INFOLINIA
616 500 106 | codziennie 24 godz./dobę
Opłata za połączenie wynosi 1,29 zł brutto za każdą minutę połączenia dla abonentów TK Telekom, koszt połączenia z innych sieci jest zgodny z cennikiem operatora.

Wydarzenia

  

 

26 maja 2023
Mobilność a wyzwania współczesnych czasów
Foto: Jan Rusek, Polska Unia Mobilności Aktywnej
W dniach 23-24 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się druga już edycja konferencji w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Samorządy Przyjazne Życiu”. W tym roku jej tematem przewodnim była „Mobilność a wyzwania współczesnych czasów”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Polską Unię Aktywności Mobilnej i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.


W dniach 23-24 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się druga już edycja konferencji w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Samorządy Przyjazne Życiu”. W tym roku jej tematem przewodnim była „Mobilność a wyzwania współczesnych czasów”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Polską Unię Aktywności Mobilnej i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.


W pierwszym dniu wydarzenia uczestnicy mogli poznać doświadczenia miast i gmin osiągających największe sukcesy w tworzeniu wysokiej jakości życia. Doświadczenia te wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety zrównoważonej mobilności.


Po przywitaniu przez gospodarzy konferencji - Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, Zastępcy Prezydenta Gdańska Piotra Kryszewskiego oraz Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego - rozpoczęliśmy FORUM SAMORZĄDOWE z udziałem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, Wiceprezydenta m. st. Warszawy Michała Olszewskiego, Wiceprezydenta Wrocławia Renaty Granowskiej, Michał Wolański – Prezesa Zarządu Wolański sp. z o.o., oraz Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka.


Następnie premierowo zaprezentowany został raport ogólnopolski Badania Klimatu Rowerowego 2022, po czym poznaliśmy laureatów Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom. Wyróżnienie otrzymały samorządy, które uzyskały w badaniu najlepsze wyniki. Podczas briefingu prasowego, który odbył się nieco później, samorządowcy przedstawili korzyści płynące z badania.


Pierwszy dzień konferencji zakończył się panelem dyskusyjnym pt. "Transport publiczny: blaski i cienie" z udziałem senatora Ryszarda Świlskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, Zastępcy Prezydenta Gdańska Piotra Kryszewskiego, Wicestarosta Poznańskiego Tomasza Łubińskiego oraz Roberta Pilarczyka - dyrektora Departamentu Transportu UMWW.


Drugi dzień konferencji pod znakiem ZIT


Z kolei drugi dzień konferencji skupiony był wokół Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz funduszy unijnych.

Michał Nowak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej omówił wyzwania dla obszarów funkcjonalnych w perspektywie finansowej UE 2021 – 2027, a Joanna Świderska - Dyrektor Departamentu Projektów Miejskich CUPT wskazała na możliwość wsparcia przedsięwzięć samorządowych ze środków UE w obszarze mobilności.


Następnie Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań – Piotr Wiśniewski – wprowadził uczestników w meandry Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w aktualnej i poprzedniej perspektywie finansowej. W prezentacji Dyrektora można było dowiedzieć się o zrealizowanych inwestycjach w Metropolii Poznań tj. węzły przesiadkowe, trasy rowerowe, projekty termomodernizacyjne i dotyczące renowacji zabytków, przedsięwzięcia edukacyjne, projekty związane z opieką społeczną i zdrowotną oraz wsparciem dla rodziców wracających na rynek pracy.


Bardzo ciekawą perspektywę wdrażania ZIT nakreślili włodarze dwóch samorządów Metropolii Poznań - Marian Szkudlarek (Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz) oraz Włodzimierz Kaczmarek (Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły), którzy w swoich wystąpieniach przedstawili Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie realizacji spójnej wizji rozwoju samorządu lokalnego osadzonej w realiach aglomeracji poznańskiej.


Następnie odbył się panel dyskusyjny o inwestycjach w trudnych czasach. Panel dotyczył w sposób szczególny strategii inwestycyjnych samorządów w obszarach metropolitalnych wobec wyzwań przyszłości z wykorzystaniem środków UE, w tym środków ZIT. W panelu dyskusyjnym uczestnicy odnieśli się do doświadczeń z wdrażania ZIT w perspektywie 2013-2020. W rozmowach odnoszono się również do metropolizacji procesów integracyjnych na obszarach funkcjonalnych naszych miast, w szczególności w zakresie kształtowania spójnego systemu transportu publicznego przyjaznego naszym mieszkańcom.


Uczestnikami panelu byli: Joanna Świderska (Dyrektor Departamentu Projektów Miejskich CUPT), Dorota Perło (Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego), Roman Walaszkowski (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego) Piotr Wiśniewski (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań), Tomasz Fijołek (Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich). Natomiast za moderację dyskusji odpowiedzielny był niezawodny prof. UAM dr hab. Mikołaj Tomaszyk z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM.


Konferencja zakończyła się krótki podsumowaniem i podziękowaniami ze strony Burmistrza Mariana Szkudlarka.

28 kwietnia 2023
Otwarcie wiaduktu nad linią E20
Foto: PKP PLK
Niebawem na międzynarodową linią kolejową kierowcy pojazdów zmotoryzowanych będą mogli bezpiecznie przejeżdżać nad linią kolejową nr 3 z Poznania do Kunowic. Inwestycja ta powstała dzięki współpracy gminy Komorniki oraz PKP Polskich Linii Kolejowych, a jej koszt wyniósł ok. 20,4 mln zł.


Niebawem na międzynarodową linią kolejową kierowcy pojazdów zmotoryzowanych będą mogli bezpiecznie przejeżdżać nad linią kolejową nr 3 z Poznania do Kunowic. Inwestycja ta powstała dzięki współpracy gminy Komorniki oraz PKP Polskich Linii Kolejowych, a jej koszt wyniósł ok. 20,4 mln zł.
Po uzyskaniu przez inwestorów decyzji administracyjnych, mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowego obiektu zlokalizowanego na ulicy Kolejowej w miejscowości Plewiska pod Poznaniem, który zastąpił dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy. Realizacja inwestycji wpłynie na bezpieczeństwo na linii kolejowej, a jednocześnie usprawni ruch zmotoryzowany w metropolii poznańskiej, w szczególności pomiędzy Plewiskami i Skórzewem.
Dla pieszych i rowerzystów w ramach inwestycji powstały wydzielone ścieżki, natomiast kierowcy pojazdów skorzystają z długiego wiaduktu z dwupasmową drogą o długości ok. 30 m i szerokości blisko 13 m.
– Realizując projekty z wykorzystaniem środków budżetowych i unijnych PKP Polskie Linie Kolejowe. zwiększają możliwości kolei, sukcesywnie tworząc sprawny i bezpieczny system komunikacji. Dzięki dobrej współpracy z gminą Komorniki mieszkańcy Plewisk zyskają nowe, dwupoziomowe skrzyżowanie. W szybko rozwijającej się aglomeracji poznańskiej kierowcy, rowerzyści i piesi całkowicie bezpiecznie i płynnie pokonają tory – informuje Arnold Bresch, członek Zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych.
Koszt budowy wiaduktu w Plewiskach wyniósł ok. 20,4 mln zł netto. Zarządca infrastruktury kolejowej spółka PKP PLK przeznaczyła na tę inwestycję ok. 6,4 mln zł netto, korzystając przy tym z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe koszty pokryła gmina Komorniki. Związane były one m.in. z budową infrastruktury drogowej i wyniosły ok. 14 mln zł netto.
Zadanie „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice” realizowane zostało w ramach ogólnopolskiego projektu prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.
Na terenie województwa Wielkopolskiego, dzięki wspomnianemu programowi zrealizowana już kilka podobnych inwestycji np. na linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą w miejscowości Kostrzyn. Do końca roku bieżącego planuje się zakończenie budowy dwóch wiaduktów kolejowych z tunelami drogowymi we Wrześni, które powstaną w miejsce istniejących wcześniej przejazdów kolejowo-drogowych, znajdujących się w swoim bezpośrednim sąsiedztwie na ul. Działkowców (linia Oleśnica – Chojnice i łącznica Września – Podstolice). Działanie prowadzone przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Września oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Wartość inwestycji wyniesie ok. 40 mln zł netto, a wkład spółki kolejowej to ok. 22 mln zł netto.


24 kwietnia 2023
Więcej połączeń na linii PKM 1 Poznań Główny – Gniezno
Foto: materiały własne
Już od czerwca zwiększona zostanie liczba połączeń na linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej do Gniezna. Wszystko to za sprawą powrotu pociągów regionalnych w relacjach z Poznania Głównego do Bydgoszczy czy Torunia.


Już od czerwca zwiększona zostanie liczba połączeń na linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej do Gniezna. Wszystko to za sprawą powrotu pociągów regionalnych w relacjach z Poznania Głównego do Bydgoszczy czy Torunia.
Województwa Wielkopolskie i Kujawsko Pomorskie planują duże zmiany. Wraz z czerwcową korektą rozkładu jazdy pociągów powrócą usunięte w minionym roku połączenia z Poznania do Torunia oraz Bydgoszczy, dzięki czemu oferta przewozowa pomiędzy tymi miastami powróci do stanu sprzed grudnia 2022 roku.
Województwo kujawsko-pomorskie przekazało informację o pięciu dodatkowych parach pociągów regionalnych (obecny rozkład jazdy zawiera tylko jedną). Za istotny można uznać fakt, iż poza pociągami do Torunia, województwo uruchomi ponownie dwie pary pociągów regionalnych na trasie do Bydgoszczy, co również będzie powrotem do rozkładu jazdy, który obowiązywał przed grudniem 2022 roku. Obecnie pomiędzy Poznaniem a Bydgoszczą nie ma możliwości skorzystania z bezpośredniego połączenia.
Z nowych połączeń pasażerowie będą mogli korzystać przez cały tydzień, a więc od poniedziałku do niedzieli. Cztery pary będą kończyły swoją trasę na stacji Toruń Wschodni, jedna z nowych pięciu par będzie relacją skróconą, dojeżdżającą do Torunia Głównego. Na chwilę obecną brak jednak informacji na temat utrzymania jednej pary połączń między stolicą Wielkopolski a Inowrocławiem, oraz Toruniem a Gnieznem.
– Konsekwentnie zabiegamy o jak najlepszą siatkę połączeń. Wprowadzane zmiany godzin odjazdów pociągów dostosowujemy do potrzeb pasażerów m.in. dojeżdżających do pracy lub szkoły, a dzięki współpracy z naszymi partnerami z Wielkopolski po długich negocjacjach udało się od czerwca uruchomić kolejne pary pociągów łączącą nasze województwo z Poznaniem – zaznacza Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, cytowany w komunikacie prasowym.


2 marca 2023
Rozbudowa przejścia podziemnego w Buku
Foto: materiały własne
Władze Miasta i Gminy Buk oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zadeklarowały wspólne działania zmierzające do rozbudowy i wydłużenia istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk, położonej przy linii kolejowej nr 3 Poznań Główny – Kunowice. List intencyjny został podpisany 22 lutego br. w siedzibie spółki kolejowej w Warszawie.


Władze Miasta i Gminy Buk oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zadeklarowały wspólne działania zmierzające do rozbudowy i wydłużenia istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk, położonej przy linii kolejowej nr 3 Poznań Główny – Kunowice. List intencyjny został podpisany 22 lutego br. w siedzibie spółki kolejowej w Warszawie.

Zgodnie z zamierzeniami, przebudowany tunel ma połączyć części miasta położone po obu stronach linii kolejowej od strony ulicy Kolejowej w kierunku miejscowości Dobieżyn.

Planowane wydłużenie przejścia podziemnego wpłynie na poprawę komunikacji z południową częścią gminy, umożliwi sprawne, a jednocześnie bezpieczne dojście na perony oraz w kierunku węzła przesiadkowego wybudowanego przez samorząd po północnej stronie stacji. Podczas przebudowy przejście zostanie dostosowane również do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

– Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycje, dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków budżetowych i unijnych, sukcesywnie zapewniają wyższy komfort i lepszy dostęp do kolei. Zarządca infrastruktury pozytywnie odpowiada na inicjatywy samorządu, zmierzające do poprawy obsługi podróżnych. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy rozbudowie przejścia podziemnego w Buku jest istotnym krokiem dla zapewnienia dogodniejszego dojścia na perony mieszkańcom miejscowości, znajdującej się na ważnej trasie kolejowej z Poznania do granicy państwa – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

W przyszłości, podpisany dokument zapewni sprawną realizację przedsięwzięcia. Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji, możliwym będzie określenie zakresu prac, wybranie właściwych rozwiązań, a jednocześnie oszacowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji. Zgodnie z zapisami zawartymi w liście intencyjnym gmina oraz spółka PLK zadeklarowały możliwość współfinansowania tego działania, natomiast dokładny podział kosztów stanie się przedmiotem odrębnego porozumienia, które zostanie zawarte po zapewnieniu środków na realizację prac.

Planowana rozbudowa 25 metrowego przejścia podziemnego na stacji Buk, zawierać będzie rozwiązania techniczne niezbędne do opracowania studium wykonalności dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 3 (E20) na odcinku Poznań Główny – Kunowice (granica państwa)”. Przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe opracowywana jest dokumentacja przedprojektowa, która swym zakresem obejmuje również modernizację stacji Buk wraz z istniejącym przejściem pod torami. Zakończenie prac nad wspomnianym studium, które wskaże optymalny wariant prac, zaplanowano na koniec 2023 roku. W momencie zapewnienia finasowania przedsięwzięcia ww. studium umożliwi opracowanie projektu szczegółowo określającego zakres inwestycji.

Stacja kolejowa w gminie Buk była przebudowywana w latach 90-tych ubiegłego wieku podczas modernizacji zachodniego odcinka linii kolejowej nr 3 (Poznań Główny – Kunowice). Obecnie stacja obsługuje liczbę około 2 tysięcy pasażerów w dobie.

1 marca 2023
Opalenica z nowym dworcem
Foto: materiały własne
Podróżni z gminy Opalenica już od jakiegoś czasu mogli korzystać z częściowo zmodernizowanego dworca, jednakże to 23 lutego br. zakończono inwestycję, a budynek został oficjalnie otwarty dla podróżnych.


Podróżni z gminy Opalenica już od jakiegoś czasu mogli korzystać z częściowo zmodernizowanego dworca, jednakże to 23 lutego br. zakończono inwestycję, a budynek został oficjalnie otwarty dla podróżnych.

Modernizacja budynku dworcowego w miejscowości Opalenica zrealizowana została w ramach programu inwestycji dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych. Dzięki realizacji tej inwestycji odnowiona została elewacja obiektu, na której udało odtworzyć się detale architektoniczne oraz symetryczne ułożenie okien. Największe wizualne zmiany jakie zostały wprowadzone w budynku to przeszklona fasada doświetlająca przestrzeń obsługi podróżnych, która zastąpiła część ścian z frontu dworca oraz wiata rowerowa skonstruowana z betonu architektonicznego mieszcząca ponad 50 miejsc postojowych dla jednośladów zlokalizowana w miejscu dawnej przybudówki po zachodniej stronie dworca. Nowy budynek zdobi również iluminacja nocna oraz napis „dworzec kolejowy”.

Zaaranżowana przestrzeń przeznaczona do obsługi podróżnych zyskała duży dostęp światła dziennego, które wpływa do wnętrza poprzez przeszklony front budynku od strony miasta oraz wieloformatowe okna od strony peronów. Nowoczesne wnętrze obiektu o jasnych i szarych barwach wyposażono w przestronną poczekalnię dla podróżnych, w której znajdują się ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów. W obiekcie zainstalowano system informacji głosowej. Na najniższym poziomie znajduje się kasa biletowa oraz toalety. Lokale handlowo-usługowe na parterze i pomieszczenia na piętrze budynku przeznaczone zostały pod wynajem.

Przebudowa dworca przyczyniła się do poprawy jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami m.in poprzez likwidację barier architektonicznych zlokalizowanych wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. W specjalny sposób zostały dostosowane również toalety. Jednocześnie wprowadzono wiele nowych i pomocnych rozwiązań tj. urządzenia wzmacniające sygnał w aparatach słuchowych umieszczone przy kasach biletowych, tablice dotykowe z planem dworca, oznaczenia w alfabecie Braille’a, czy ścieżki prowadzące z polami uwagi.

Inwestycja poprawiła również efektywność energetyczną budynku, dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technicznych. Przy pracach modernizacyjnych ocieplono elewację budynku, zainstalowano pompy ciepła, zamontowano nowe okna i drzwi oraz fasady o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Dodatkowo, budynek został wyposażony w system inteligentnego zarządzania, dzięki któremu istnieje możliwość sterowania wszystkim instalacjami i urządzeniami na dworcu, a przy tym jednocześnie dba on o optymalne zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. System ten monitoruje również pracę nowoczesnych systemów bezpieczeństwa: przeciwpożarowych, monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu czy kontroli dostępu. W budynku zainstalowano również energooszczędne oświetlenie.

Koszty modernizacji objętego ochroną konserwatorską dworca wyniosły 10,7 mln złotych brutto. Przebudowę obiektu zaplanowała pracownia Bemiurg, natomiast za część wykonawczą od powiadała firma Agrobex. Oba przedsiębiorstwa pochodzę ze stolicy Wielkopolski.


13 lutego 2023
Montaż pantografów-oferta zaakceptowana
Foto: Koleje Wielkopolskie
Rozstrzygnięto przetarg dotyczący przebudowy jednostek spalinowych 36WEhd na pojazdy dwutrakcyjne. Zgodnie z zakończonym postępowaniem Wykonawcą zadania zostanie firma Newag z Nowego Sącza. Ostateczna decyzja na temat liczny pojazdów, które zostaną zmodernizowane jeszcze nie zapadła.


Rozstrzygnięto przetarg dotyczący przebudowy jednostek spalinowych 36WEhd na pojazdy dwutrakcyjne. Zgodnie z zakończonym postępowaniem Wykonawcą zadania zostanie firma Newag z Nowego Sącza. Ostateczna decyzja na temat liczny pojazdów, które zostaną zmodernizowane jeszcze nie zapadła.

Niebawem flota taborowa Kolei Wielkopolskich zostanie wzbogacona o jednostki dwutrakcyjne. Wielkopolska spółka zaakceptowała ofertę, przedstawioną przez nowosądeckiego producenta, firmę Newag, dotyczącą modernizacji swoich spalinowych jednostek 36WEhd poprzez doposażenie ich w pantografy. Wprowadzona zmiana umożliwi wykorzystywanie Impulsów do realizacji mieszanych, czyli ruchu pojazdów na liniach spalinowych oraz elektrycznych.

Przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte przez Zamawiającego bardzo szybko, oferty dotyczące modernizacji pociągów zostały przedstawione kilka dni temu. Podstawowy zakres złożonego zamówienia obejmuje modernizację (do wersji dwutrakcyjnej) czterech pociągów, w ramach prawa opcji przebudowane mogą zostać również kolejne dwie jednostki.

– Przedmiotem postępowania jest wykonanie modyfikacji 4 szt. pojazdów 36WEhd oraz 2 kolejnych w ramach Prawa Opcji. Zgodnie z zapisami umowy: o skorzystaniu z Prawa Opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę do dnia 30.03.2023 r. – poinformowała Beata Wagner z Wydziału Promocji i Marketingu Kolei Wielkopolskich.


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl