów są przedstawiciele gmin i powiatów położonych na przebiegu budowanych/modernizowanych linii kolejowych oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań – łącznie 41 podmiotów, przy czym Stowarzyszenie Metropolia jest partnerem dla dwóch projektów dot. linii kolejowych na odcinku Śrem-Czempiń oraz Międzychód-Szamotuły. Koszty opracowania WSPP, na postawie podpisanych w marcu i w kwietniu br. porozumień pomiędzy Liderem a Partnerami projektów będą ponoszone: w połowie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w pozostałej części przez Partnerów projektów zgłoszonych do Programu.
Jeszcze w tym tygodniu analogiczne umowy zostaną podpisane na linie nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec oraz nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń.

30 czerwca 2021
Magazyn Pokładowy Kolei Wielkopolskich
Foto: materiały własne
"Kolej na Wielkopolskie. Magazyn Pokładowy Kolei Wielkopolskich" jest pierwszym magazynem wydanym przez operatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - spółkę Koleje Wielkopolskie.


"Kolej na Wielkopolskie. Magazyn Pokładowy Kolei Wielkopolskich" jest pierwszym magazynem wydanym przez operatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - spółkę Koleje Wielkopolskie.
Czasopismo powstało z myślą o podróżnych, którzy na pokładach naszych nowoczesnych pociągów pokonują codziennie swoje trasy do szkoły, pracy lub na wakacje - informują Koleje Wielkopolskie. W pierwszym numerze, który pojawił się wraz z początkiem wakacji znaleźć można inspiracje do letnich podróży po Wielkopolsce.
Bez wątpienia magazyn zaciekawi fanów kolei, natomiast miłośnicy muzyki, rowerów, historii i wypoczynku również znajdą coś dla siebie. Tematem przewodnim czerwcowego wydania jest 10-lecie spółki. W środku znajdują się wiadomości dotyczące funkcjonowania spółki wewnątrz. Proruszony został również temat konstruowania rozkładu jazdy.
Podczas zagłębiania się w lekturze pasażer może poznać historię powstania Kolei Wielkopolskich oraz osiągnięte sukcesy, zainspirować się przepisami blogerki Sandry Siebert, która zdradza jakie pyszności można przygotować w kuchni latem, dodatkowo zaczerpnąć kilka pomysłów na wycieczki rowerowe. KW podpowiadają jak połączyć podróże koleją i rowerem.
Magazyn pokładowy w formie elektronicznego wydania znajduję się na stronie www.koleje-wielkopolskie.pl

28 czerwca 2021
Zmiana Zarządu w Spółce Koleje Wielkopolskie
Foto: materiały własne
Z dniem 22 czerwca 2021 roku dobiegła końca kadencja dotychczasowego Zarządu Kolei Wielkopolskich. Funkcję Prezesa Zarządu Spółki przestał pełnić Włodzimierz Wilkanowicz, który związany był z Kolejami Wielkopolskimi od początku istnienia Spółki.


Z dniem 22 czerwca 2021 roku dobiegła końca kadencja dotychczasowego Zarządu Kolei Wielkopolskich. Funkcję Prezesa Zarządu Spółki przestał pełnić Włodzimierz Wilkanowicz, który związany był z Kolejami Wielkopolskimi od początku istnienia Spółki.

- Przez ponad 10 lat miałem możliwość zajmowania zaszczytnej funkcji, która była dla mnie nie tylko wyróżnieniem, ale również źródłem cennych doświadczeń. Od samego początku, naszym nadrzędnym celem było stworzenie profesjonalnego, nowoczesnego i bezpiecznego przewoźnika kolejowego, który będzie cieszył się zaufaniem i dobrą opinią mieszkańców Wielkopolski. Cel ten został zrealizowany – stworzyliśmy doskonale prosperujące dziś przedsiębiorstwo oraz wykonujemy przeszło 60% pracy eksploatacyjnej na terenie województwa – mówi b. Prezes Zarządu Włodzimierz Wilkanowicz.
Od 23 czerwca funkcję Prezesa Zarządu pełni dotychczasowy Wiceprezes Zarządu – Marek Nitkowski, obecny w Spółce od 2012 roku, natomiast stanowisko Członka Zarządu – Mikołaj Grzyb obecny w Spółce od 2019 roku.
Przed nami wiele nowych wyzwań, inwestycji i planów, aby jakość świadczonych usług przez Koleje Wielkopolskie oraz zasięg realizowanych połączeń systematycznie rosły. Zależy nam, aby zaufanie do kolei wśród mieszkańców Wielkopolski było z roku na rok większe, co z pewnością przełoży się na coraz wyższą frekwencję w naszych pociągach. Aby móc realizować te cele potrzebnych jest kilka kluczowych elementów. Jednym z nich jest nowoczesny Punkt Obsługi Taboru obsługującego linie niezelektryfikowane. Jesteśmy coraz bliżej zakończenia budowy takiego punktu w Wągrowcu – na koniec maja stopień zaawansowania prac wynosił 90%. Jednak największym atutem naszej Spółki są jej pracownicy, którzy każdego dnia przygotowują operacje przewozowe, obsługują pociągi. Dlatego też zamierzamy realizować projekty szkoleniowe aby konsekwentnie utrwalać wizerunek odpowiedzialnego przewoźnika zapewniającego najwyższy komfort podróżowania – mówi Prezes Zarządu Marek Nitkowski.

Na fotografii: Prezes Marek Nitkowski
FOT. ARCHIWUM KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.

28 czerwca 2021
Dwa nowoczesne dworce w Metropolii Poznań!
Foto: materiały własne
Niewielkich rozmiarów, nowoczesne, komfortowe i proekologiczne – takie są nowe dworce Pobiedziska Letnisko i Biskupice Wielkopolskie zbudowane w formule Innowacyjnych Dworce Systemowych. Już korzystają z nich podróżni.


Niewielkich rozmiarów, nowoczesne, komfortowe i proekologiczne – takie są nowe dworce Pobiedziska Letnisko i Biskupice Wielkopolskie zbudowane w formule Innowacyjnych Dworce Systemowych. Już korzystają z nich podróżni.

Budowa nowych dworców rozpoczęła się na początku 2020 roku. Zostały one zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obydwie konstrukcje to obiekty wybudowane od podstaw w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Są to dworce typowe, posiadające prostą i nowoczesną bryłę, w której dominantą architektoniczną jest wieża zegarowa. Składają się one z części pasażerskiej (poczekalnia, toalety) i handlowej połączonej wiatą, pod którą zlokalizowano również stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów. Oprócz nowoczesnej i minimalistycznej bryły nowych dworców, uwagę zwracają wielkopowierzchniowe przeszklenia elewacji w obrębie poczekalni i przestrzeni handlowej. Umożliwiają one maksymalne wykorzystanie światła dziennego oraz są zgodne ze współczesnymi trendami w architekturze.
– Otwarcie dworców w Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach Wielkopolskich to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnych mniejszych miejscowości w województwie Wielkopolskim zyskują dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesne i proekologiczne budynki, wybudowane w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, staną się ważnymi centrami społeczności lokalnej i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją do Poznania i Gniezna. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.
Nowe dworce są przyjazne wszystkim grupom podróżnych. Już na etapie projektowania wyeliminowano w nich wszystkie potencjalne bariery architektoniczne, a także wprowadzono szereg usprawnień ułatwiających korzystanie z nich osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Wśród nich warto wymienić m.in. oznakowanie w alfabecie Braille`a, ścieżki prowadzące, mapy dotykowe czy zastosowanie kontrastowej kolorystyki wnętrz, ułatwiającej orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym. Duży nacisk przy projektowaniu nowych budynków położono również na dostępność informacji o pociągach. Stąd oprócz tradycyjnych rozkładów jazdy, w przestrzeni Innowacyjnych Dworców Systemowych znajdują się elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.
Przy budowie nowych dworców Pobiedziska Letnisko i Biskupice Wielkopolskie postawiono również na ekologię i bezpieczeństwo. Na dachu każdego z nich zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 3 kWp, które wytworzą około 2700 kWh energii, co przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 2500 kg/rok (na każdym z dworców). To mniej więcej tyle dwutlenku węgla, ile przez cały rok pochłania około 500 drzew sporych rozmiarów. Z kolei oświetlenie dworców i ich otoczenia zrealizowano z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła (LED) sterowanych za pomocą czujników obecności współpracujących z sensorami natężenia światła. Na podobnej zasadzie funkcjonują klimatyzacja i ogrzewanie budynków (pompy ciepła). Natomiast nad pracą wszystkich urządzeń i instalacji nadzór sprawuje system BMS (Building Management System). Jego zadaniem jest m.in. optymalizacja zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. O bezpieczeństwo budynków, ich otoczenia oraz podróżnych dbają nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.
Dzięki zakończonym inwestycjom w całkowicie nowy sposób zaaranżowano bezpośrednie otoczenie dworców. Ułożono przy nich nowe nawierzchnie z wkomponowanymi w nie ścieżkami prowadzącymi dla osób niewidomych i niedowidzących, zamontowano elementy małej architektury, a także uporządkowano zieleń.
Łączny koszt budowy nowych dworców Pobiedziska Letnisko oraz Biskupice Wielkopolskie to odpowiednio koszt prawie 4,7 mln złotych oraz 4,5 mln złotych.


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl