INFOLINIA
616 500 106 | codziennie 24 godz./dobę
Opłata za połączenie wynosi 1,29 zł brutto za każdą minutę połączenia dla abonentów TK Telekom, koszt połączenia z innych sieci jest zgodny z cennikiem operatora.

Wydarzenia

  

 

2 marca 2023
Rozbudowa przejścia podziemnego w Buku
Foto: materiały własne
Władze Miasta i Gminy Buk oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zadeklarowały wspólne działania zmierzające do rozbudowy i wydłużenia istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk, położonej przy linii kolejowej nr 3 Poznań Główny – Kunowice. List intencyjny został podpisany 22 lutego br. w siedzibie spółki kolejowej w Warszawie.


Władze Miasta i Gminy Buk oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zadeklarowały wspólne działania zmierzające do rozbudowy i wydłużenia istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk, położonej przy linii kolejowej nr 3 Poznań Główny – Kunowice. List intencyjny został podpisany 22 lutego br. w siedzibie spółki kolejowej w Warszawie.

Zgodnie z zamierzeniami, przebudowany tunel ma połączyć części miasta położone po obu stronach linii kolejowej od strony ulicy Kolejowej w kierunku miejscowości Dobieżyn.

Planowane wydłużenie przejścia podziemnego wpłynie na poprawę komunikacji z południową częścią gminy, umożliwi sprawne, a jednocześnie bezpieczne dojście na perony oraz w kierunku węzła przesiadkowego wybudowanego przez samorząd po północnej stronie stacji. Podczas przebudowy przejście zostanie dostosowane również do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

– Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycje, dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków budżetowych i unijnych, sukcesywnie zapewniają wyższy komfort i lepszy dostęp do kolei. Zarządca infrastruktury pozytywnie odpowiada na inicjatywy samorządu, zmierzające do poprawy obsługi podróżnych. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy rozbudowie przejścia podziemnego w Buku jest istotnym krokiem dla zapewnienia dogodniejszego dojścia na perony mieszkańcom miejscowości, znajdującej się na ważnej trasie kolejowej z Poznania do granicy państwa – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

W przyszłości, podpisany dokument zapewni sprawną realizację przedsięwzięcia. Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji, możliwym będzie określenie zakresu prac, wybranie właściwych rozwiązań, a jednocześnie oszacowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji. Zgodnie z zapisami zawartymi w liście intencyjnym gmina oraz spółka PLK zadeklarowały możliwość współfinansowania tego działania, natomiast dokładny podział kosztów stanie się przedmiotem odrębnego porozumienia, które zostanie zawarte po zapewnieniu środków na realizację prac.

Planowana rozbudowa 25 metrowego przejścia podziemnego na stacji Buk, zawierać będzie rozwiązania techniczne niezbędne do opracowania studium wykonalności dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 3 (E20) na odcinku Poznań Główny – Kunowice (granica państwa)”. Przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe opracowywana jest dokumentacja przedprojektowa, która swym zakresem obejmuje również modernizację stacji Buk wraz z istniejącym przejściem pod torami. Zakończenie prac nad wspomnianym studium, które wskaże optymalny wariant prac, zaplanowano na koniec 2023 roku. W momencie zapewnienia finasowania przedsięwzięcia ww. studium umożliwi opracowanie projektu szczegółowo określającego zakres inwestycji.

Stacja kolejowa w gminie Buk była przebudowywana w latach 90-tych ubiegłego wieku podczas modernizacji zachodniego odcinka linii kolejowej nr 3 (Poznań Główny – Kunowice). Obecnie stacja obsługuje liczbę około 2 tysięcy pasażerów w dobie.

1 marca 2023
Opalenica z nowym dworcem
Foto: materiały własne
Podróżni z gminy Opalenica już od jakiegoś czasu mogli korzystać z częściowo zmodernizowanego dworca, jednakże to 23 lutego br. zakończono inwestycję, a budynek został oficjalnie otwarty dla podróżnych.


Podróżni z gminy Opalenica już od jakiegoś czasu mogli korzystać z częściowo zmodernizowanego dworca, jednakże to 23 lutego br. zakończono inwestycję, a budynek został oficjalnie otwarty dla podróżnych.

Modernizacja budynku dworcowego w miejscowości Opalenica zrealizowana została w ramach programu inwestycji dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych. Dzięki realizacji tej inwestycji odnowiona została elewacja obiektu, na której udało odtworzyć się detale architektoniczne oraz symetryczne ułożenie okien. Największe wizualne zmiany jakie zostały wprowadzone w budynku to przeszklona fasada doświetlająca przestrzeń obsługi podróżnych, która zastąpiła część ścian z frontu dworca oraz wiata rowerowa skonstruowana z betonu architektonicznego mieszcząca ponad 50 miejsc postojowych dla jednośladów zlokalizowana w miejscu dawnej przybudówki po zachodniej stronie dworca. Nowy budynek zdobi również iluminacja nocna oraz napis „dworzec kolejowy”.

Zaaranżowana przestrzeń przeznaczona do obsługi podróżnych zyskała duży dostęp światła dziennego, które wpływa do wnętrza poprzez przeszklony front budynku od strony miasta oraz wieloformatowe okna od strony peronów. Nowoczesne wnętrze obiektu o jasnych i szarych barwach wyposażono w przestronną poczekalnię dla podróżnych, w której znajdują się ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów. W obiekcie zainstalowano system informacji głosowej. Na najniższym poziomie znajduje się kasa biletowa oraz toalety. Lokale handlowo-usługowe na parterze i pomieszczenia na piętrze budynku przeznaczone zostały pod wynajem.

Przebudowa dworca przyczyniła się do poprawy jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami m.in poprzez likwidację barier architektonicznych zlokalizowanych wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. W specjalny sposób zostały dostosowane również toalety. Jednocześnie wprowadzono wiele nowych i pomocnych rozwiązań tj. urządzenia wzmacniające sygnał w aparatach słuchowych umieszczone przy kasach biletowych, tablice dotykowe z planem dworca, oznaczenia w alfabecie Braille’a, czy ścieżki prowadzące z polami uwagi.

Inwestycja poprawiła również efektywność energetyczną budynku, dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technicznych. Przy pracach modernizacyjnych ocieplono elewację budynku, zainstalowano pompy ciepła, zamontowano nowe okna i drzwi oraz fasady o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Dodatkowo, budynek został wyposażony w system inteligentnego zarządzania, dzięki któremu istnieje możliwość sterowania wszystkim instalacjami i urządzeniami na dworcu, a przy tym jednocześnie dba on o optymalne zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. System ten monitoruje również pracę nowoczesnych systemów bezpieczeństwa: przeciwpożarowych, monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu czy kontroli dostępu. W budynku zainstalowano również energooszczędne oświetlenie.

Koszty modernizacji objętego ochroną konserwatorską dworca wyniosły 10,7 mln złotych brutto. Przebudowę obiektu zaplanowała pracownia Bemiurg, natomiast za część wykonawczą od powiadała firma Agrobex. Oba przedsiębiorstwa pochodzę ze stolicy Wielkopolski.


13 lutego 2023
Montaż pantografów-oferta zaakceptowana
Foto: Koleje Wielkopolskie
Rozstrzygnięto przetarg dotyczący przebudowy jednostek spalinowych 36WEhd na pojazdy dwutrakcyjne. Zgodnie z zakończonym postępowaniem Wykonawcą zadania zostanie firma Newag z Nowego Sącza. Ostateczna decyzja na temat liczny pojazdów, które zostaną zmodernizowane jeszcze nie zapadła.


Rozstrzygnięto przetarg dotyczący przebudowy jednostek spalinowych 36WEhd na pojazdy dwutrakcyjne. Zgodnie z zakończonym postępowaniem Wykonawcą zadania zostanie firma Newag z Nowego Sącza. Ostateczna decyzja na temat liczny pojazdów, które zostaną zmodernizowane jeszcze nie zapadła.

Niebawem flota taborowa Kolei Wielkopolskich zostanie wzbogacona o jednostki dwutrakcyjne. Wielkopolska spółka zaakceptowała ofertę, przedstawioną przez nowosądeckiego producenta, firmę Newag, dotyczącą modernizacji swoich spalinowych jednostek 36WEhd poprzez doposażenie ich w pantografy. Wprowadzona zmiana umożliwi wykorzystywanie Impulsów do realizacji mieszanych, czyli ruchu pojazdów na liniach spalinowych oraz elektrycznych.

Przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte przez Zamawiającego bardzo szybko, oferty dotyczące modernizacji pociągów zostały przedstawione kilka dni temu. Podstawowy zakres złożonego zamówienia obejmuje modernizację (do wersji dwutrakcyjnej) czterech pociągów, w ramach prawa opcji przebudowane mogą zostać również kolejne dwie jednostki.

– Przedmiotem postępowania jest wykonanie modyfikacji 4 szt. pojazdów 36WEhd oraz 2 kolejnych w ramach Prawa Opcji. Zgodnie z zapisami umowy: o skorzystaniu z Prawa Opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę do dnia 30.03.2023 r. – poinformowała Beata Wagner z Wydziału Promocji i Marketingu Kolei Wielkopolskich.


8 lutego 2023
Co nas porusza?
Foto: materiały własne
Szerokie badanie naukowe na temat mobilności osób mieszkających w aglomeracji poznańskiej.


Szerokie badanie naukowe na temat mobilności osób mieszkających w aglomeracji poznańskiej.
Ulice Poznania i okolic co chwilę stają się tematami miejskich dyskusji. Dyskutujemy o tym,
czy powinno się je zwężać czy może poszerzać; kto jeździ autem, a kto rowerem; kogo
odstraszają ceny biletów na autobus albo dokąd można tanio polecieć samolotem. Brakuje
nam jednak rzetelnych danych. Jak faktycznie wygląda przemieszczanie się osób
mieszkających w Poznaniu i okolicach i co o tym myślą?

Jeszcze do 26 lutego trwa w szeroko zakrojone badanie mobilności, podróżowania i zachowań
transportowych w aglomeracji poznańskiej. Prowadzi je Uniwersytet. im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Gorąco zachęcamy do udziału! Ankieta jest dostępna pod adresem:
https://tiny.one/poznan

Celem badania jest odpowiedź na pytania:
• w jaki sposób, jak często i na jakie odległości przemieszczają się na co dzień osoby
zamieszkujące Poznań i okoliczne gminy?
• w jaki sposób i dokąd podróżują poza miasto?
• jakie mają nastawienie do różnych środków transportu?
• czy transport w mieście odpowiada na ich potrzeby?
Dzięki projektowi poznamy też odpowiedź, jaki jest wpływ miejsca zamieszkania i życiowych
doświadczeń na wybierane środki transportu. Dodatkowo badanie pokaże, jakie są skutki
środowiskowe transportu związane z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza i zmianami
klimatu.

Wyniki badania zostaną przekazane do urzędów miast i gmin aglomeracji. Dostarczą wiedzy
przydatnej w planowaniu działań dotyczących transportu, w tym m.in. oferowanych środków
transportu, ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz wykluczenia transportowego.

Badanie obejmuje aglomerację poznańską, czyli osoby mieszkające w gminach: Poznań,
Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz,
Pobiedziska, Nekla, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik, Puszczykowo, Mosina, Luboń, Komorniki i
Dopiewo.

Od listopada 2022 trwa badanie z udziałem ankieterów, którzy z tabletami odwiedzają
wylosowane mieszkania i pomagają wypełnić kwestionariusz.
Jednakże teraz, od stycznia 2023, każda osoba mieszkająca w tych gminach może wziąć
udział w badaniu, odwiedzając ww. stronę (https://tiny.one/poznan).


Wypełnienie ankiety zajmuje około 30 minut, można ją uruchomić na komputerze i
urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach itp.).

W badaniu wykorzystywane są geoankiety, czyli ankiety internetowe pozwalające na
oznaczanie na mapie miejsc odwiedzanych w najbliższej okolicy, w kraju i za granicą. Inne
pytania dotyczą m.in. oceny okolicy miejsca zamieszkania, posiadanych pojazdów,
umiejętności i przyzwyczajeń związanych z przemieszczaniem się oraz nastawienia do
różnych środków transportu.
Ankieta ma trzy wersje, różniące się zestawem pytań, które są losowane po kliknięciu w
przycisk.

Badanie jest prowadzone przez Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
toku projektu „Zachowania transportowe mieszkańców polskich miast: przyczynowość, zmiany
zachowań i wpływ na klimat”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach
programu OPUS (2020/37/B/HS4/03931). Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj:
https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/486185-pl.pdf


23 stycznia 2023
2022 – kolejny rekordowy rok
Foto: materiały własne
Operator Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, spółka Koleje Wielkopolskie informuje o rekordowych wynikach przewozowych za miniony rok. Liczba pasażerów podróżujących na pokładach pociągów samorządowego przewoźnika w roku 2022 wyniosła ponad 14 milionów pasażerów.


Operator Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, spółka Koleje Wielkopolskie informuje o rekordowych wynikach przewozowych za miniony rok. Liczba pasażerów podróżujących na pokładach pociągów samorządowego przewoźnika w roku 2022 wyniosła ponad 14 milionów pasażerów.

Zgodnie z opublikowaną przez spółkę informacją, w poprzednim roku z pociągów Kolei Wielkopolskich skorzystało 14,25 miliona pasażerów. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w pierwszej połowie roku wyniki przewozowe wynosiły około 6,6 miliona pasażerów, druga połowa okazała się dużo korzystniejsza.

Przedstawiciele Zarządu samorządowego przewoźnika pod koniec roku 2021 informowali o prognozie na rok kolejny, w której założono, że biało-czerwone pociągi na swoich pokładach przewioną od 12 do 12,5 mln pasażerów. Jak widać, ostateczne wyniki znacznie przekroczyły szacunki. W roku 2019, przed wybuchem pandemii, KW przewiozły ponad 12 mln pasażerów.

W minionych miesiącach spółka wzbogaciła swoją flotę o kolejne nowe pociągi z napędem spalinowym, które zgodnie z planem niebawem zostaną zmodernizowane i dostosowane do poruszania się również na liniach elektrycznych, przez co staną się pojazdami dwutrakcyjnymi. Rok 2022 to też otwarcie bazy utrzymaniowej w Wągrowcu dedykowanej dla pociągów spalinowych.


18 stycznia 2023
Umowa na nowe Elfy 2
Foto: materiały własne
Nowe elektryczne zespoły trakcyjne trafią do Wielkopolski. Samorząd województwa podpisał umowę z na zakup czterech jednostek Elf 2, które trafią do zamawiającego w ciągu 22 miesięcy.


Nowe elektryczne zespoły trakcyjne trafią do Wielkopolski. Samorząd województwa podpisał umowę z na zakup czterech jednostek Elf 2, które trafią do zamawiającego w ciągu 22 miesięcy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z bydgoską Pesa na zakup czterech nowych jednostek. Do województwa dotrą znane i sprawdzone pociągi Elf 2. Zakup został wsparty dotacją z rządowego programu Polski Ład, która wynosiła ponad 100 milionów złotych, przy 142 milionowej wartości zamówienia. Pierwsze nowe jednostki powinny dotrzeć do zamawiającego w ciągu 22 miesięcy od dnia podpisania umowy.

– Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i podpisać umowę na nowe jednostki. Od lat inwestujemy w tabor. Do tej pory na rozwój naszej floty wydaliśmy ponad miliard złotych, z czego z budżetu województwa ponad 703 miliony złotych – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolska w najbliższych latach planuje również realizację inwestycji w tabor napędzany wodorem, który ma zająć w przyszłości miejsce obecnych spalinowych jednostek.

– Współpraca między nami zaczęła się w 2006 roku. Do tej pory Wielkopolska kupowała u nas zarówno pociągi spalinowe jak i elektryczne. Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli dostarczyć kolejne jednostki Elf 2. Zrobimy wszystko, żeby te pociągi dotarły do zamawiającego przed czasem – informuje Maciej Maciejewski, wiceprezes bydgoskiej Pesy.

Bydgoski producent planuje organizację spotkania dla przedstawicieli przewoźników pasażerskich oraz samorządów, podczas którego przedstawi rozwiązania wodorowe dla pojazdów pasażerskich.Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl